Про деякі напрямки роботи Інституту фізики з проблем екології

        В Інституті фізики Національної академії наук України протягом 2000-2004 років в рамках програми “Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій”, Української Антарктичної програми та деяких інших проектів отримано ряд важливих, піонерських результатів та розробок, які можуть бути корисними при вирішенні проблем відтворення навколишнього середовища.
       Один з напрямків це розробка та впровадження у виробництво тест-методів та портативних сенсорних приладів для аналітичного контролю та тестування питної води. Це зумовлено потребами практики і пов’язано з великим обсягом аналізів, які проводяться в галузі питного водопостачання, для захисту водного басейну від забруднення та під час моніторингу об’єктів навколишнього середовища тощо.
       В Інституті фізики розроблено технологію та прилад для холодної стерилізації медичних інструментів та матеріалів на основі газового розряду. Ця технологія може змінити вже існуючу в медичній практиці екологічно небезпечну технологію холодної стерилізації, що використовує окис етилену та його сполуки.
       В рамках проекту “Лабораторія атмосферного моніторингу” розроблено багатохвильових лідар диференціального поглинання, спроможний генерувати одночасно 5-7 довжин хвиль з вузькою лінією та можливістю її плавної перебудови, який завдяки цьому придатний для одночасного вимірювання кількох пов’язаних між собою атмосферних забруднювачів та/або атмосферних складових.
       Цим  лідаром було проведено пробні демонстраційні зондування атмосфери, під час яких було одночасно виміряно концентрації двоокисів сірки та азоту [1].
       Проведено дослідження біоактивної УФ радіації Сонця в Києві та Антарктиді, які у зв’язку з витонченням стратосферного озонового шару відносяться до найактуальніших екологічних проблем [2].
       Серед інших напрямків дослідження антарктичного льоду для виявлення динаміки забруднення довкілля. Запропоновано теоретичну модель утворення цунамі, прилади дистанційного контролю параметрів об’єктів в небезпечній зоні, екологічного моніторингу. Вказані розробки мають велике практичне значення в регіональному, національному та світовому масштабах.
 
Література
1. S.M. Baschenko, Multiwave laser source for simultaneous sounding ozone and critically related to ozone chemicals // Semiconductor Physics, Quantum electronics and Optoelectronics, v.3(2), p.244-246 (2000)
2. Terenetskaya, Solar UV-B dosimetry in situ with ‘D-dosimeter’: effect of ozone depletion on the vitamin D synthetic capacity of sunlight, Agriculture and Forest Meteorology, v.120, pp.45-50 (2003).
 
Про деякі напрямки роботи Інституту фізики з проблем екології / Будник П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 161.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet