Всеукраїнський конкурс «МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2015»

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon invitation_contest_youth_for_nature.doc37 КБ
Microsoft Office document icon anketa.doc39 КБ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТИ
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Кафедра екології
03680, м. Київ, проспек Космонавта Комарова, 1,
e-mail: youth_for_nature@ukr.net
Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки, кафедра екології запрошують до участі у І Всеукраїнському конкурсі (згідно листа МОН України № 14.1/10-2981 від 17.09.14 р.):

«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2015»

Мета конкурсу полягає в широкому залученні молоді до вирішення проблем створення екологічно безпечних умов проживання населення України; екологізації транспорту, енергетики, сільськогосподарського та промислового виробництва, комунального господарства; раціонального використання природних ресурсів; впровадження енергозберігаючих технологій в усіх сферах життєдіяльності сучасного суспільства; підвищення рівня екологічної свідомості молоді; удосконалення екологічної політики держави.
Організатори конкурсу: Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки, кафедра екології, Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин та Спілка хіммотологів.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:
• Антропогенна діяльність та вплив зміни клімату на довкілля.
• Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування розвитку природно-техногенних процесів.
• Дистанційне зондування Землі та геоінформаційні технології в невиснажному природокористуванні, екоуправління.
• Глобальний інвайронменталізм, екологічна освіта  та культура.
• Оцінка екологічних ризиків забруднення водних об'єктів.
• Ідентифікація та оцінка точкових джерел забруднення водних об'єктів.
• Водопостачання, водовідведення, технології очистки забруднених вод.
• Збереження біотичного різноманіття та формування екомережі.
• Енергоефективність, енергоощадність, екологічно чисті технології та збалансований розвиток суспільства.
• Відновлювані джерела енергії та альтернативні палива.
• Біоенергетика, біомаса та екобіотехнології.
• Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива.
• Екологічна безпека у транспортній галузі.
• Паливна ефективність та екотехнологічні інновації в транспортній галузі.
• Екобезпека урбоекосистем, екологічні рішення для комунального господарства, енергоефективні житлові будівлі.
• Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів.
• Проблеми поводження з радіоактивними відходами.
• Рециклінг і утилізація літаків і спецавтотранспорту.
Вимоги до учасників конкурсу та конкурсних робіт. До участі в конкурсі допускаються представники екологічних організацій, інститутів та науково-дослідних установ у сфері охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження, Національної академії наук, технікумів, вищих навчальних закладів України (віком до 35 років).
Конкурсні роботи (наукова розробка, технічний реферат, патентна розробка, монографія, стаття та ін.), виконані українською, російською або англійською мовами, приймаються в паперовому вигляді (один екземпляр обсягом 20-40 сторінок). 
Усі витрати, пов’язані з участю у Конкурсі, бере на себе вищий навчальний заклад або організація, представником якої є учасник конкурсу.

Конкурсні роботи та анкету учасника (додається) надсилати за адресою:
03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1,
Національний авіаційний університете,
Інституту екологічної безпеки
Кафедра екології
з поміткою «Конкурс - «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні-2015».
Контактна особа: Радомська Маргарита Мирославівна (тел.: 0674983873 або e-mail: youth_for_nature@ukr.net)
Порядок проведення конкурсу. Усі роботи, що надійдуть на адресу оргкомітету у встановлений термін (25 жовтня 2015 р.), на першому етапі будуть розглянуті спеціально створеною комісією, до складу якої увійдуть представники кафедри екології Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету та незалежні експерти зі сфери охорони навколишнього середовища, у термін до 20 листопада 2015 р. За результатами оцінки конкурсною комісією автори найкращих робіт будуть запрошені на кафедру екології Національного авіаційного університету для участі у спільному семінарі, що відбудеться у грудні 2015 р. (другому турі конкурсу), де зможуть виступити з доповідями про результати проведеного наукового дослідження за темою конкурсної роботи.
Нагородження учасників конкурсу. Переможці І-го етапу конкурсу в кожній номінації будуть нагороджені грамотами, а переможці ІІ-го туру отримують почесні дипломи та подарунки.

Д.т.н., професор,
директор Інституту екологічної безпеки
Національного авіаційного університету О.І. Запорожець

Д.т.н., професор, завідувач кафедри екології
Інституту екологічної безпеки
Національного авіаційного університету  С.В. Бойченко

Оцінка: 
0
No votes yet