Вразливість хижих ссавців в Українському Причорномор`ї та їх охорона

Досліджуваний регіон має важливе значення для збереження різноманіття хижих ссавців, яке є найбагатшим в Україні. На даний час тут мешкає 15 видів, 11 з яких включено до Бернської конвенції, 6 – до Червоної книги України, 2 – до Європейського Червоного списку,  7 видів відносять до об`єкт в полювання.
Найбільш негативна тенденція до скорочення чисельності, ареалу та зникнення осередків всередині нього спостерігається у європейської норки, горностая, що потребує зміни охоронного статусу цих видів. 
       Внесення борсука до Червоної книги України суперечить реальній ситуації, оскільки його чисельність дуже зросла, а ареал збільшився і охопив навіть степову зону. Тому цілком слушно повернути борсуку статус мисливського  виду, оскільки незаконне полювання на нього ніколи не припинялось. За таких умов мисливські організації, що здійснюють моніторинг та охорону його поселень, зможуть отримувати певні прибутки, а їх діяльність буде мати відповідний сенс. До мисливських видів також слід включити шакала, який нещодавно з`явився на теренах України і здатен завдавати великої шкоди сільському та мисливському господарству.
       Серед чинників, що негативно впливають на хижих ссавців, слід назвати випасання свійських тварин, будівництво автомобільних шляхів, ведення лісового господарства,  полювання за допомогою вогнепальної зброї та видобуток ондатри капканами. Хоча цей спосіб заборонено Бернською конвенцією, він є дуже поширеним в Україні. Найбільше від нього потерпають норка, горностай та лісовий тхір. Саме ці види найчастіше відвідують місця мешкання ондатри під час полювання на пацюків, водяних нориць, піддаючи своє життя значному ризику. Серед інших суттєвих негативних чинників слід назвати забудівлю узбережжя та землеробство. У таких місцях можливе мешкання лише ласки та горностая – всі інші види зникають у стислий термін, хоча іноді на певний час тут може оселюватися видра. Загалом, за результатами аналізу всіх чинників, найбільш вразливими хижаками регіону являються: лісовий кіт, європейська норка, видра горностай.
       Звичайно, хижі ссавці не відзначаються рівномірним розповсюдженням – найбільша видова різноманітність спостерігається у дельтах Дністра та Дунаю. У цих місцях мешкає більшість хижаків (13 видів), окрім степового тхора та вовка, тоді як за їх межами –  лише 11 (відсутні європейська норка, лісовий кіт, горностай та лісовий тхір). У зв’язку з дефіцитом підвищених  ділянок суші у плавнях Дністра та Дунаю штучне створення всіляких дамб значно поліпшило захисні умови   для всіх видів в період високих рівнів води. У той же час, висихання великої частини Жебріянських плавнів, що відбулося внаслідок будівництва каналу Дунай-Сасик, не привело до відчутного підвищення видового розмаїття хижих ссавців. Причина цього полягає в зменшенні мозаїчності біотопів внаслідок суцільного заростання частково осушених земель очеретом. Однак, воно сприяло збільшенню чисельності лисиць, єнотоподібного собаки, а також звичайного пацюка, який став важливим трофічним компонентом харчового раціону.
       Для збереження угруповань рідкісних видів пропонується запровадження певних заходів, серед яких найбільш ефективними залишаються державні природоохоронні території. 
       Загалом, збереження унікальної фауни хижих ссавців у Північно-Західному Причорномор`ї неможливе без зменшення антропогенного тиску на середовище існування, поліпшення  характеристик останнього  в процесі використання більш сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур та водно-болотних угідь, а також певних законодавчих кроків.
 
Вразливість хижих ссавців в Українському Причорномор`ї та їх охорона / Роженко М. В.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 145.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet