Створення електронного екологічного паспорту зелених насаджень бульвару по вулиці Пирогова та меморіалу «Визволення» у м. Вінниці

Кожного року збільшуються темпи урбанізації міських територій, що призводить до погіршення екологічної ситуації у містах України, зокрема і Вінниці. Частково покращувати ситуацію у містах можна шляхом озеленення міських територій та збільшення кількості зелених зон. Проте щільна забудова та негативні антропогенні умови для життєдіяльності рослин призводять до витіснення та зникнення зелених насаджень.
Зелені насадження відіграють важливу роль для всіх мешканців міста та наближають міське екологічне середовище до природного, сприяють його оздоровленню й стабілізації, поліпшують мікроклімат вулиць і доріг, зменшують забрудненість повітряного басейну, ґрунту й води токсичними речовинами, знижують рівень шуму, забезпечують захист від пилу, снігових заметів, ерозії.
Тому актуальним на сьогодні постає питання створення паспортів зелених насаджень для одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території населеного пункту,посилення відповідальності за збереження зелених насаджень, покращення санітарно-гігієнічних, рекреаційних та художньо-декоративних умов міста.
Створення паспортів зелених насаджень забезпечує одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території населеного пункту, посилення відповідальності за збереження зелених насаджень, покращення санітарно-гігієнічних, рекреаційних та художньо-декоративних умов міста. Система моніторингу зелених насаджень спрямована на:
Інвентаризація та створення паспортів зелених насаджень здійснюється з метою:
а) одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території населеного пункту;
б) посилення відповідальності за збереження зелених насаджень балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних ділянок, підприємств, організацій, установ, на території яких розташовані зелені насадження;
в) сприяння створенню та формуванню високодекоративних і екологічно ефективних та стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень;
г) використання даних інвентаризації під час розроблення у населених пунктах програм розвитку зеленого господарства;
д) відновлення, реконструкції та експлуатації об’єктів зеленого господарства та проведення в необхідних випадках профілактичних, лікувальних заходів; організації невиснажливого використання озеленених територій;
е) установлення відповідності кількості зелених насаджень чинним будівельним та санітарним нормам.
Місто Вінниця є одним із небагатьох  міст України, де спостерігається високий показник озеленення, що становить 9,4 м²/чол. Зелена зона міста представлена лісами державного лісового фонду Вінницького району.Дані території визначені матеріалами лісовпорядкування загальною площею 2,8 тисяч га лісів у складі Вінницького, Михайлівського,  Прибузького лісництв. Найбільш поширеним видом насаджень є липа, каштан, граб. 
Основними об’єктами озеленення єцентральний парк культури і відпочинку ім. Горького, музей-садиба М.М. Коцюбинського, ботанічний сад «Поділля», парк острова «Кемпа», П’ятничанський парк, парк ім. Академіка Ющенка, дендрарій лісово-дослідної станції міський лісопарк, парк біля півострову «Бригантина», сквер біля кінотеатру «Росія», парк центрального стадіону «Локомотив», парк БК «Хімік».
Внаслідок старіння, постійного обрізання крони деревбільше норми, скидання снігу з сіллю під зелені насадження з’являється все більше сухих та хворих дерев. У м. Вінниця збільшилась кількість потенційно аварійних дерев, які потребують поступової заміни на молоді. Кількість пеньків щороку збільшується. Молоді дерева, що насаджують часто не приживаються, оскільки за ними майже ніхто не доглядає, або ж вони зламані. Санітарний стан зелених насаджень здебільшого не відповідає сучасним вимогам ведення паркового господарства.
У місті Вінниця балансоутимувачем зелених зон є департамент комунального господарства та благоустрою, відділ ремонту об’єктів благоустрою. Цей відділ разом з міським комунальним  підприємством «Вінницязеленбуд» займаються ремонтно-будівельними  роботами по зеленому господарству (обрізанням крон дерев, знесенням сухих дерев, викорчовуванням пнів, косінням газонів) догляду за зеленим насадженням, що є у них на балансі, вирощування розсади та дерево-чагарникових саджанців.
Система паспортизації зелених насаджень у місті Вінниця не налагоджена. Для більшості об’єктів зелених зон паспорти інвентаризації з переліком кількісних та якісних характеристик відсутні, як наслідок, відсутні й дані про загальний стан рослинності на цих об’єктах. Тому удосконалення моніторингу зелених насаджень міста є основою для систематизацій та згрупування основних даних про такі об’єкти. Це дозволить покращити роботу виконавчих органів та забезпечити запобігання негативних явищ, що призводять до погіршення стану зелених насаджень у місті.
Зелене насадження бульвару по вул. Пирогова переставлене: 36 лип та 17 кленів, кущі, однорічні та багаторічні квіти, живоплоти та газони. Серед основних недоліків – сухе дерево та 13 пеньків. Для бульвару характерне значне рекреаційне навантаження, оскільки бульвар знаходиться в центральній частині міста, де вдень та вночі проїжджають тисячі авто. Тому є високий рівень загазованості та запиленості повітря. Квіткове оформлення виконано на достатньо високому рівні, ведеться належний догляд за газонами.
Обстежуючи зелені насадження бульвару можна виділити механічні пошкодження дерев, а також захворювання, зумовлені ентомошкідниками та фітохворобами.
Зелене насадження меморіалу «Визволення» переставлене 99 деревами різних порід, таких як береза, граб, каштан, дуб, горобина, черешня, клен. Є кущі та квітники. Загальна площа меморіалу 6578 м2, з них 5164 м2  – зелені насадження. Більша частина території припадає на газони 4131 м2.
Дерева знаходяться в задовільному якісному стані. За зеленим насадженням постійно доглядають. Механічних пошкоджень дерев не виявлено.
Магістральна дорога по вул. Київській оточує меморіал з одного боку. Також це є вузловий цент тролейбусів та іншого громадського транспорту, що свідчить про помірну загазованість.
Аналізуючи результати досліджень слід зазначити, що зелені насадження лише частково виконують відведені їм санітарно-гігієнічні функцій. Давно не насаджувались нові види, а існуюче насадження з роками втрачає свій естетичний вигляд.
Для візуального відображення об’єктів озеленення департамент комунального господарства користується картами ГІС Панорама На картах частково були нанесені зелені насадження  міста.Також відсутні характеристики зелених насаджень, що унеможливлює  проведення  повноцінного аналізу стану зелених насаджень м. Вінниці.
На прикладі двох об’єктів озеленення міста Вінниці – меморіалу «Визволення» та бульвару по вул. Пирогова, пропонується провести удосконалення існуючої системи моніторингу зелених насаджень міста Вінниці. У результаті опрацювання даних та візуалізації на карті м.Вінниці було отримано такі карти (рис. 1а,б). Було додано семантику дерев, зокрема – порода, діаметр дерева на висоті 1,3 м, належність території, функціональне призначення, вид насадження, стан утримання.
Якщо порівняти меморіал «Визволення» та бульвар по вул. Пирогова, то можна зробити висновки, що загальний стан об’єктів різний. Рослинні насадження на території меморіалу знаходяться у доброму якісному стані, на відкритому ґрунті, територія без засмічень і без пошкоджень.В той час, як убульварі по вул. Пирогова більшість рослин мають задовільний стан.
В результаті натурних досліджень та збору інформації про об’єкти було встановлено, що основними причинами є розташування об’єкта у щільній забудові міста та поряд із дорогами, де присутнє велике транспортне навантаження. Деревам не вистачає відкритого ґрунту та достатньої кількості води для нормального розвитку та функціонування.

Рисунок 1а – Площа по вулиці Театральній
(фрагмент створеної карти)

Безымянный
Рисунок 1б – Меморіал по вулиці Примакова (фрагмент створеної карти)

Для покращення ситуації на об’єктах озеленення міста Вінниці пропонується:
а) інвентаризації зелених насаджень та створення паспортів об’єктів озеленення;
б)удосконалення системи моніторингу зелених насаджень міста Вінниці, що включає проведення ряду заходів щодо обстеження зелених насаджень та обліку;
в) створення геоінформаційних карт зелених насаджень;
г) підвищення ефективності заходів зі створення, відновлення та збереження зелених насаджень на основі отриманих даних та виявлених недоліків.
Отже, створення паспорту зелених насаджень створюється з метою використання даних інвентаризації під час розроблення у Вінниці програм розвитку зеленого господарства. Посилить відповідальності за збереження зелених насаджень, покращить санітарно-гігієнічні, рекреаційні та художньо-декоративні умови міста, підвищить ефективність догляду, створення, відновлення та збереження зелених насаджень.

Список літератури
1. Кучерявий, В.П. Озеленення населених місць. Підруч. / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2008. – 456 с.
2. Тихонов, В.І. Озеленення міст і селищ /ТихоновВ.І., ПетренкоВ.Ф., СадоваВ.А. – К.: Будівельник, 1990. – 208 с.
3. Гостєв, В.Ф. Основні принципи озеленення міст [Електронний ресурс] / В.Ф. Гостєв, М.М. Юськевич. - Режим доступу: http:// www bibliotekar ru, вільний.
4. Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України // Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001, № 226.
5. НАКАЗ 10.04.2006  № 105. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України., 27 липня 2006 р. за № 880/12754

Створення електронного екологічного паспорту зелених насаджень бульвару по вулиці Пирогова та меморіалу «Визволення» у м. Вінниці [Електронний ресурс]  / Ящолт А.Р., Івчанська В.В. // Режим доступу: http://eco.com.ua/content/stvorennya-elektronnogo-ekologichnogo-pasportu...

Topics: 
Оцінка: 
0
No votes yet