Запрошуємо абітурієнтів вступати на спеціальності 101 ЕКОЛОГІЯ та 183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Запрошуємо абітурієнтів вступати на спеціальності
101 ЕКОЛОГІЯ
183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

Для вступу необхідно подати результати ЗНО (інформація на сайті приймальної комісії ВНТУ у pdf):

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 "ЕКОЛОГІЯ" (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ"):

для відкритих (бюджетних) конкурсних пропозицій (навчання за кошти державного бюджету або за контрактом):

- українська мова та література
- біологія
- м
атематика або хімія або географія

для небюджетних конкурсних пропозицій (навчання виключно за контрактом)

- українська мова та література
- біологія
- історія України або географія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 183 "ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ"):

для відкритих (бюджетних) конкурсних пропозицій (навчання за кошти державного бюджету або за контрактом):

- українська мова та література
- математика
- фізика або біологія

для небюджетних конкурсних пропозицій (навчання виключно за контрактом)

- українська мова та література
- історія України
- географія або математика

Детальну інформацію для абітурієнтів Вам дадуть за телефонами:

Завідувач кафедри екології та екологічної безпеки Іщенко Віталій Анатолійович 097-619-20-88

Заступник директора ІнЕБМД з навчально-методичної роботи Васильківський Ігор Володимирович 068-986-90-19

Відео:

Ландшафтно-екологічна практика студентів–екологів ВНТУ

2015 Запрошуємо абітурієнтів на екологічну спеціальність

 

Для ознайомлення із процедурою вступу до Вінницького національного технічного університету перейдіть за посиланням.

 

 

Підготовка фахівців-екологів здійснюється випусковою кафедрою екології та екологічної безпеки (ЕЕБ). Після 4 років навчання студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

Після 4 років навчання студенти спеціальності 101 отримують кваліфікацію бакалавра з екології, а студенти спеціальності 183 – бакалавра з технологій захисту навколишнього середовища.

На базі бакалаврату студенти можуть навчатися у магістратурі за відповідними спеціальностями, а саме за спеціальністю 101 «Екологія» (кваліфікація - магістр з екології) або за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (кваліфікація – магістр з технологій захисту навколишнього середовища).

 

Випускники можуть працювати на посадах:
• Еколог.
• Інспектор з охорони природи; інспектор з використання водних ресурсів; інспектор державний з технологічного та екологічного нагляду; Інспектор державний з охорони природно-заповідного фонду.
• Фахівець садово-паркового господарства
• Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та з природно-заповідної справі
• Консультант в апараті органів державної влади, виконкому
• Громадський інспектор з використання та охорони земель
• Організатор природокористування
• Інженер з техногенно-екологічної безпеки.
• Фахівець екологічного та радіологічного контролю на митній території.
• Викладач вищого навчального закладу.

Працевлаштування
Випускників даного фаху прагнуть залучити до своєї діяльності: Департамент екології та природних ресурсів у Вінницькій області, обласна, міські і районні державні екологічні інспекції, інші природоохоронні державні та приватні установи, підприємства та організації м. Вінниці і Подільського регіону.
Наші студенти вчаться проводити польові екологічні обстеження; здійснювати екологічний моніторинг та екоінспекційний контроль як на об’єкті, так і в лабораторії; здійснювати проектування природоохоронних систем та об’єктів, розробляти сучасні технології захисту навколишнього середовища, здійснювати аналіз процесів забруднення компонентів довкілля, а також обґрунтовувати вибір оптимальних природоохоронних заходів та рішень з забезпечення екологічної безпеки, проектування та оцінювання шкідливих впливів на людину та навколишнє середовище промислових об’єктів.
Серед випускників є головні спеціалісти Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаментів екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та Держекоінспекцій, провідні спеціалісти Вінницької облдержадміністрації та природоохоронних установ Вінницької області, Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг, підприємств та консалтингових фірм, які виконують міжнародні проекти екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та ін.

 

Діє аспірантура за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Магістранти-екологи мають можливість отримати освіту у Республіці Польща за програмою подвійних дипломів.

Після закінчення ВНТУ за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність по збереженню довкілля і природних багатств Батьківщини. Для Вас відкриваються можливості працевлаштування у проектних організаціях та сучасних лабораторіях оцінювання якості навколишнього середовища (ISO 9000, ISO 14000), науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, державних і приватних підприємствах з достойною оплатою праці.

 

Потреба у спеціалістах-екологах зумовлена загостренням екологічної кризи в Україні і, зокрема, в Подільському регіоні, що страждають від нераціонального, незбалансованого господарювання, перевиснаження природних ресурсів, бездумних промислових скидів та побутових забруднень тощо. Настав час долання кризової екологічної ситуації та оптимізації взаємовідносин Людини і Природи за рахунок негайних і виважених заходів економічного, науково-технічного, інформаційного, організаційного та правового характеру. І подолати цю важку ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активна життєва позиція кожного громадянина, самовіддана праця та високий професіоналізм, в тому числі і у екологічній галузі.

 

У ВНТУ створені всі умови для повноцінного навчання за вказаною спеціальністю. Є наукова, навчально-методична база, набутий значний досвід в екологічно-просвітницькій діяльності. Університет підтримує тісні міжнародні зв'язки та співробітничає по проблемам інформаційних технологій в екологічній освіті, екологічному менеджменті та моніторингу довкілля з багатьма провідними університетами як в Україні, так і поза її межами.

 

ВНТУ успішно працює колектив досвідчених викладачів і науковців, до складу якого входять академіки, професори, доктори і кандидати наук, доценти та інші висококваліфіковані спеціалісти. До послуг студентів - майбутніх екологів є багато просторих лекційних залів, навчальних лабораторій з сучасним обладнанням, красень стадіон, спортзали, тенісні корти, науково-технічна бібліотека з потужним книжковим фондом та електронним каталогом, один з найкращих серед ВНЗ України Центр культури і дозвілля студентів тощо. Всі студенти забезпечуються гуртожитком. Діють багато комп'ютерних центрів, обладнаних найсучаснішими комп'ютерними засобами з виходом у мережу Internet.

 

Випуск спеціалістів-екологів націлений на поповнення штатних посад державних службовців, екологічних інспекторів державних підприємств і установ, податкової служби, фахівців митного екологічного контролю та контролю за транспортними викидами тощо, а також підприємств з приватною формою власності, які у своїй виробничій і підприємницькій діяльності використовують природний потенціал, взаємодіють з навколишнім середовищем і відповідним чином впливають на його стан.

 

Підготовка фахівців-екологів здійснюється за новою технологією навчання відповідно Болонській конвенції "бакалавр, магістр" випусковою кафедрою екології та екологічної безпеки (ЕЕБ). За результатами чотирьох років навчання випускники отримають базову вищу освіту і диплом бакалавра екології. Після закінчення бакалаврату в рамках наукових шкіл ВНТУ студенти мають чудову нагоду самовизначитись та реалізувати свій інтелектуальний потенціал і продовжити навчально-наукову діяльність, захистити кваліфікаційну роботу і одержати диплом магістра екології з правом викладання у вищих навчальних закладах. Крім того, студенти-екологи мають можливість здобути другу вищу освіту за спеціальністю "Економіст-менеджер".

 

За весь термін навчання студенти вивчають цікаві дисципліни, пов'язані, перш за все, з екологією - глобальною наукою про виживання людства, а також аналітичну хімію навколишнього середовища, біологію, гідрологію, метеорологію, економіку природокористування, екологічне право, моніторинг навколишнього середовища, менеджмент та маркетинг в галузі екобезпеки, геоінформаційні системи та технології, екологічну кібернетику, комп'ютерні системи екологічного моніторингу, екологічний аудит, екологічну політику, ресурсоенергозбереження та багато інших фундаментальних і прикладних дисциплін. Студенти беруть участь у розробці комп'ютерних систем моніторингу довкілля з урахуванням українських стандартів та вимог ЄС, що дозволяє студентам більш глибоко опановувати знання з міжнародної екологічної політики, еколого-економічного моніторингу тощо.

В університеті створена і діє молодіжна екологічна організація "Екотопія Поділля", яка бере участь у важливих державних і місцевих екологічних проектах, міжнародних експедиціях і екскурсіях по рідному краю та веде еколого-просвітницьку роботу серед населення Подільського регіону.

Після закінчення ВНТУ за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність по збереженню довкілля і природних багатств Батьківщини.

Оцінка: 
0
No votes yet