Часова мінливість внутрішньотропічної зони конвергенції як відображення глобальної геодинаміки

        Д. Л. Теркот та Дж. Шуберт визначають геодинаміку як науку, що вивчає рухи та деформації, які відбуваються в земній корі, мантії, ядрі та їх причини. Прояви геодинамічних процесів спостерігаються в змінах параметрів обертання Землі, її форми та розмірів. На протязі останніх років, завдяки використанню методів супутникової геодезії, отримуються нові дані, які руйнують сформовані натепер уявлення про швидкість руху тектонічних плит, про швидкі геодинамічні процеси, які пов’язані з аномаліями швидкості обертання Землі, аномаліями гравітаційного поля, аномаліями траєкторії руху проекції осі обертання Землі по її поверхні. В монографії  Б. Л. Лічкова досліджені закономірності зміни форми сфероїду Землі  при зміні швидкості її обертання Землі. Доказано факт переформування тіла планети шляхом підкоркових тангенціальних зміщень мас на полюсах, на 62-х паралелях і на екваторі, а на паралелях ± 35° цих зміщень немає. 
       З використанням методів супутникової геодезії визначені зсуви північної півкулі відносно південної. Такі рухи набрали максимальну амплітуду після зимового сонцестояння    2004 р. Проявом цього типу деформацій є сильні землетруси в еквоторіальній зоні, перший з яких був цунамігенний землетрус в Індонезії 26.12.2004. Цей процес підтверджений суттєвими змінами напрямку руху Південноамериканської плити, переміщенням активного спредінгу з Тихого в Індійський океан та Атлантику. Зміни гравітаційного поля призвели до змін поля атмосферного тиску над Бразилією і, як наслідок, змін кліматичних умов. 
       В 2001 році геодезичними методами досліджена нова глобальна річна мода змін форми Землі. Встановлено, що Північна півкуля в березні стискається за рахунок розширення Південної півкулі, в серпні стискається Південна півкуля. Річна мода деформацій в березні формує ефект опускання поверхні геоїду на 3 мм в районі Північного полюсу, а екваторіальний зсув на північ вимірюється 1,5 мм. Траєкторний момент навантаження у вигляді великого кола, що перетинає континенти досягає 6,9?1022кг*м поблизу північного полюса взимку. Це відповідає обміну мас між півкулями 1±0,2?1016кг і надає додаткові деформації. Очікувано, що такі процеси повинні впливати на зміни широти ВЗК. 
       Застосування геодезичних та астрономічних методів спостереження за ротаційними ефектами, за змінами форми Землі, за рухами тектонічних плит не завжди є ефективними. Наприклад, дослідження аномалій гравітаційного поля більш надійно вивчається шляхом спостереження з використанням непрямих методів. Гравітаційне поле Світового океану відстежується по даним топографії морської поверхні, рухливі гравітаційні аномалії відстежуються по полю хмарності. Ми вважаємо, що ВЗК має чітко відображати зміну гравітаційного поля Землі в двох півкулях, так як вона об’єднує атмосферу цих півкуль.
       Нами були виявлені наступні аномалії ВЗК глобального характеру: розмиття ВЗК на певних ділянках екватору, з’єднання прямолінійних систем хмарності під різними кутами до ВЗК, з’єднання хмарних систем з ВЗК кутових, прямолінійних “Т-подібних”, “Ґ-подібних”,                     “F-подібних” форм, роздвоєння ВЗК. ВЗК є кордоном субтропічних антициклонів, які при цьому обмежуються по переферії прямолінійними системами хмарності, що з’єднані між собою під прямими кутами, різко виражений перехід між північною та південною гілками ВЗК в районі островів Малайзії, “надломи” ВЗК, перехід ВЗК через географічний екватор, виникнення тропічних циклонів у ВЗК.
       Таким чином, проводячи оперативний аналіз процесів у внутрішньотропічній зоні конвергенції ми можемо аналізувати глобальні геодинамічні зміни, що може бути підгрунтям до вдосконалення методів прогнозу погоди та клімату.
 
Часова мінливість внутрішньотропічної зони конвергенції як відображення глобальної геодинаміки / Капочкін Б.Б., Доля В.Д. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 131.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet