Ядерно-фізичний моніторинг показників екологічних стану мулової грязі озера Кунігунда

        На місці виходу на поверхню куполу Солотвинського масиву кам’яної солі селища Солотвино Закарпатської області утворилися карстові солоні озера. Найбільше з них – озеро Кунігунда (глибина від 1 до 8 м, площа ~ 800 м2), яке містить ропу та слабко лужну мулову грязь. Озеро є природним оздоровчим центром [1]. Протягом тривалого часу на озері Кунігунда проводиться немедикаментозне реабілітаційне лікування хворих на псоріаз. На великій кількості досліджень доведено високу ефективність лікувального впливу природних факторів озера (ропи та мулових грязей) у комбінації з сонячним опроміненням на організм пацієнтів з хронічними дерматозами. Паралельно, у місті Ужгороді, на клінічній базі НПО “Реабілітація” розроблено та впроваджено реабілітаційне лікування дерматологічних пацієнтів у водолікувальному відділенні, з використанням ропи та грязей озера Кунігунда [2]. Лікувальні властивості ропи соленого озера зумовлені її фізико-хімічним та бактеріальним складом. Його дослідженню присвячено ряд робіт [3 - 5].
       Зростаюче поширення лікування та профілактики захворювань за допомогою грязей вимагає контролю за їх якістю, безпечністю для організму людини та динамікою зміни складу природних радіонуклідів як під впливом природних, так і антропогенних факторів, оскільки при цьому можливі зміни у фармакокінетиці та наявності техногенного радіаційного забруднення території озера. Для досліджень об'єктів навколишнього середовища на наявність гамма-активних радіонуклідів та їх абсолютної і питомої активності застосовується метод напівпровідникової гамма-спектрометрії, який дозволяє отримувати найбільш повну інформацію про їх вміст та концентрацію. 
       Дослідження проводилися у відділі фотоядерних процесів Інституту електронної фізики НАН України на гамма-спектрометричному комплексі "SBS-40" з напівпровідниковим детектором. 
       В результаті проведених досліджень встановлено: спектральний склад та середню питому активність гамма-випромінюючих компонент зразків мулової грязі, сталість складу природоутворюючих гамма-активних ізотопів у зразках, пробовідбір яких здійснювався на протязі 2000 – 2005 років та відсутність техногенних (забруднюючих) гамма-активних ізотопів, що вказує на їх екологічну чистоту. Таким чином, мулові грязі озера Кунігунда є екологічно безпечними, а лікування ними та препаратами на їх основі є нешкідливим для організму людини. 
       Порівняння питомої активності гамма-активних компонент комерційного косметичного продукту "Health & Beauty from Dead Sea" на основі грязі з Мертвого моря (Ізраїль) з величинами питомої активності зразків мулові грязі озера Кунігунда свідчить про близький їх склад. 
Література
1. Лемко І.С., Шаркань Й.П., Січка М.Ю та інш. Бальнеологічна характеристика соляних озер курорту Солотвино // Бальнеологія, 1999.  – С. 87- 93. 
2. Андрашко  Ю.В.  Лікування  хворих  на  базі  водолікувального  комплексу  НПО  “Реабілітація” //  Укр. бальнеологічний  журнал, 2001. – №3. – С. 80-83.
3. Парлаг О.О., Маслюк В.Т., Бузаш В.М. та інш. Про спектральний склад зразків солоного озера (с.м.т. Солотвино) досліджених методом напівпровідникової гамма-спектрометрії // Вісник УжНУ. Серія: Хімія, 2001. – В. 6. – С. 103-107. 
4. Парлаг О.О., Маслюк В.Т., Бузаш В.М., Чундак С.Ю.  Порівняльний аналіз продуктів фотоядерної активації солей Мертвого моря та озера Кунігунда // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Фізика. – 2003, В. 13. – С. 76-81.
5. Андрашко Ю.В., Миронюк І.С., Парлаг О.О. Результати вивчення окремих показників екологічної чистоти лікувальних факторів (мулової грязі) озера Кунігунда селища Солотвино Закарпатської області // Укр. бальнеологічний  журнал, 2002. – №1. – С. 24-27.
 
Ядерно-фізичний моніторинг показників екологічних стану  мулової грязі озера Кунігунда / Парлаг О.О., Маслюк В.Т., Андрашко Ю.В., Лемко І.С. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 173.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 4 “Прилади та методи контролю навколишнього середовища, речовин, матеріалів і виробів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet