Екологічна онкологія та її роль у моніторингу канцерогенних факторів довкілля

Забруднення навколишнього середовища відіграє ключову роль в онкологічній захворюваності населення. Значною мірою це стосується новоутворень органів дихання, шлунково-кишкового тракту, печінки, шкіри та інших локалізацій, які дають основний внесок у загальну структуру захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень в Україні та світі.
За даними Міжнародного агентства з вивчення раку виникнення близько 85% пухлин людини може бути результатом дії факторів довкілля.
       Фактори ризику включають різні канцерогени хімічної, фізичної та біологічної природи, а також ендогенні порушення в організмі при дії несприятливих умов навколишнього середовища. Вивчення взаємозв'язків між живими організмами та навколишнім середовищем, що можуть призвести до виникнення пухлин є метою нового наукового напряму – екоонкології, що розвивається на стику екології та експериментальної онкології.  Екологічна онкологія вивчає не лише шляхи і наслідки дії абіогенних, біогенних і антропогенних (техногенних) факторів зовнішнього середовища на живі організми різного рівня, але і роль усіх живих компонентів середовища існування людини чи біоценозу в утворенні, розкладі й циркуляції канцерогенів.
       Метою екологічної онкології є визначення шляхів і методів захисту проти факторів, які призводять до виникнення пухлин та запобігання канцерогенезу.
       Основні проблеми екоонкології:
  • вивчення впливу канцерогенів на екосистеми та групи організмів, що їх складають;
  • розвиток пухлин у різних видів тварин і рослин та філогенетичні особливості цього процесу;
  • утворення, розпад та інактивація канцерогенів у природних екосистемах під впливом абіогенних факторів та живих організмів;
  • моніторинг канцерогенів із використанням живих організмів, а також фізіологічні особливості живих організмів, які можуть бути використані як індикатори;
  • вивчення канцерогенних, мутагенних та антиканцерогенних і антимутагенних властивостей речовин природного походження.
       Організація контролю за вмістом і циркуляцією канцерогенів у зовнішньому середовищі і оцінка їх впливу на екосистеми і людину є одним із найбільш важливих прикладних аспектів екологічної онкології. В нашому інституті розроблено концепцію інтегрального моніторингу канцерогенної небезпеки середовища існування людини. Основними складовими концепції є: визначення і оцінка діючого фактора; моніторинг впливу канцерогенного фактора в системах тестів різного ступеню складності, які можуть бути застосовані як на рівні індивіда так і на біоценози; профілактика раку та інших захворювань. Профілактичний напрямок екоонкології включає заходи по охороні середовища існування та пошук ефективних антиканцерогенних та антимутагенних засобів і способів зменшення негативного впливу факторів довкілля на онкологічну захворюваність населення.
Література
1. Рубенчик Б.Л., Михайленко В.М., Главін А.А., Михайленко П.М. Актуальні проблеми екологічної онкології. Шляхи та перспективи розвитку експериментальної онкології в Україні. Київ, 2001, с. 169 – 176. 
 
Екологічна онкологія та її роль у моніторингу канцерогенних факторів довкілля / Михайленко В.М., Чехун В.Ф. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 261.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
 
Оцінка: 
0
No votes yet