Чи загрожує глобальне потепління клімату України?

        Глобальні проблеми, пов’язані з кліматом, надзвичайно складні, і механізми, які лежать в основі зміни клімату, до сих пір до кінця незрозумілі. 
       Зміни клімату Землі стали сьогодні чи не найважливішою екологічною проблемою сучасності. Вони вже мають незворотній характер і загрожують безпечному проживанню мільйонів людей та соціально-економічному розвитку великої кількості територій. Недарма останнім часом ця проблема опинилась в центрі уваги багатьох міжнародних зібрань.
       Майбутнє клімату планети турбує все людство, адже із зростанням чисельності населення зростає ступінь забруднення планети. Антропогенні зміни клімату Землі відбуваються під впливом великої кількості чинників. Згідно з М. Мюллером (1992), потепління клімату викликається, головним чином, тепличним ефектом, якому на 46% сприяє виробництво енергії внаслідок спалювання викопного палива з викидами в атмосферу вуглекислого газу, на 24% – забруднення атмосфери іншими хімічними речовинами, зокрема метаном, на 18% – вирубка лісів та ерозія грунту, що однаково веде до зниження біологічного зв’язування вуглекислого газу, на 9% – інтенсифікація сільського господарства, з якою пов’язане надходження до атмосфери підвищеної кількості оксидів азоту, та на 3%  – спалювання сміття. Вуглекислий газ, як і інші тепличні гази, має здатність утримувати теплове випромінювання і цим викликати підвищення температури. З 1950 року викиди вуглекислого газу зросли на 30%. Одна лише вирубка лісів дає збільшення вуглекислого газу на 20%. Вважається, що у другій половинні XX століття температура, в середньому, збільшувалась за кожні 10 троків на 0,3° С. За даними спеціалістів ООН, до 2100 року температура Землі зросте на 3° С.
       Хоча Україна належить до держав, які першочергово відчувають на собі наслідки глобального потепління, актуальною є оцінка загроз, які постають перед нашою державою вже сьогодні, та ступеня готовності до них українського суспільства і національної економіки. Згідно з даними Першого національного повідомлення щодо питань зміни клімату найбільш уразливими в Україні є водні ресурси та пов’язана з ними господарська діяльність. Саме ця сфера має стати пріоритетом у боротьбі з попередженням наслідків глобальних змін клімату в нашій державі. Найменш уразливими до змін клімату, за прогнозами вітчизняних учених, будуть лісові ресурси. Проте, якщо продовжуватиметься їхня безконтрольна вирубка, особливо на заході України, то ситуація може стати загрозливою, свідченням чого є надзвичайно руйнівні паводки, що майже щорічно відбуваються на Закарпатті.
       Спираючись на прогнозування вітчизняних фахівців, випливає висновок, що глобальні зміни клімату на Землі не обійдуть стороною Україну. Вони принесуть нашій державі надзвичайно складні проблеми, до яких вона зовсім не готова. Тому нагальною проблемою сьогодення є розробка національної стратегії попередження наслідків глобального потепління клімату для України.
 
Чи загрожує глобальне потепління  клімату України? / Чорненька І.В., Міськевич С.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 127.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet