Зниження забруднення повітря викидами цеху кольорового литва машинобудівних заводів

В наш час з ростом і бурхливим розвитком промисловості велика увага приділяється її екологічній обґрунтованості, а саме проблемі очищення та утилізації відходів. Один з найбільш шкідливих відходів промисловості – газові викиди підприємств. Серед потужних забруднювачів атмосфери особливе місце займає ливарне виробництво.
       Суть ливарного виробництва – в отриманні відливок шляхом заливки розплавленого металу в особливі ливарні форми.
       Технологічні процеси виготовлення алюмінієвих відливок характеризуються великою кількістю операцій, при виконанні яких виділяються пил, аерозолі та гази. Пил, основною складовою якої є кремнезем, утворюється при приготуванні та регенерації формовочних та стержневих сумішей, плавці ливарних сплавів у різних плавильних агрегатах, при випусканні рідкого металу з печі, позапічній його обробці та заливці в форми, на ділянці вибивки відливок, в процесі обрубки та очищення литва, при підготовці і транспортуванні вихідних сипучих матеріалів.
       Спеціалізація ливарного виробництва підприємства – виробництво відливок з чавуну, сталі, кольорових металів.
       Плавка кольорових металів та сплавів на їх основі здійснюється в електричних, газових та індукційних печах. В газових викидах печей містяться пил металічний і пил оксидів металу, оксиди сірки і азоту, фтор-гідроген, аміак, йони хлору, графітовий пил, фтористий кальцій, хлористий барій та інші сполуки.
       Ливарне виробництво пов’язане зі споживанням із атмосфери кисню і викидами в неї оксидів азоту, сірки, вуглецю та твердих частинок. При отриманні 100 тис. т литва за рік з ливарного цеху, оснащеного пиловловлювачами ефективністю 70-80%, в атмосферу викидається близько 1000 т твердих частинок.
       У газових викидах ливарного цеху, крім пилу, у великих кількостях містяться оксид вуглецю, вуглекислий і сірчаний гази, азот та його оксид, водень, аерозолі, насичені оксидами заліза та марганцю, пари вуглеводнів та інші шкідливі речовини. Джерелами їх утворення є плавильні агрегати, печі термічної обробки, сушила для форм, стержнів, ковшів, і т.д;
       В даній роботі були проведені розрахунки поля розсіювання шкідливих речовин від одного із самих потужних джерел забруднення газових викидів – машини ЛПД, які показали, що максимальна концентрація пилу в приземному шарі атмосфери перевищує максимально-разову ГДК пилу в атмосферному повітрі. І масовий викид пилу у цьому джерелі також перевищує граничнодопустимий рівень. Тому нами було запроновано оснастити це джерело викиду двоступеневою системою очищення, що складається з циклону типу ЦН-15 і рукавного фільтру типу ФРКІ з регенерацією імпульсним продуванням.
       Розрахунки показали, що запропонована нами двоступенева система очищення газових викидів від пилу на ділянці виготовлення відливок, що включає циклон типу ЦН-15 і рукавний фільтр типу ФРКІ, забезпечує загальну ефективність очищення 99,5%, що дасть можливість знизити максимальну приземну концентрацію від цього джерела до рівня ГДК. 
 
Зниження забруднення повітря викидами цеху кольорового литва машинобудівних заводів / Анкудінова Т.Г., Шишацький А.Г. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 249.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet