Запрошуємо вступати на спеціальність 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

tiz_009_zemlia.gifІнститут екології та екологічної кібернетики Вінницького національного технічного університету запрошує абітурієнтів до вступу на екологічну спеціальність. Форма навчання денна та заочна.
Потреба у спеціалістах-екологах зумовлена загостренням екологічної кризи в Україні і, зокрема, в Подільському регіоні, що страждають від нераціонального, незбалансованого господарювання, перевиснаження природних ресурсів, бездумних промислових скидів та побутових забруднень тощо. Настав час долання кризової екологічної ситуації та оптимізації взаємовідносин Людини і Природи за рахунок негайних і виважених заходів економічного, науково-технічного, інформаційного, організаційного та правового характеру. І подолати цю важку ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активна життєва позиція кожного громадянина, самовіддана праця та високий професіоналізм, в тому числі і у екологічній галузі.
 
 
У ВНТУ створені всі умови для повноцінного навчання за вказаною спеціальністю. Є наукова, навчально-методична база, набутий значний досвід в екологічно-просвітницькій діяльності. Університет підтримує тісні міжнародні зв'язки та співробітничає по проблемам інформаційних технологій в екологічній освіті, екологічному менеджменті та моніторингу довкілля з багатьма провідними університетами як в Україні, так і поза її межами.

 
ВНТУ успішно працює колектив досвідчених викладачів і науковців, до складу якого входять академіки, професори, доктори і кандидати наук, доценти та інші висококваліфіковані спеціалісти. До послуг студентів - майбутніх екологів є багато просторих лекційних залів,  навчальних лабораторій з сучасним обладнанням, красень стадіон, спортзали, тенісні корти, науково-технічна бібліотека з потужним книжковим фондом та електронним каталогом, один з найкращих серед ВНЗ України Центр культури і дозвілля студентів тощо. Всі студенти забезпечуються гуртожитком. Функціонують багато комп'ютерних центрів, обладнаних найсучаснішими комп'ютерними засобами з виходом у мережу Internet.

 
Випуск спеціалістів-екологів націлений на поповнення штатних посад державних службовців, екологічних інспекторів державних підприємств і установ, податкової служби, фахівців митного екологічного контролю та контролю за транспортними викидами тощо, а також підприємств з приватною формою власності, які у своїй виробничій і підприємницькій діяльності використовують природний потенціал, взаємодіють з навколишнім середовищем і відповідним чином впливають на його стан.
 
Випускників даного фаху прагнуть залучити до своєї діяльності: обласне держуправління охорони навколишнього природного середовища, обласна, міські і районні державні екологічні інспекції, інші державні установи, підприємства і організації м. Вінниці та Подільського регіону.
 
 
Підготовка фахівців-екологів здійснюється за новою технологією навчання відповідно Болонській конвенції "бакалавр, спеціаліст, магістр" випускними кафедрами екології та екологічної безпеки (ЕЕБ) за спеціалізацією "Техногенно-екологічна безпека" і моделювання та моніторингу складних систем (ММСС) за спеціалізацією "Комп'ютеризовані системи моніторингу довкілля". За результатами чотирьох років навчання випускники отримають базову вищу освіту і диплом бакалавра екології, а після 5 курсу - диплом спеціаліста-еколога. Після закінчення бакалаврату в рамках наукових шкіл ВНТУ студенти мають чудову нагоду самовизначитись та реалізувати свій інтелектуальний потенціал і продовжити навчально-наукову діяльність, захистити кваліфікаційну роботу і одержати диплом магістра екології з правом викладання у вищих навчальних закладах. Крім того, студенти-екологи мають можливість здобути другу вищу освіту за спеціальністю "Економіст-менеджер". Діє аспірантура за спеціальністю "Екологічна безпека".

 
За весь термін навчання студенти вивчають цікаві дисципліни, пов'язані, перш за все, з екологією - глобальною наукою про виживання людства, а також аналітичну хімію навколишнього середовища, біологію, гідрологію, метеорологію, економіку природокористування, екологічне право, моніторинг навколишнього середовища, менеджмент та маркетинг в галузі екобезпеки, геоінформаційні системи та технології, екологічну кібернетику, комп'ютерні системи екологічного моніторингу, екологічний аудит, екологічну політику, ресурсоенергозбереження та багато інших фундаментальних і прикладних дисциплін. Студенти беруть участь у розробці комп'ютерних систем моніторингу довкілля з урахуванням українських стандартів та вимог ЄС, що дозволяє студентам більш глибоко опановувати знання з міжнародної екологічної політики, еколого-економічного моніторингу тощо.
В університеті створена і діє молодіжна екологічна організація "Екотопія Поділля", яка бере участь у важливих державних і місцевих екологічних проектах, міжнародних експедиціях і екскурсіях по рідному краю та веде еколого-просвітницьку роботу серед населення Подільського регіону.
Після закінчення ВНТУ за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність по збереженню довкілля і природних багатств Батьківщини
 
Оцінка: 
0
No votes yet