Вплив морських перевезень нафти і нафтопродуктів на екологічний стан Чорного моря

Актуальність теми нафтового забруднення Чорного моря, особливо його північно-західної шельфової зони, зумовлена різким зростанням обсягів перевезень нафти на традиційних маршрутах і відкриттям нових маршрутів нафтових потоків.
Україна володіє могутнім портовим потенціалом. На узбережжі Чорного й Азовського морів розташовано 18 морських торгових портів (Одеський, Південний, Ренійський, Ізмаїльський, Іллічівський та ін.) і 12 портопунктів. На берегах Кримського півострова розташовані морські Євпаторійський, Севастопольський, Керченський та ін. порти. Пропускна здатність нафтогавані Одеського порту до 27 млн. тонн у рік, порту Феодосія до 4 млн. тонн у рік і порту Рені до 1 млн. тонн у рік. Якщо врахувати першу чергу морського нафтоперевалочного комплексу “Південний” пропускною здатністю 9 млн. тонн, то загальна пропускна здатність українських портів на сьогодні складе 41-42 млн. тонн. 
        Техногенні порушення, будівельні роботи на шельфі й у прибережній частині суші, перетворення геологічного середовища порушують баланс у метастабільній геодинамічній системі, викликають ускладнення екологічної ситуації. Вимагає ретельного вирішення питання про допустимість реалізації будь-якого технічного проекту з погляду рівня екологічного ризику для людини і навколишнього середовища. Очевидна необхідність упорядкування й оптимізації шляхів доставки в Європу нафти з регіону Чорного моря, особливо з огляду на нерівномірність розподілу по узбережжі існуючої нафтотранспортної інфраструктури.
        На відміну від багатьох інших хімічних забруднювачів, нафта ? природний продукт. Тому в багатьох морських організмів є відоме звикання до нафти. Навіть у місцях хронічного нафтового забруднення в нафтових терміналах можна зустріти велику розмаїтість донних і планктонних тварин, а також риб. Наслідки аварійних розливів нафти залежать від якості і кількості нафти і нафтопродуктів і від тривалості їхнього впливу на живі організми. Серйозне занепокоєння викликає забруднення океанів нафтою в результаті катастрофи танкерів і викидів нафти на свердловинах, розташованих у відкритому морі. Основні джерела надходження нафтових вуглеводнів на акваторію моря ? скидання і витоки з берегових джерел, трансграничні перенесення, а також еманація з глибинних горизонтів землі. Інші шляхи ? надходження з водами Азовського моря, атмосферні опади і втрати при транспортуванні нафти і нафтопродуктів при їхньому навантаженні в портах Чорного моря. На відміну від морської води, де поява високих концентрацій нафтопродуктів може мати випадковий характер, рівень забруднення донних відкладень нафтовими вуглеводнями є більш репрезентативною характеристикою, тому що відображає процеси постійного надходження нафти у даний район. 
        За останні роки при зростаючому об’ємі морських перевезень сирої нафти і нафтопродуктів і діяльність нафтових терміналів, аварійних ситуаціях із танкерів і суден щорічно потрапляє в Чорне море від 2 до 10 тис. тонн нафтопродуктів. Аналіз даних по аварійних ситуаціях показує, що кількість скинутих при аваріях нафтопродуктів відносно об’єму перевалки вантажів у портах України невелике і становить в середньому від 1 до 4-5 %. У найближчі 5-10 років щорічний обсяг нафтоперевезень у Чорному морі може збільшитися до 220-250 млн. тонн. При самому приблизному розрахунку, з урахуванням технологічних втрат, що оцінюються в кількості 0,01% від об’єму нафтопродуктів, що транспортуються, у морське середовище може надходити щорічно близько 20 тис. тонн. І це без урахування аварійних ситуацій, при яких надходження нафтопродуктів може перевищувати технологічні втрати в десятки разів. 
        Інтенсифікація судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, розвиток нафтотранспортного комплексу визначає пріоритетною екологічною задачею охорону морських екосистем від нафтового забруднення. Екологічні наслідки для навколишнього середовища від аварійних скидань нафтопродуктів у портах України можуть бути зведені до мінімуму, якщо використовувати всі наявні в портах засоби для захисту морського середовища, здійснивши детальний перегляд існуючих систем аварійно-рятувальних робіт з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів у відкритому морі.
 
Вплив морських перевезень нафти і нафтопродуктів на екологічний стан Чорного моря / Чепіжко О.В., Перетяткевич О.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 51.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet