ЩО СТОЇТЬ ЗА ЕКО-, БІО-, ОРГАНІК- ПРОДУКТАМИ В УКРАЇНСЬКИХ МОЛОЧНИХ ВИРОБНИКІВ

 Якість та безпечність молочних продуктів є фактором здорового харчування, повноцінного розвитку нинішнього та майбутніх поколінь України! Молоко, отримане від корів сертифікованих органічних виробників, органічне молоко та органічна молочна продукція, повністю відповідають національним поняттям якості та безпеки продуктів харчування. Органічне виробництво дозволяє впроваджувати інноваційні технології з ощадливими режимами переробки для отримання продукції з високою біологічною цінністю.

Органічна молочна продукція вироблена з дотриманням вимог установлених Постановою Ради (ЄС) №834/2007 не може знаходитися на одному рівні та разом на полиці супермаркету з продукцією, в якій домінують складники сухого молока та сироватки, рослині жири та інші добавки.

Чинний Закон України «Про виробництво та обіг органічної с/г продукції та сировини» (від 03.09.2013 № 425-18), стаття 29, п.7, наголошує, що «Забороняється при маркуванні продукції, яка не відповідає вимогам цього Закону, використовувати позначення з написами «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», словами з префіксом «БІО» тощо».

http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/425-18/page2

Незважаючи на це, в Україні існують факти профанації терміну «органічний продукт». Таким чином, деякі сертифікаційні компанії та окремі виробники продуктів харчування, використовуючи слабкість Закону України про органічне виробництво на етапі його становлення та гармонізації до стандартів ЄС, видаючи бажане за дійсне з метою високого прибутку, мають власний погляд на рівень критеріїв чистоти продуктів харчування від хімії по всій ланці виробництва (земля, сировина, виробництво).

16 січня 2014 року до Верховної Ради було подано законопроект щодо внесення змін до прикінцевих положень Закону про органічне виробництво, який було опубліковано на сайті Верховної Ради, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4 ^13511=52963

Внесення змін до розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», відповідно до якого може бути додане таке речення: «У період до 1 січня 2022 року норми частини сьомої статті 29 цього Закону не поширюються на молочні продукти, які вироблені з використанням пробіотиків (живих мікроорганізмів, які забезпечують корисну дію на організм споживача)".

Окрім введення в оману споживачів, створення нечесної конкуренції це порушує норми Постанов Європейського Союзу про органічне виробництво №834/2007 та 889/2008.

http://www.organicstandard.com.ua/ua/services/standards

Не контрольованість та безкарність таких дій в Україні, вводить в оману споживача, впливає на ріст недовіри споживача до терміну «органічний продукт» та б'є по іміджу вітчизняних виробників справжньої сертифікованої органічної продукції, які сертифіковані міжнародно-акредитованими сертифікаційними органами за органічним стандартами ЄС, що відповідають критеріям ПЮАМ (Міжнародна федерація органічних сільськогосподарських рухів) та відповідно визнані даною організацію. http://www.ifoam.org/en/ifoam-family-standards

Нині в Україні відбувається гармонізація національного законодавства з органічного виробництва із законодавством ЄС. Важливим є врахування позиціонування відкритості, прозорості та простежуваності у виробництві харчових продуктів згідно з вимогами сучасного права ЄС. Національні нормативні документи застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов'язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. Закони України та Технічні Регламенти є обов'язковими до виконання усіма суб'єктами господарювання. З досвіду країн ЄС заради підтвердження ідентифікації та простежуваності виробник має проводити маркування з точною назвою інгредієнтів, який використано у виробництві, що забезпечить корисний вплив на здоров'я споживача та допоможе уникнути введення в оману.

Держава потребує ефективної системи контролю у цій сфері з метою надання споживачу товарів та законної, точної, достовірної інформації. Використання окремих форм та засобів в рекламі можуть завдавати споживачеві шкоди. Легальний, «прозорий» бізнес не зацікавлений у відсутності контролю, оскільки страждає від дій недобросовісних учасників ринку. Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві готова до роботи у напрямку вдосконалення законодавства в органічному секторі з метою належного захисту прав споживачів та запобігання розповсюдженню недобросовісної реклами та незаконного маркування.

Джерело:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1515072258769020&id=10...

 

Оцінка: 
0
No votes yet