Екоправо

Закон України Про охорону навколишнього природного середовища

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про охорону атмосферного повітря

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про пестициди і агрохімікати

Цей Закон регулює правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів, визначає права і обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян, а також повноваження органів державної виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про тваринний світ

Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про Червону книгу України

Відносини, пов'язані з веденням Червоної книги України, охороною, використанням та відтворенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про рослинний світ" ( 591-14 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), "Про захист тварин від жорстокого поводження" ( 3447-15 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008 } Завданням законодавства про Червону книгу України є регулювання суспільних відносин у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, з метою попередження зникнення таких видів із природи, забезпечення збереження їх генофонду. Червона книга України є офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного і рослинного світу та заходи щодо їх збереження і відтворення.
Теми: 
Види законодавства: 

Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

tiz_016_knygka.GIFВсі ми знаємо, що бюрократія, особливо наша, функціонує згідно із законами Мерфі. Згадаєм один з них: будь-які наміри скорочення бюрократичного апарату приводять до його розширення. Діє безпомилково. По тому ж принципу "хотіли як краще..." запроводжувався принцип єдиного дозвільного вікна (центру), проте до чого це призвело змогли відчути багато з нас. Будемо надіятись, що комусь все-таки це допомогло, наш досвід це не підтверджує... і ось законодавці в черговий раз вирішили нас порадувати - зміни до Закону України.
Теми: 

Прикриваючись впровадженням Оргуської конвенції, Україна звужує доступ до екологічної інформації на законодавчому рівні

tiz_003_pytannia.gifУ 2005 році колегія міжнародно-визнаних юристів – членів Комітету із дотримання Оргуської конвенції прийшли до висновку, що Україна порушує вимоги Оргуської конвенції щодо доступу до екологічної інформації та участі громадськості у прийнятті рішень, що стосуються довкілля.
Теми: 

Про внесення змін до наказу №177 від 10.05.2002 р.

tiz_017_notatky.GIFЗ 14.03.09 вносяться зміни в Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 року №177 "Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів,  які справляють або  можуть  справити шкідливий вплив  на  здоров'я  людей  і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря.
Теми: 

Нарешті з'явилися технологічні нормативи для ТЕС та потужних котелень.

Це дуже знакова подія в сфері охорони атмосферного повітря. По-перше тому, що нарешті врегульоване законодавче поле для найбільших об'єктів-забруднювачів атмосферного повітря.  
Теми: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Екоправо