Вирішення глобально-екологічного становища шляхом розвитку

В той час, коли органи державної влади не приділяють значної уваги екологічному становищу в країні та не в силі самі вирішити ці питання,  вирішальну та організаційну роль повинна взяти на себе громадськість, тобто ті люди кому небайдуже  майже критичне екологічне становище, в якому ми проживаємо.
       Забруднення місцевості на даний момент є однією з найважливіших проблем в наш час. Це найболючіше питання розглядають всі, кому не байдуже екологічне становище та шукають шляхи щодо його вирішення.
       Суть нашого проекту полягає в тому, щоб на базі місцевих, тобто шкільних екологічних груп, які мають бути членами організацій. створити та розширити мережу  осередків екологічної організації, яка б згуртувала всі державні установи та підрозділи для досягнення однієї мети  вирішення екологічного становища тобто:
1. очищення  та роздільне збирання сміття;
2. зберігання, утилізація та переробка сміття;
3. відновлення та насадження нових всіх зелених посадок та парків;
4. пропагування та екологічного виховання молодого покоління яке відіграє значну роль у вирішенні екологічного становища.
       Оскільки громадські організації не в силі своїми власними силами вирішити ці питання із-за фінансової неспроможності, то також інноваційністю було б надання НГЕО права оберігачи свої здобутки методом штрафів кошти отримані за забруднення не перераховувати повністю в державний бюджет, а частину залучати на вирішення своїх статутних завдань, що збільшить дієздатність екологічних організацій та покращить екологічне становище регіону та країни в цілому.
 
Вирішення  глобально-екологічного становища шляхом розвитку / Стусяк В.М., Попович М.С. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 322.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet