Фізико-хімічні закономірності і технології очищення відхідних газів від оксидів сульфуру

        В даний час ведуться інтенсивні дослідження з уловлювання і концентрування оксидів сульфуру як з метою очищення відхідних газів, так і глибокого використання сировини. 
       Основна кількість діоксиду сульфуру викидається в атмосферу тепловими електростанціями, транспортом, підприємствами кольорової і чорної металургії, нафтохімічними, сірчанокислотними та іншими виробництвами. Обсяг діоксиду сульфуру, що викидається в атмосферу, в усіх країнах світу перевищує 260 млн.т в рік, що еквівалентно близько 406 млн.т сульфатної кислоти
       На основі аналізу літературних даних, патентних досліджень, аналізу техніко – економічних показників різних методів очищення відхідних газів прийшли до висновку, що  у всіх відомих “твердофазних" (адсорбційних, каталітичних, озонокаталітичних) методах використовуються дефіцитні і дорогі матеріали, реагенти, апаратура. Враховуючи зазначене, а також на порядок нижчу собівартість рідкофазного очищення газів вибрано рідкофазний (аміачний) напрямок очищення газів.
       Досліджено розподіл оксидів сульфуру, аміаку і парів води над рідинами, що містять сульфіт-, гідросульфіт- і сульфат амонію в інтервалі температур 293-313 К при співвідношеннях концентрації діоксиду сульфуру і аміаку 0,5-0,9. Встановлені закономірності розподілу парів досліджуваних речовин між газовою фазою і розчином. Визначені оптимальні умови уловлювання оксидів сульфуру аміачною водою. 
       Розроблені і запропоновані до впровадження три економічно вигідні хіміко-технологічні системи і оптимальні режими рідкофазного аміачного очищення відхідних газів.
       Для найбільш перспективної хіміко-технологічної системи розроблено технологію очищення відхідних газів від оксидів сульфуру, яка характеризується раціональністю технологічної схеми, високою ефективністю і економічністю.
       За результатами досліджень видано технологічний регламент  промислової установки  очищення відхідних газів від оксидів сульфуру продуктивністю 40 тис. м3 відхідних газів за годину, а також  вихідні дані для проектування хіміко-технологічної системи виробництва кристалічного сульфату амонію.
 
Фізико-хімічні закономірності і технології очищення відхідних газів від оксидів сульфуру / Ковальчук О.В., Ханик Я.М., Шинкарук Н.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 285.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet