Оцінка впливу на навколишнє середовище ВАТ “Вінницький міський молочний завод”

Скачати

Молоко почали отримувати понад 6000 років тому. Сучасна молочна худоба виникла з диких тварин, які мешкали в різних природних умовах.
Людина почала одомашнювати тварин як правило для задоволення своїх потреб у молоці, м'ясі, одежі.
До того ж травоїдні тварини менш небезпечні і краще приручаються, ніж м'ясоїдні.
Молочна продукція – це така продукція, в собі вартість якої до 80–85% входять витрати на сировину та основні матеріали. Тому повне використання всіх складових частин молока в межах єдиного підприємства є найбільш доцільним. Безвідхідне виробництво – це виробництво де використовуються відходи одного технологічного процесу як сировинне в іншому, що забезпечує найбільш повне використання всіх цінних компонентів, не дозволяючи їх негативної дії на навколишнє середовище. Це може проходити на одному підприємстві, або на різних одно типових підприємствах. Висока питома вага та велика кількість вторинної сировини, її нераціональне використання негативно впливає на екологічну безпеку, забруднюючи навколишнє середовище.
Основними компонентами молока є вода, жир, білки, лактоза (молочний цукор) та мінеральні речовини (солі). Молоко містить також у невеликих кількостях такі речовини як пігменти, ферменти, фосфоліпіди (речовини з жироподібними властивостями) та гази.
Тема виробництва якісної та екологічно чистої продукції є дуже актуальною так як Україна вступила у СОТ. Тому зараз на всіх підприємствах застосовують нові технології, для отримання більш якісної продукції.
Основною діяльністю ВАТ «Вінницький міський молочний завод» являється виробництво продуктів переробки молока: молока цільно-молочного, сметани фасованої, йогуртів, кефіру, сиру, морозива, сухого молока.
На ВАТ «Вінницький міський молочний завод» для всіх видів молочних консерв застосовуються наступні загальні технологічні операції:

 • прийомка і оцінка якості молока;
 • очистка;
 • охолодження (до 4-6ºС) та короткочасне резервування;
 • нормалізація (стандартизація);
 • пастеризація молочної суміші;
 • загущення.

Основними джерелами утворення забруднюючих речовин являються слідуючі виробництва: печі для випічки вафельних стаканчиків цеху по виробництву морозива, дільниця мийки обладнання і тари для молочних продуктів, аміачно-холодильна компресорна станція, цех сухого молока, зварювальне виробництво, різальне виробництво, ремонтно-механічне відділення, деревообробне виробництво, холодильне виробництво.
В процесі виробництва відбувається забруднення навколишнього середовища такими речовинами як: діоксид азоту, оксид вуглецю, метан, ртуть, аерозоль гідроокису натрію, оксид заліза, фреони.

 

 

 

 

 

 

 

1 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВАТ «ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

1.1 Загальні відомості про підприємство

Основною діяльністю ВАТ «Вінницький міський молочний завод» являється виробництво продуктів переробки молока: молока цільно-молочного, сметани фасованої, йогуртів, кефіру, сиру, морозива, сухого молока. Випуск продукції становить 10219 т/рік.

1.2 Характеристика основних технологічних процесів виробництва молочної продукції

