Вплив деяких екологічних факторів на ефективність інкубації яєць чорного африканського страуса

Як відомо, в наш час важливі і непрості екологічні питання займають в житті суспільства надзвичайно важливе місце. Зокрема, серед численних завдань, які постали перед ветеринарною медициною, стало вивчення впливу деяких хімічних та фізичних екологічних факторів під час штучної інкубації яєць чорного африканського страуса (Struthio camelus domesticus) на тривалість та ефективність інкубації, лупку, розвиток і життєздатність ембріонів та молодняка.
       Темою нашої наукової роботи, що є продовженням минулорічних досліджень, ми обрали дослідження залежності результатів інкубації страусиних яєць від впливу деяких екологічних факторів при інкубуванні. Мета – показати, розширити і об’єднати в єдину систему всі штучно створені фізико-хімічні фактори, що впливають на ріст і розвиток ембріона, і довести, що коли люди матимуть широку, чітку і достовірну інформацію, то інкубація вже не буде проблемою на шляху розвитку страусівництва. Новизна роботи полягає в тому, що майже ніхто, окрім фермерів у нас не знає тонкого мистецтва інкубації страусиних яєць. І хоч великогабаритне птахівництво вже має величезні перспективи, але воно все ж таки нове для України. 
       Головною метою теоретичної та практичної частин було подолання необізнаності, вдосконалення та збільшення інформації щодо підготовки до інкубування та самої інкубації яєць чорного африканського страуса (саме цей підвид страуса відрізняється від інших більш високою якістю пір’я, імунітетом до інфекційних хвороб, м’якшим характером і легше піддаються вирощуванню на фермі).
       Теоретичною частиною роботи було підтверджено, що вплив на результати інкубації яєць страусів мають, на перший погляд, зовсім незначні, фактори – від упорядкування загонів та способу збирання яєць до семи головних аспектів при самому інкубуванні (температура; вологість; повертання яєць; розміщення яєць; склад і вентиляція повітря; циркуляція; положення і розвиток зародка в яйці). Було визначено, що для успішної інкубації необхідно систематизувати та чітко дотримуватись всіх цих чинників. Також важливе місце займає вибір інкубатора.
       Головною метою експериментальної частини було поставлено визначення оптимального варіанту двох найголовніших аспектів самого інкубування – температури та вологості. Для цього протягом літа 2005 року на страусиній фермі “VIP Страус” з допомогою його голови було поставлено два досліди, перед кожним з яких яйця зберігалися в доінкубаційній камері протягом 6-9 днів при температурі 14-17° С та відносній вологості 70-75%.
       В першому експерименті різновікові яйця, розділені на 4 групи по 25 яєць в кожній, інкубувались при чотирьох різних рівнях температури: 36,8° С, 36,4° С, 36,0° С та 35,6° С і з однаковою відносною вологістю – 30%. В результаті найефективнішу інкубацію, тобто найвищий рівень виходу здорових пташенят і найменший процент дефектів розвитку було отримано в результаті інкубації при температурі 36,4° С, трохи нижча ефективність – при 36,0° С. Характерною особливістю негативного впливу високої температури в групі А була велика кількість незагоєних пуповин та невтягнутих жовткових мішків. Загалом можна зробити висновок, що шкідливий вплив температури тим вище, чим вища температура, чим довше вона впливає на яйце і чим молодше ембріон. В другому експерименті, як і в першому, яйця були розділені на групи з різними показниками, але вже з вологістю: 40%, 30% 25% і 20% та з однаковою температурою, яку було взято, як оптимальну в результаті першого досліду – 36,4° С. 
       В групі з найвищим рівнем відносної вологості під час інкубації загинула найбільша кількість зародків – близько 33%. Пташенята із цієї групи відрізнялися самою найнижчою життєздатністю і найменшим процентом виходу здорових пташенят, значно частіше відмічалися великі набряки, особливо в області шиї і ніг, а в зв’язку з цим випадки надавання допомоги при виводі були набагато численнішими, ніж в інших групах. В цій групі зареєстрований, окрім того, самий високий процент пташенят з дефектами розвитку – вище 7% (невтягнуті жовткові мішки, відсутність різних частин тіла, органів, каліцтва ті інше). Отже, якщо поєднати оптимальну температуру та вологість, до яких ми дійшли зробивши досліди, можна отримати та використовувати на практиці оптимальні умови для ефективної інкубації яєць страусів.
 
Вплив деяких екологічних факторів на ефективність інкубації яєць чорного африканського страуса / Павлюченко Є.Л., Міськевич С.В., Бичков Ю.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 129.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet