Техногенно-екологічна безпека, екологічні проблеми

Екологічна безпека експлуатації складських майданчиків і споруд для зберігання пестицидних препаратів

Пестициди – це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності

Аналіз техногенних ризиків зберігання та знешкодження небезпечних речовин

За останніми даними матеріалів 9 та 10-го Міжнародного Форуму з пестицидів та хімікатів, кількість непридатних пестицидів на Україні становить більше 37 тис. т. (25 тис. т непридатних пестицидів та понад 11 тис. т гексахлорбензену – промислового відходу із групи стійких органічних забруднювачів (СОЗ), які також належить до непридатних пестицидів).

Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією

Актуальність цієї тематики викликана необхідністю ретельного врахування ризиків небезпеки транспортних аварій під час перевезення небезпечних відходів.

Нові перспективи екосейсмічної безпеки України

Основними напрямками державної політики з питань національної безпеки, у тому числі в екологічній сфері, є зосередження діяльності усіх відповідальних державних установ на прогнозуванні, своєчасному виявленні, упередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України.

Оцінка ризиків при забезпеченні населення водою в Рівненській області

Питання забезпечення населення України якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою є багатоаспектною проблемою і належить до найбільш соціально значущих, оскільки безпосередньо впливає на стан здоров’я населення і визначає ступінь екологічної безпеки цілих регіонів [1].

Способи оцінки та прогнозування техногенного забруднення компонентів довкілля

Протягом більше 20 років, починаючи з 1990 р., Наукова школа «Захист природи та раціональне використання ресурсів» професора О.М. Адаменка, у якій «виросло» 4 доктори і 18 кандидатів технічних, геологічних та географічних наук, розробляє методики та способи оцінки екологічного стану компонентів довкілля для прогнозування розвитку екологічної ситуації з метою еколого-безпечного сталого розвитку територій та збалансованого використання природних ресурсів.

Способи інтенсифікації процесів очищення стічних вод виробництва полівінілхлориду

Полівінілхлорид (ПВХ) завдяки цілому ряду цінних властивостей є одним із найбільш розповсюджених полімерів і знаходить різноманітне застосування в різних галузях промисловості та сільського господарства. Але внаслідок викидів із стічними водами великої кількості полімеру ПВХ виникає проблема його утилізації [1].

До питання вибору об’єктів турботи для оцінки ризику впливу військової діяльності на довкілля

В принципі військова діяльність завжди «вороже» ставиться до довкілля. Тому в останні часи і в нашій країні і за кордоном приходять до розуміння необхідності оцінки і, за потреби, обмеження впливу військової діяльності на природне навколишнє середовище.

Управління екологічною безпекою роботи біоставків на прикладі атомної електростанції

Експлуатація атомних електростанцій (АЕС) та інших підприємств часто технологічно пов’язана з необхідністю використання великої кількості води і вимагає близького розташування водних об’єктів.

Чорні діри Калуша

Місто Калуш Івано-Франківської області, яке передусім асоціюється з екологічними проблемами, різко змінило свій імідж: нещодавно прикарпатці отримали диплом ІІ ступеня Кабінету міністрів України за перемогу у щорічному всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2010 рік.

Сторінки

Subscribe to RSS - Техногенно-екологічна безпека, екологічні проблеми