Несприятливий вплив стихійних метеорологічних явищ на початку ХХІ ст. на Поділлі

Стихійні метеорологічні явища (СМЯ) зазвичай спостерігаються у комплексі, що значно посилює їх негативний вплив. Так, у теплий період року зливові дощі супроводжуються грозами, градом, штормовим вітром, шквалами.  СМЯ холодного періоду року – це хуртовини, сильні снігопади, сильний вітер, відкладення мокрого снігу тощо. В Україні майже щорічно у будь-якому регіоні створюються умови виникнення СМЯ. Стихійні метеорологічні явища мають аномальний характер утворення і пов’язані з особливостями циркуляційних процесів, на які впливає орографія. В Україні приділяється значна увага вивченню особливостей виникнення та повторюваності СМЯ по всій території та в окремих регіонах. Дана робота є продовженням досліджень СМЯ на території України за останні роки [1].
Головна мета полягає у висвітленні СМЯ, які спостерігались на Поділлі – у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. У Національній гідрометеорологічній службі розроблені певні критерії, за якими визначають інтенсивність стихійного явища [3]. У даній роботі для висвітлення досліджуваного питання використані матеріали Українського гідрометеорологічного центру з 2000 до 2012 рр. [4].
 Стихійні метеорологічні явища теплого періоду. Сильна злива (дуже сильний дощ) – дощ з кількістю опадів 30 мм і більше за 12 год і менше. Найчастіше сильні дощі починаються о 16-22 год, що можна пояснити розвитком потужної конвекції в цей час. На Поділлі найбільша повторюваність сильної зливи – літні місяці. Дуже сильні дощі відмічаються щорічно. У теплий період сильні дощі зазвичай супроводжуються градом, грозою, іноді шквалистим вітром, що посилює їх несприятливий вплив. Повторюваність (%) дуже сильного дощу у Тернопільській області 95 %, у Хмельницькій – 85, у Вінницькій – 70 %. На Поділлі виділяють міста, райони, де найчастіше спостерігається дуже сильний дощ: у Тернопільській – Кременець, Бережани, Монастирська, Чортків, райони: Чортківський, Борщівський, Заліщицький; у Хмельницькій – Шепетівка, Ямпіль, Кам’янець-Подільський; у Вінницькій – Хмільник, Вінниця, Жмеринка, Гайсин, Могилів-Подільський.
Крупний град (діаметр градин 20 мм і більше) зазвичай завдає значної шкоди. Він не завжди може фіксуватись метеорологічною мережею станцій та постів. Крупний град в одному і тому ж пункті – рідкісне явище у зв’язку зі значною мінливістю і локальністю у просторі. За досліджуваний період (12 років) крупний град був зафіксований лише у трьох випадках у Вінницькій області: 11.06.2001 р. – 40 мм (5 районів), 24.06.2002 р. – 20 мм (Білопілля), 06.09.2012 р. – 22 мм (Білопілля). У Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях можливе випадання крупного граду один раз на 4 роки (25 % ймовірність).
Шквал – раптове та різке посилення вітру до 25 м/с і більше, є дуже небезпечним і руйнівним. Його також відносять до СМЯ [2]. На території України шквали бувають щорічно, але з різною частотою та інтенсивністю. На Поділлі найбільш шквалонебезпечною є Хмельницька область (35 % ймовірності). На Хмельниччині виділяють шквалонебезпечні райони: Нова Ушиця, Ямпіль. У Вінницькій області шквал може відмічатись один раз на 5 років (20 % ймовірність), а на Тернопільщині – один раз на 10 років (10 % ймовірність).
Стихійні метеорологічні явища холодного періоду. Сильна хуртовина – це перенесення снігу за швидкості вітру понад 15 м/с тривалістю 12 год і більше. Сильні хуртовини в Україні спостерігаються повсюдна і бувають майже щорічно у будь-якому регіоні. У районах із помірною хуртовинною діяльністю вони становлять 5-10 % від загальної кількості хуртовин. Слід зазначити, що у місті кількість хуртовин, у тому числі і небезпечних у 1,5-3 рази менша порівняно з його околицями.
Режим хуртовини залежить від багатьох чинників: кількості снігу, висоти його залягання, швидкості й напряму вітру, стану підстильної поверхні, температури і вологості повітря. На розподіл, частоту, тривалість, інтенсивність хуртовин впливають місцеві умови, висота, захищеність місцевості, форми рельєфу та експозиція схилів тощо. На початку ХХІ ст. кількість сильних хуртовин дещо збільшилась. За розглянутий період у Вінницькій області сильних хуртовин не зафіксовано. У Хмельницькій області (2003 р. – 1 випадок), у Тернопільській області (2002 р. – 1 випадок). У грудні 2012 р. (15-17.12) сильні хуртовини були відмічені на Тернопільщині (Кременець - 28 м/с) та Хмельниччині (Хмельницький – 19 м/с, Шепетівка – 18 м/с). Хоча на Вінничині не зафіксовані за розглянутий період сильні хуртовини, але у попередні роки вони спостерігались з 20-40 % повторюваністю, що свідчить про значну мінливість цього СМЯ у часі та просторі [2]. Найбільшого впливу сильних хуртовин на Поділлі зазнають окремі міста: у Тернопільській області – Кременець, Бережани.
Дуже сильний снігопад – це кількість опадів  20 мм і більше за 12 год і менше, найчастіше спостерігається у холодний період, інколи він буває весною і восени. Умови для утворення дуже сильних снігопадів виникають у період із жовтня до квітня.
Сильні снігопади ускладнюють експлуатацію автомобільного та залізничного транспорту, через налипання мокрого снігу відбувається обрив проводів ліній зв’язку та ЛЕП, пошкоджуються крони дерев, порушується ритм робіт на будівельних об’єктах та функціонування комунального господарства. Тривалі сильні снігопади посилюють небезпеку підйому рівня води у річках та водосховищах, а також ґрунтових вод.
У Хмельницькій області найчастіше реєструють дуже сильні снігопади у Кам’янець-Подільському районі. У Хмельницькій та Вінницькій областях ймовірність сильного снігопаду становить 15 %, а на Тернопільщині їх повторюваність найменша –  5 % (раз на 20 років). Наприкінці ХХ ст. та на початку ХХІ ст. простежується тенденція до збільшення повторюваності дуже сильних снігопадів [5].
Отже, стихійні метеорологічні явища на Поділлі спостерігаються щорічно. Можна виділити області, які найбільше страждають від впливу різних СМЯ:

  • від сильного дощу найбільше страждає Тернопільська область;
  • за останні 12 років крупний град зафіксований у Вінницькій області;
  • найбільше шквалів спостерігається у Хмельницькій області;
  • за останні 12 років сильні хуртовини відмічені у Хмельницькій та Тернопільській областях;
  • сильні снігопади частіше реєструють у Хмельницькій та Вінницькій областях.

Список літератури

  • Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.). – К.: Ніка-Центр, 2006. – 312 с.
  • Стихийные метеорологические явления на Украине и в Молдавии / Под ред. В.Н.Бабиченко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 224 с.
  • Настанова по службі прогнозів та попереджень про небезпечні та стихійні явища погоди. – К.: Держ. Гідрометслужба, 2003. –  30 с.
  • Огляд погоди та стихійних гідрометеорологічних явищ на території України за 2000-2012 рр. – К.: Укргідрометцентр, ЦГО, 2001-2013.
  • Щербань І.М., Бабіченко В.М., Ніколаєва Н.В., Рудішина С.Ф. Дуже сильні снігопади в Україні за останнє двадцятиріччя // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. – Т. ІІІ. К.: Обрії, 2004. – С. 301-303.

Несприятливий вплив стихійних метеорологічних явищ на початку ХХІ ст. на Поділлі [Електронний ресурс]  / Щербань І.М., Михайленко Н.М. // Режим доступу: http://eco.com.ua/content/nespryyatlyvyy-vplyv-styhiynyh-meteorologichny...

Оцінка: 
0
No votes yet