Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідновлення, сталого розвитку – шлях до гармонії природи і суспільства

Бережливе ставлення до Природи має стати нормою поведінки людей. Для цього необхідна тривала робота,  спрямована на пропаганду екологічних знань і новітніх ідей. Лише за такої умови ідеї екологізації економіки, ідеї сталого розвитку і світогляду запанують у світі.
       В 1992 році в Ріо-де-Жанейро відбулася конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку, на якій були розглянуті проблеми майбутнього планети Земля. Конференція затвердила “Порядок денний на ХХІ століття”.
       Нині в екологічно розвинутих країнах вже сформульовані засади збалансованого розвитку суспільства, при цьому значна увага приділяється інформуванню громадян про політичні та практичні заходи щодо впровадження розроблених планів дій на державному та місцевому рівнях.
       В Україні поряд з поширенням екологічних знань і їх пропагандою, першочерговим завданням на національному рівні є досягнення розуміння на всіх ступенях державного управління, що стратегія сталого розвитку суспільства є єдиною загальновизнаною і необхідною стратегією поступального розвитку України в ХХІ столітті, адже вона забезпечує виживання людини як виду.
       В “Енциклопедії водного господарства, природокористування,  природовідтворення, сталого розвитку”. – К.: Генеза, 2006, – 1000с. авторами  (А.В. Яцик, В.Я. Шевчук) приведені 5448 термінів і понять, які вони так чи інакше стосуються процесів сталого розвитку суспільства, взаємовідносин людини і природи.
 
Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідновлення, сталого розвитку – шлях до гармонії природи і суспільства / Яцик А.В., Шевчук В.Я. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 290.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet