Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини

Одним з завдань сучасної технології в галузі одержання високоякісних харчових продуктів та лікарських засобів є пошук допоміжних речовин-наповнювачів, які б забезпечували не лише вирішення конкретних технологічних проблем, а й створювали додаткові позитивні ефекти впливу на людський організм.
Широко відомі корисні йонообмінні та адсорбційні властивості Закарпатських природних кліноптілолітів, зокрема Сокирницького родовища, української сапонітової глини та російського шунгіту, які використовуються як ефективні фільтри для очищення питної та стічних вод, добрива, харчові добавки у тваринництві та косметології. Всі ці мінерали здатні вибірково видаляти з кишковика патогенну мікрофлору, зберігаючи при цьому кишкову паличку, та виявляють антимікотичну активність. Зв’язуючи грибкові нитки  мінеральним каркасом, вони сприяють агрегації мікроорганізмів і утворюють конгломерати з патогенною мікрофлорою, які в подальшому виводяться з організму. Це сприяє нормалізації середовища розмноження непатогенної кишкової мікрофлори при дисбактеріозі.
       Дана робота присвячена дослідженню адсорбційних та йонообмінних властивостей цих мінералів в умовах моделювання хімічного складу шлункового соку (0,1 М НСl ) та середовища кишковика людини (розчин NaHCO3  з pH = 8,5) для виявлення можливостей їх використання у харчовій та фармацевтичній промисловості в якості корисних харчових добавок та наповнювачів для лікарських препаратів.
Методами полум’яної фотометрії та рентгенофлуоресцентного аналізу досліджені йонообмінні властивості гранульованої та порошкової фракцій Сокирницького кліноптілоліту щодо кальцію та калію за умов (час контакту – 5 годин, температура – 36оС), подібних до людського організму. Показано, що порошкова фракція виявляє кращі за гранульовану йонообмінні властивості. За умов, що моделюють хімічний склад шлункового соку людини, вивчені адсорбційні властивості Сокирницького кліноптілоліту щодо плюмбуму (ІІ), цинку(ІІ), мангану(ІІ) та кадмію(ІІ). Виявлено, що порошкова фракція має кращі за гранульовану адсорбційні властивості і здатна вилучати в 0,1 М HCl до 85% Pb(II), частково адсорбувати Zn(II) і Mn(II) на рівні їх (0,2-10) ? ГДК у питній воді, але індиферентна до Cd(II).
       Рентгенофлуоресцентні дослідження  шунгіту та сапоніту після контакту з розчинами, що моделюють хімічне середовище кишково-шлункового тракту людини, показали, що протягом перебування у шлунку та кишечнику шунгіт може збагачувати людський організм ферумом, а сапонітова глина – кальцієм. Методом ІЧ-спектроскопії доведено, що при цьому основні структурні фрагменти шунгіту не змінюються.
       Вивчення адсорбційних властивостей російського шунгіту та української сапонітової глини щодо йонів токсичних металів, а саме плюмбуму(ІІ), кадмію, цинку, купруму (ІІ) та мангану(ІІ) за умов хімічного моделювання шлункового соку людини, засвідчили, що перебуваючи у шлунку людини, ці мінерали мають вилучати надлишкові кількості купруму(ІІ) та цинку (ІІ), що надійшли в організм із забрудненою водою та їжею, на 80-85%), але залишаються індиферентним до йонів плюмбуму(ІІ), кадмію та мангану (ІІ) на рівні 0,5-20 ГДК  цих металів у питній воді. 
       Результати проведеної роботи доводять з хімічної точки зору безпеку та користь від використання Сокирницького кліноптілоліту, сапонітової глини та російського шунгіту як харчових добавок та наповнювачів для лікарських препаратів і засвідчують, що найцінніші  властивості серед вивчених мінералів має кліноптілоліт Сокирницького родовища.
 
Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини / Слободяник М.С., Яновська Е.С., Затовський І. В., Марценюк О.Б., Дадашев А.Д. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 255.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet