Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення

        Демографічна ситуація в Україні набуває дедалі більш катастрофічного забарвлення. По всій країні спостерігається зниження народжуваності, природного приросту,  збільшення захворюваності та смертності серед працездатного населення. Значно зростають хвороби репродуктивної системи як серед жіночого так і чоловічого населення, що відповідним чином відображається на відтворенні населення.  
       Відомо, що соматичне здоров’я жінок багато в чому залежить від функціонування репродуктивної системи, на яку негативно впливають шкідливі чинники виробничого і навколишнього середовища, соціально-побутові умови проживання, стресові ситуації.
       Погіршення здоров’я населення, особливо жінок дітородного віку, пов’язано з погіршенням екологічних умов. Розширення асортименту хімічних речовин, що застосовуються у народному господарстві, у тому числі сільськогосподарському виробництві, призвело до забруднення об’єктів навколишнього середовища комплексом шкідливих для здоров’я населення ксенобіотиків (пестициди, нітрати, важкі метали). Після аварії на ЧАЕС додався радіаційний чинник, який призвів до появи нової проблеми комбінованого впливу радіаційного і хімічних чинників.
       Особливо гострою проблема збереження репродуктивного здоров’я є для села, де негативні демографічні тенденції виникли раніше і виражені сильніше, ніж у містах. Для дослідження було обрано Катеринопільський район, який відноситься до зони з підвищеним радіаційним фоном.
       При аналізі  динаміки захворюваності репродуктивної системи за 2000-2004рр виявлено, що в Катеринопільському районі різке збільшення таких хвороб, як ендометріоз, хронічне запалення придатків, а також збільшення безпліддя. Всі ці захворювання виникають на фоні порушень імунної системи. Відомо, що однією з причин зниження імунітету є радіаційний вплив, тому можливо,  збільшення цих захворювань  в Катеринопільському району пов’язано з особливим екологічним статусом. Ці дані свідчать  про існування суттєвої проблеми в репродуктивному здоров’ї жінок в екологічно неблагополучних районах. 
       Катеринопільський район відноситься до зони з підвищеним радіаційним фоном. В забрудненій радіонуклідами території у жінок спостерігається збільшення довільних викидів, невиношування, уроджені вади розвитку у новонароджених, а також послаблення імунітету. Проте однозначно сказати, що це наслідок впливу забруднення навколишнього середовища складно, тому що дані захворювання мають складну етіологію і на їх розвиток впливають соціально-економічні фактори, спадковість, спосіб життя тощо.
       З метою поліпшення репродуктивного здоров`я жінок Катеринопільського району запропоновано відкриття кабінету планування сім`ї, а також впровадження виїзних консультативних пунктів у сільські місцевості для проведення роз`яснювальної роботи серед молоді з питань здорового способу життя, профілактики статевих захворювань, попередження негативних звичок.
       Проаналізувавши репродуктивне здоров’я жіночого населення можна зробити висновок, що в подальших моніторингових дослідженнях слід використовувати репродуктивне здоров’я і виявляти кореляційні зв’язки між забрудненням і  виникненням даних гінекологічних хвороб.
 
Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району  як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення / Загоруйко Н.В., Панченко А.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 242.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet