Візуалізація даних кадастру ставків на основі ГІС Вінницької області

Актуальність цієї теми зумовлена кількома чинниками: зростанням масштабів техногенного впливу на весь спектр компонентів довкілля, а через них – на стан поверхневих і підземних вод, що спричиняє ріст ціни на водні ресурси; необхідність стабілізації сучасної гідроекологічної та еколого-географічної ситуації в містах і істотного її покращення у найближчому майбутньому. Для вирішення цих проблем необхідно проводити моніторинг довкілля, але нажаль на даний момент для проведення моніторингу ставків, які використовуються для риборозведення, у Вінницькій області немає єдиної геоінформаційної системи, а використовується кілька прикладних програм, що не може забезпечити належну якість і швидкість.

Розв’язання задачі. На сьогоднішній день все більше ставків здаються в оренду. В Басейновому управлінні водними ресурсами річки Південний Буг (БУВР ПБ) частина інформації зберігається у форматі MS Word, частина у MS Excel, та на паперових носіях. Для візуального представлення, інформація про ставки заноситься на карту користувача географічного порталу Google (https://maps.google.com/maps/...) (рис. 1). На карту наноситься позначка, і до неї додається вся відома інформація про ставок. Але для ефективного управління в цій галузі необхідно використовувати сучасні ГІС-технології з векторним представленням даних. Актуальним є візуалізація кадастру ставків на основі ГІС Вінницької області, яка дозволить не тільки наносити ставки на карту, але і працювати з їх параметрами: здійснювати пошук, формувати вибірки ставків за певними критеріями.


Рис. 1. Карта Google з нанесеними на неї позначками ставків

Для розв’язання поставленої задачі обрано ГІС «Карта 2011», яка дає можливість підключення геопорталів з великою кількістю актуальних космічних знімків територій. Для нанесення ставків на карту удосконалено класифікатор карти, створено об’єкт для нанесення ставків «Ставки з постійною береговою лінією». Також додано 11 семантик, які охоплюють всю відому інформацію про ставки.

Таблиця 1 – Площі та кількості ставків


Райони

Кількість

Площа, га

Барський

47

340,23630

Бершадський

81

1051,7130

Вінницький

125

740,89404

Гайсинський

113

615,0313

Жмеринський

55

1146,47749

Іллінецький

59

667,79792

Калинівський

45

364,02841

Козятинський

99

770,39131

Крижопільський

30

196,2903

Липовецький

72

589,59582

Літинський

90

736,24862

Могилів - Подільський

32

108,4600

Муровано - Куриловецький

26

131,2945

Немирівський

125

486,82466

Оратівський

61

856,50936

Піщанський

7

62,1982

Погребищенський

102

1191,37887

Теплицький

70

564,9137

Тиврівський

61

501,51801

Томашпілівський

14

78,6392

Тростянецький

36

456,9860

Тульчинський

82

818,0691

Хмільницький

74

620,80859

Чернівецький

3

14,1875

Чечельницький

28

357,1735

Шаргородський

42

437,7086

Ямпільський

15

77,9331


Рис. 2. Заповнена семантика нанесеного ставка


Рис. 3. Карта Вінницької області з нанесеними на неї ставками

Використовуючи інструментарій ГІС «Карта 2011» здійснено підключення супутникового знімка Google, який дав можливість чітко нанести границі ставків. Кожна позначка яка містилась на вихідній карті, що надана БУВР Південного Бугу, була нанесена на карту Вінницької області.
До семантики кожного нанесеного ставка були введені всі відомі про нього дані (рис. 2): реєстраційний номер, прізвище, ім’я та по батькові орендаря, район та сільська рада на території яких знаходиться ставок,річка через яка протікає через нього, площа та об’єм ставка, дата випуску на набору, дата погодження та строк дійсного договору.
За допомогою панелі інструментів «Пошук по області» було виділено ставки певного району.
Далі обравши інструмент «Робота з виділеними об’єктами» за допомогою команди «Статистика виділених об’єктів» здійснили підрахунок площі та кількості ставків по кожному району Вінницької області (табл. 1).

Список літератури

  1. Мокін В. Б. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі алгоритми програми. Монографія / Мокін В.Б., Боцула М.П. та ін.; під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2005. – 315 с.
  2.  Геоинформационная система "КАРТА 2011" (Панорама  1991–2013): Руководство пользователя (“Mapguide”) / Под ред. О.В. Беленкова. – РФ, Ногинск: КБ Панорама, 2013. – 154 с

Візуалізація даних кадастру ставків на основі ГІС Вінницької області  [Електронний ресурс]  / Крижановський Є.М., Кашлєва Д.С., Дідусенко В.В. // Режим доступу: http://eco.com.ua/content/vizualizaciya-danyh-kadastru-stavkiv-na-osnovi-gis-vinnyckoyi-oblasti

Topics: 
Оцінка: 
0
No votes yet