Технологічний процес приймання і переробки молока на цільно-молочну продукцію представлений на технологічній схемі виробництва (Додаток Б).
Основними джерелами утворення забруднюючих речовин являються слідуючі виробництва:
- печі для випічки вафельних стаканчиків цеху по виробництву морозива;
- дільниця мийки обладнання і тари для молочних продуктів;
- аміачно-холодильна компресорна станція;
- цех сухого молока;
- зварювальне виробництво;
- різальне виробництво;
- ремонтно-механічне відділення;
- деревообробне виробництво;
- холодильне виробництво.
Термін придатності молочних консерв залежить від якості молока, прийомів підготовки його до переробки і технологічних режимів обробки. [3,4]
Закупівля молока заводом проводиться як через мережу приватних постачальників так і своїми силами.
Важливими показниками якості молока є вміст сухої речовини, що визначається за допомогою сушильної шафи, і кількість сухого знежиреного залишку. Ці величини, крім лабораторних аналізів, можна визначити розрахунковим шляхом. По кількості жиру в сухій речовині молока можна судити про натуральність останнього. Якщо жиру в сухій речовині молока виявиться менше 25 %, таке молоко викликає підозру в його ненатуральності.
Очищення. На молочних фермах і в домашніх умовах молоко від механічних домішок звільняють, проціджуючи його через цідилку при зливі. Цідилка складається з корпуса, сітки з дрібними отворами, ватяного кружка або двох - чотирьох шарів марлі і сітки з великими отворами.
При проціджуванні молоко звільняється лише від видимих механічних домішок: часток корму і підстилки, шерстинок, пилу й ін. На поверхні ж їх завжди знаходяться і невидимі бактерії, і, якщо на фільтрі цідилки збереться осад, уся маса бактерій буде змита наступними порціями молока.
Більш досконало молоко очищається в звичайних сепараторах. При обертанні розвивається відцентрова сила, що відокремлює в барабані домішки молока у виді сепараторного слизу. У слиз включаються не тільки механічні домішки, але і скупчення бактерій. У цьому випадку ріжки для вершків направляються в ту саму ємність. Барабани промивають від сепараторного шламу через кожні 1-1,5 години роботи.
Охолодження. Свіжевидоєне молоко протягом декількох годин має бактерицидні властивості. У цей період у ньому містяться речовини, що затримують розмноження бактерій.
Пастеризація. Тепловою обробкою чи пастеризацією називається процес нагрівання молока від 63 °С до температури, близької до точки кипіння.
Дія пастеризації на мікроорганізми, що містяться в молоці, залежить від температури, до якої нагрівають молоко, і тривалості витримки при цій температурі. Пастеризацією знищуються мікроби, а при стерилізації (нагріванні молока вище температури кипіння) - одночасно і спори. Кип'ятінням знищується вся мікрофлора молока, за винятком спор, стійких до температури кипіння. Пастеризацією без помітної зміни органолептичних властивостей молока (смак, запах і консистенція) знищуються туберкульозні, бруцельозні й інші хвороботворні бактерії.
При пастеризації порушується і сольовий склад молока. Розчинні фосфорнокислі солі переходять у нерозчинні. Від часткового згортання білків і утворення нерозчинних солей на поверхні нагрівальних приладів (пастеризатори) відкладається осад - молочний камінь (пригар).
Пастеризоване молоко повільніше згортається сичуговим ферментом. Додавання до такого молока розчину хлористого кальцію відновлює його здатність згортатися.
Пастеризація, найбільш простий і дешевий спосіб знезаражування молока. Всі види кисломолочних напоїв виробляються шляхом сквашування підготовленої вихідної сировини заквасками визначених чистих культур. Отриманий згусток охолоджується, а для деяких продуктів він дозріває.
Для одержання кисломолочних напоїв використовують молоко суцільне і знежирене, вершки, згущене і сухе молоко, казеінат натрію, сколотини й іншу молочну сировину, а також солодовий екстракт, цукор, плодово-ягідні сиропи, джеми, корицю й ін.[1,2].

 

 

 

 

 

2 Вплив результатів діяльності заводу на навколишнє середовище

2.1 Джерела утворення забруднюючих речовин

В процесі виробництва молочної продукції на ВАТ «Вінницький міський молочний завод» відбувається забруднення навколишнього середовища.
Характеристики місць утворення шкідливих речовинна підприємстві:
1. Піч для випічки вафельних стаканчиків – джерело 1,2
На підприємстві в цеху по виробництву морозива, експлуатуються дві печі для випічки вафельних стаканчиків. В якості палива використовується природний газ. Витрата палива – 52400 м3/рік. При згорянні палива у печах в атмосферне повітря виділяються забруднюючі речовини: діоксид азоту, оксид вуглецю, а також парникові гази: вуглекислий газ, оксид діазоту, метан, ртуть.
2. Аміачно-холодильна компресорна станція – джерело 3-6
Для забезпечення холодоагентами відділення для зберігання сировини і готової продукції на виробництві експлуатується аміачно-холодильна компресорна станція. За рахунок негерметичності апаратури в атмосферне повітря виділяються пари аміаку.
3. Дільниця мийки обладнання і тари для молочних продуктів – джерело 7
В процесі мийки обладнання і тари для молочних продуктів в атмосферне повітря виділяється аерозоль гідроокису натрію.
4. Цех по виробництву сухого молока – джерело 8
Сушка сухого молока відбувається в сушильній установці американського типу. В процесі сушки сухого молока виділяється пил сухого молока, що надходить в атмосферне повітря після очищення в групі технологічних циклонів ефективністю 97%.
5. Зварювальне виробництво – джерело 9
На підприємстві експлуатується зварювальний пост. В якості електродів
використовуються електроди марки АНО-3. В ході зварювальних робіт в атмосферне повітря виділяються забруднюючі речовини: оксид марганцю і оксид заліза.
6. Ремонтно-механічне відділення – джерело 11
На виробництві експлуатуються мталообробні верстаки: токарний, токарногвинторізний. При роботі металообробних верстаків в атмосферне повітря виділяються забруднюючі речовини: пил металевий.
7. Деревообробний цех – джерело 12
На виробництві експлуатуються деревообробні верстаки: фуговальний, рейсмусний, циркулярна пила. При роботі верстаків в атмосферне повітря виділяється пил деревини.
8. Холодильне виробництво – джерело 13
Для зберігання молочної продукції на підприємстві експлуатується 6 холодильних установок. В якості холодоагента використовуються різні види фреонів: фреон-507, фреон-404, фреон-22. Дозаправка фреону становить 8 кг на рік на одну установку [3].
Отже, в процесі виробництва відбувається забруднення навколишнього середовища такими речовинами:

 • діоксид азоту;
 • оксид вуглецю;
 • метан;
 • ртуть;
 • аерозоль гідроокису натрію;
 • оксид заліза;
 • фреони.

Двоокис азоту належить до сімейства високою реакційною гази називаються оксиди азоту (NOx). Двоокис азоту є сильним окислювачем, який реагує у повітрі з утворенням азотної кислоти, а також токсичних органічних нітратів. Він також відіграє важливу роль в атмосферних реакціях, які утворюють приземний озон (смог). Діоксид азоту є токсичним для рослин в короткостроковій концентрація 120 мкг/м3. Коли діоксиду сірки та озону в даний час вплив на рослинність, ще гірше. Поряд з діоксидом сірки, діоксидом азоту також може призвести до випадання кислотних дощів.
Чадний газ (СО) являє собою безбарвний, без запаху, отруйний газ. Чадний газ вступає в реакцію з іншими забруднювачами виробляти приземного озону, який може завдати шкоди здоров'ю людини, пошкодження будівель та сільськогосподарських культур.
Метан СН4 виробляється у великих кількостях в результаті біологічних перетворень в природі. Оцінки обсягів щорічних природних джерел та стоків метану в світі складають приблизно 500 мільйонів тонн. З даних 1990 року, в Україні найбільший внесок у викиди метану вносить енергетика - біля 65%, також багато метану викидається при виробництві сільськогосподарської продукції та при утилізації відходів. Метан - супутній продукт спалювання біомаси та неповного згорання палива. Поглиначами метану є грунти та хімічні перетворення в атмосфері.
Ртуть є єдиним загальним метал, який не замерзає при звичайних температурах. Ртуть іноді називають ртуттю. Це важкий, сріблясто-білий рідкий метал. Це досить поганий провідник тепла в порівнянні з іншими металами, але це справедлива провідником електрики. Всі ртуті, які викидаються в навколишнє середовище, в кінцевому рахунку виявляються в грунтах і поверхневих водах.  Ртуть з грунту можуть накопичуватися в грибах. Кислотні поверхневі води можуть містити значну кількість ртуті.
Риби це організми, які поглинають велику кількість метил-ртуті з поверхні води щодня. Як наслідок, метил-ртуть може накопичуватися в рибі і в харчових ланцюгах, що вони є частиною. Ефект, що ртуть має на тварин: пошкодження нирок, руйнування шлунка, пошкодження кишечника, репродуктивна недостатність і ДНК зміни.
Гідроксид натрію не має запаху. Таким чином, запах не дає попередження небезпеки. Легке подразнення носа і горла, служить вказівкою впливу пилу або туману містять гідроксид натрію при концентрації більше 0,5 мг/м3. Порошкоподібному вигляді натрій є вибухонебезпечною у воду і отрута комбінованих і незв'язаний з багатьма іншими елементами.
Залізо блискучий, пластичний, ковкий, сріблясто-сірого кольору метал. Залізо частіше всього буває позитивно дво- і тривалентним і з киснем утворює: FeO – монооксид заліза і Fe2O3 – сесквіоксид (півтораоксид) заліза. У сухому повітрі при звичайній температурі залізо досить стійке, але у вологому швидко ржавіє, вкриваючись товстим шаром іржі. Іржа є сумішшю оксидів і гідроксидів феруму. Найбільшу частину іржі складає сесквіоксид заліза Fe2O3 і тригідроксид заліза Fe(OH)3. Крім того, до її складу входить монооксид заліза FeO, дигідроксид заліза Fe(OH)2 та інші сполуки.
Фреони – галогеноалкани, фторвмісні похідні насичених вуглеводнів (головним чином метану і єтана), використовувані як холодоагенти в холодильних машинах. Крім атомів фтору, у молекулах фреонів утримуються звичайно атоми хлору, рідше – брому. Відомо більш 40 різних фреонів більшість з них випускається промисловістю. Причиною зменшення озону в стратосфері й утворення озонових дір є виробництво і застосування хлор- і бромвмісних фреонів. Потрапляючи після використання в атмосферу, вони розкладаються під впливом ультрафіолетового випромінювання Сонця. Компоненти, що вивільнилися, активно взаємодіють з озоном у так називаному галогеновому циклі розпаду атмосферного озону.
Контроль за дотриманням нормативів ГДВ (ТПВ) на підприємстві проводиться безпосередньо на джерелах викидів і по фактичному забрудненню атмосфери на спеціально вибраних контрольних точках, розміщених на межі санітарно-захисної зони та в селітебній зоні.
 Вимірювання проводяться відповідно слідуючої методики:
"Збірник методик по визначенню концентрації забруднюючих речовин в промислових викидах". Гідрометеовидавництво, 1987 р.
Заходи що до здійснення контролю за дотриманням нормативів ГДВ (ТПВ) наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничне допустимих викидів забруднюючих речовин


Номери джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини

Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3

Періо­дичність вимірю­вання

Методика виконання вимірювань

Місце відбору проб

1

Діоксид азоту

*

1 раз на рік

Сборник ме­тодик по определению концентраций загрязняющих веществ в про мышленных выбросах, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г.

Газохід

Оксид вуглецю

*

1 раз на рік

2

Діоксид азоту

*

1 раз на рік

Оксид вуглецю

*

1 раз на рік

*   -   гранично   допустимий   викид   відповідно встановлений до законодавства не встановлений.
Підприємство своєї санітарної лабораторії не має. Тому для виконання вимірювань рекомендовано користуватись послугами лабораторій інших підприємств, районної СЕС, а також послугами пуско-налагоджувальних організацій за договором.
Відповідальність за здійсненням контролю дотримання нормативів ГДВ і покладається на керівництво підприємства.
Основними критеріями якості атмосферного повітря при встановленні ГДВ для джерел забруднення атмосферного повітря є гранично допустимі концентрації (ГДК), затверджені центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я [8].

При цьому необхідно витримати співвідношення, щоб відношення розрахункової концентрації цієї речовини було менше або дорівнювало б одиниці.
Аналіз машинних розрахунків розсіювання викидів від підприємства
показує, що величини приземних концентрацій по всіх забруднюючих речовинах на межі СЗЗ нижче ГДК і негативного впливу на стан забруднення атмосфери не дають.
Найбільш поширені забруднюючі речовини, що викидаються підприємством є: діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, аміак, гідроокис натрію, оксид заліза, оксид марганцю, фреон – 22 [3].

2.2 Напрямки зменшення шкідливого впливу підприємства на навколишнє середовище

На підприємстві ВАТ «Вінницький міський молочний завод» передбачено прогресивні рішення по регулюванню викидів.
Регулювання викидів здійснюється із врахуванням прогнозу несприятливих метеорологічних умов, що призводить до формування високого рівня забруднення атмосфери.
Регулювання викидів здійснюється також із врахування прогнозу несприятливих метеорологічних умов на підставі концентрації домішок в повітрі.
Попередження про можливі несприятливі метеорологічні умови можуть бути трьох ступенів небезпеки і у відповідності з цим передбачається три режими роботи підприємства при несприятливих метеорологічних умовах.
При першому режимі роботи підприємства заходи повинні забезпечити зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі менше, чим 15%.
Заходи носять організаційно-технічний характер, не потребують суттєвих витрат і не ведуть до зниження продуктивності технологічного обладнання:
- посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва, за роботою контрольно-вимірювальних приладів;
-   заборонити роботу обладнання в форсованому режимі;
- обмежити вантажно-розвантажувальні роботи, які зв'язані з підвищенням виділення забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
-   заборонити продувку і чистку обладнання, газоходів і ємкостей;
-   посилити контроль за герметичністю систем і агрегатів;
- не виконувати ремонтні роботи, що пов'язанні з виділенням забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
При другому режимі роботи підприємства заходи повинні забезпечити зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 20-40%.
Ці заходи включають всі заходи першого режиму, а також заходи, які дають можливість зниження викидів в атмосферне повітря за рахунок скорочення продуктивності окремих виробництв підприємства.
При третьому режимі роботи підприємства заходи повинні забезпечити зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 40-60%.
Ці заходи включають всі заходи першого і другого режимів, а також заходи, які дають можливість зниження викидів в атмосферне повітря за рахунок скорочення продуктивності окремих дільниць підприємства.
На підприємстві встановленні циклони з ефективністю роботи 98% [3,4].

 

 

 

 

 

3 ЦИКЛОНИ ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

      Циклон - пристрій для відділення твердих частинок від газу; відцентрові пиловловлювачі, конструктивні елементи яких забезпечують обертальний або поступальний рух газового потоку. Принципово циклон працює за наступною схемою. Знепилюючої газ надходить у творчу кільцевий простір апарату циліндричні. частина, де рухається по спіралі зі зростаючою швидкістю від периферії до центру, спускається по зовнішній спіралі, потім піднімається по внутрішній спіралі і виходить через вихлопну трубу. Під дією відцентрової сили частки пилу відкидаються до стінки циклону і разом з частиною газу попадають у бункер. Частина звільненого від пилу газу повертається з бункера в циклон через центр пиловловлюючого отвору, даючи початок внутрішньому вихру. 
Циклонні апарати завдяки дешевизні та простоті будови і обслуговування, порівняно невеликому опору і високій продук­тивності є найрозповсюдженішим типом сухого механічного пиловловлювача.
Циклонні пиловловлювачі мають такі  переваги:
-   відсутність рухомих частин в апараті;
-  надійне функціонування при температурах газів майже до 500°С без будь-яких конструктивних змін (якщо передбачається використання більш високих температур, то апарати можна виготовляти із спеціальних матеріалів);
-  можливість вловлювання абразивних матеріалів при захисті внут-рішньої поверхні циклонів спеціальним покриттям;
-  пил вловлюється в сухому вигляді;
-  гідравлічний опір апаратів майже постійний;
-  апарати успішно працюють при високих тисках газів;
-  пиловловлювачі надто прості у виготовленні;
-  зростання запиленості газів не приводить до зниження фракційної ефективності очищення.
Правильно запроектовані циклони можуть експлуатуватися надійно протягом багатьох років.
Разом з тим необхідно мати на увазі, що гідравлічний опір високо-ефективних циклонів досягає 1250....1500 Па, тому частинки розміром менше  5 мкм вловлювати циклонами погано.
На рис. 3.1 наведене схематичне зображення потоків повіт­ря в циклоні. Запилене повітря з великою швидкістю вводиться тангенціально в апарат. Сформований тут обертовий потік спус­кається  кільцевим просто-ром (утвореним циліндричною частиною циклона і вихлопною трубою) в його конічну частину, а потім, продовжуючи обертатися, виходить через вихлопну трубу. Час­тинки, маса яких достатньо велика, відділяються від потоку, до­сягають стінок циклона і під дією гравітаційних сил та захоплювальної дії осьової течії опускаються в бункер циклона. Чим більші частинки, завислі в потоці, і чим інтенсивніший (у відомих ме­жах) обертовий рух, тим ефективніше очищається газ.

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Схема циклона:
1 – вхідний патрубок; 2 – вихлопна труба; 3 – корпус;
4 – пилоосаджувальний бункер; 5 – пиловий затвор

За конструктивним виконанням циклони відзначаються вели­кою різ­новидністю влаштування підведення запиленого газу (танген­ціальний, танген-ціальний похилий, спіральний, осьовий з нап­равлювальним апаратом) і самого корпусу (циліндричний, перехідний в конус, з переважно розвинутою конічною частиною, конічний, з розширеною конічною частиною, з подвійною стінкою).
Всі практичні задачі щодо очищення газів від пилу з успіхом вирі­шуються ко­нічними (СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М і СДК-ЦН-33) циклонами НДІОГАЗУ (держав-ний науково-дослідний інститут з промислового і санітарного очищення газів) [14].

3. 1 Конічні циклони

         Призначені для очищення сажегазових і сажевоздушних сумішей від твердих частинок в системах пневмотранспорту, аспірації та пневмоуборкі сажі (технічного вуглецю) виробництва.
При рівній продуктивності з циліндричними відрізняються від останніх великими габаритними розмірами і тому звичайно не застосовуються в груповому виконанні.
         Конічні циклони характеризуються більш подовженою конічною частиною і спіральним вхідним патрубком.
Циклони застосовують для уловлювання пилу, що мають високу абразивністю часток або їх високої злипання. Однак втрати тиску а цих циклонах приблизно в 2 рази більше, ніж у циклонах СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34.
         Конічні циклони забезпечують найбільшу ефективність пиловловлення.
         Циклони виготовляються як для «правого», так і для «лівого» обертання газового потоку.
«Правим» прийнято називати обертання газового потоку в циклоні по годинникової стрілки, якщо дивитися з боку вихлопної труби, «лівим» - обертання проти годинникової стрілки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Конструктивна схема циклона конічного

         3.2 Циліндричні циклони

Головна відмінність циліндричних циклонів це висока продуктивність, а конічні у свою чергу відмінні більш високим ступенем очищення, але і великим гідравлічним опором. У конічних циклонів в міру звуження корпусу газовий потік закручений більш інтенсивно і внаслідок цього збільшується сепарація частинок пилу до стінки. Оптимальний діаметр циліндричного циклону не більше 2м, а конічного - 3м, оскільки із збільшенням діаметра істотно знижується ефективність очищення [14].

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Конструктивна схема циклона циліндричний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

Молоко є цінним харчовим продуктом, який містить 11-13 % сухих речовин, в тому числі жир, білкові сполуки, вітаміни (груп А, D, Е, В, РР, С), ферменти. Первісна обробка молока відбувається на фермах. На молочних заводах молоко обробляють по різному в залежності від вихідної продукції, яку необхідно отримати.
В курсовій роботі охарактеризовано основні технологічні процеси виробництва молочної продукції та їх вплив на навколишнє середовище, а також проведено аналіз пилогазоочисних установок на підприємстві.
Проведено аналіз загальних відомостей та технологічної документації ВАТ «Вінницький міський молочний завод». Підприємство спеціалізується на виробництві продуктів переробки молока: молока цільно-молочного, сметани фасованої, йогуртів, кефіру, сиру, морозива, сухого молока. Підприємство обладнане сучасним технологічним устаткуванням і використовує нові технології.
Тема виробництва якісної та екологічно чистої продукції є дуже актуальною так як Україна вступила у СОТ. Тому зараз на всіх підприємствах застосовують нові технології, для отримання більш якісної продукції.
Найбільше виробництво молочної продукції на ВАТ «Вінницький міський молочний завод» забруднює навколишнє середовище діоксидом азоту та оксидом вуглецю, але їх концентрація не перевищує гранично допустимі норми.
Найбільш поширені забруднюючі речовини, що викидаються підприємством є: діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, аміак, гідроокис натрію, оксид заліза, оксид марганцю, фреон – 22. На підприємстві ВАТ «Вінницький міський молочний завод» передбачено прогресивні рішення по регулюванню викидів. Також на підприємстві встановленні циклони з ефективністю роботи 98%. Циклонні апарати завдяки дешевизні та простоті будови і обслуговування, порівняно невеликому опору і високій продуктивності є найрозповсюдженішим типом сухого механічного пиловловлювача.
перелік посилань

1. Лунгрен В.Г. Производство молочных консервов – М.: Пищевая промышленость, 1981. - 160 с.
2. Кивенко С.Ф., Страхов В.В. Производство сухого и сгущенного молока – М.: Пищевая промышленость, 1965. - 277 с.
3. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферу ВАТ «Вінницький міський молочний завод»: Звіт/ ТОВ «АСПО – ЛТД». - Вінниця, 2007.
4. ГОСТ 17.2.3.02.78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.
5. Ільчук М.М. Виробництво молока та ринок молочних продуктів – К.: Аграрна наука, 2001. - 217 с.
6. Гришин М. Молоко сухе, соєве – К.: Харчова і переробна промисловість, 2001. - №1 – С. 11-12.
7. Биотехнологии переработки молочного сырья – М.: Пищевая промышленость, 1999. - №7 – С. 22.
8. Каталог. Нормы предельно допустимых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе: В 2 ч. - К.: МОЗ Украины, Украинский Центр Государственного санитарно-эпидемиологического контроля, 1996. - Ч. 1. - 23 с.; Ч. 2. - 24 с.
9. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху робочей зоны. - М.: Министерсво здравоохранения СССР, Всесоюзный Совет Професиональных Союзов, 1988. - 46 с.
10. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочних продуктов. – М: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 344 с.
11. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для студ. ВУЗов. 2. Г.В. Твердохлеб, З.Х. Диламян, Л.В. Чекулаева, Г.Г. Шиллер – М: Агропромиздат, 1991 – 463 с.
12.  Патратий А.П., Аристова В.П. Справочник для работников лабораторий молочной промышленности. – М: Пищевая промышленность, 1967. – 214 с.
13.  Инихов Г.С., Брио Н.П. Методы анализа молока и молочных продуктов. – М: Пищевая промышленность, 1971. 423 с.
14. Северин Л.І., Петрук В.Г., Безвозюк І.І., та ін. Природоохоронні технології : навчальний посібник. Ч.1: Захист атмосфери – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 366 с.

 

Скачати

Види навчальних матеріалів: 
Оцінка: 
0
No votes yet