VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)
1. Технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків.
2. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
3. Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Проблеми загальної екології, захисту біосфери та глобальних змін клімату. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
5. Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.
6. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії та екологічно чистий транспорт.
7. Хімія довкілля та екотоксикологія. Екологія людини та екотрофологія.
8.  Соціально-економічні проблеми сталого розвитку.  Екологічна освіта, виховання і культура. Регіональна екополітика,  екологічні проблеми м. Вінниці та Поділля.

Детальну інформацію можна отримати на наших web-сайтах:
http://ineek.vntu.edu.ua
http://eeb.vntu.edu.ua

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова
Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету
Президія
Семерак О.М.,  Міністр екології та природних ресурсів України
Коровій В.В., голова Вінницької обласної державної адміністрації
Олійник А.Д., голова Вінницької обласної ради
Моргунов С.А., голова Вінницької міської ради
Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
Петрук В.Г., д.т.н., професор, Заслужений природоохоронець України, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету
Члени комітету:
Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)
Адаменко Я.О., д.т.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)
Азаров С.І., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Астрелін І.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Білявський Г.О., д.г.-м.н., проф. (Україна, Київ)
Боголюбов В.М., д.пед.н., доц. (Україна, Київ)
Бойченко С.В., д.т.н.,  проф. (Україна, Київ)
Ващенко В.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Київ)
Волох А.М., д.б.н., проф. (Україна, Мелітополь)
Гомеля М.Д., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Гудков І.М., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)
Димань Т.М., д.с.-г.н., проф. (Україна, Біла Церква)
Запорожець О.І., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Ісаєнко В.М., д.б.н., проф. (Україна, Київ)
Клименко М.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
Крайнов І.П., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Лико Д.В., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
Лисиченко Г.В., д.т.н., проф., член-кор. НАНУ (Україна, Київ)
Мальований М.С., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Машков О.А., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Масікевич Ю.Г., д.б.н., проф. (Україна, Чернівці)
Мітрясова О.П., д.пед.н., проф. (Україна, Миколаїв)
Мокрий В.І., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Мудрак О.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Вінниця)
Нєкос А.Н., д.г.н., проф. (Україна, Харків)
Пилипенко Ю.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Херсон)
Погребенник В.Д., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Рідей Н.М., д.пед.н., проф. (Україна, Київ)
Рильський О.Ф., д.б.н., проф. (Україна, Запоріжжя)
Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Стольберг Ф.В., д.т.н., проф. (Україна, Харків)
Шмандій В.М., д.т.н., проф. (Україна, Кременчук)
Шматков Г.Г., д.б.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
Vіctor Kopetsky, Ph.D. (Canada, Toronto)
Edward Zvenygorodsky, Ph.D. (Canada, Toronto)
Vasyl Kravets, Ph.D. (GB, Manchester)
Merab Baratashvili, D.Sc.Eng., Prof. (Грузія, Кутаїсі)
Lidia Dabek. dr hab., prof. (Poland, Kielce)
Aleksandra Kłos-Witkowska, PhD (Poland, Bielsko-Biała)
Olga Korostynska, PhD (UK, Liverpool)
Hristo Krachunov, PhD, prof. (Bulgaria, Varna)

ОРГКОМІТЕТ
Голова Павлов С.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ВНТУ
Заступники голови
Іщенко В.А., к.т.н., доцент, зав. каф. ЕЕБ ВНТУ
Ранський А.П., д.х.н., проф., зав. каф. ХХТ ВНТУ
Кватернюк С.М., к.т.н., доцент, заступник директора з наукової роботи та міжнародної співпраці ІнЕБМД ВНТУ

Члени оргкомітету
Богачук В.В., к.т.н., доц., нач. науково-дослідної частини ВНТУ
Ткачук М.Ф., дир. департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
Дубовий Ю.В., нач. Державної екологічної інспекції у Вінницькій області
Погосян В.В., дир. департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради
Слободянюк О.А., голова Вінницької обласної громадської організації «Асоціація перевізників»
Гончарук В.С., директор ПП «Інтер-Еко» та  МБО «Фундація Зелений Кіт»

ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ
• Міністерство освіти і науки України
• Міністерство екології та природних ресурсів України
• Вінницький національний технічний університет
• Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
• Вінницька міська рада
• Вінницька обласна державна адміністрація
• Вінницька обласна рада
• Національний університет “Львівська політехніка”
• Національний технічний університет України “КПІ”
• Національний університет біоресурсів та природокористування України
• Одеський державний екологічний університет
• Чорноморський державний університет імені Петра Могили
• Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
• Департамент екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
• Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
• Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг
• Kielce University of Technology – Politechnika Świętokrzyska
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
• Liverpool John Moores University
• Belarusian State University
• Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
• Akaki Tsereteli State University
• Technical University of Varna

МОВИ
Робочі мови з’їзду – українська, англійська, російська.

РОБОТА СЕКЦІЙ
Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного університету.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявки, текстів доповідей,
актів експертизи, копії платіжного
доручення про сплату оргвнеску                     до 19.06.2015
Повідомлення про прийняття доповіді
та запрошення на з’їзд                                      до 30.06.2015
Початок реєстрації                                            20.09.2017
Відкриття з’їзду                                                 21.09.2017

ОРГВНЕСОК

Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі 150 грн.
Для студентів та аспірантів участь у з’їзді 150 грн.
Заочна участь у з’їзді 150 грн (збірник надсилається Новою поштою за рахунок отримувача).
Оргвнесок за одну роботу включає:
- інформаційні послуги;
- реєстрацію та консультативні послуги;
- публікацію до початку роботи з’їзду збірника тез доповідей
та буклета з програмою з’їзду;
- чайно-кавові перерви;
- презентацію наукових матеріалів  на секції, стендах або на пленарному засіданні.
Оргвнесок не враховує плату за проживання та харчування.
Оплата від іноземних учасників здійснюватиметься під час реєстрації в національній валюті в еквіваленті 50 доларів США.

Рахунки для сплати оргвнесків:
Отримувач платежу:
ФОП Слободянюк Олександр Андрійович
ЄДРПОУ 2455805196
р/р 26001034407600 в АТ «Укрсиббанк» м. Харків, МФО 351005
(Платник єдиного податку третьої групи: послуги  у сфері інформаційних технологій)

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДУ
Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані науково-програмним комітетом, будуть опубліковані у збірнику тез доповідей (буде надаватись учасникам перед початком з'їзду ), а наукові статті – у журналах “Environmental Problems” чи “Екологічні науки” відповідно їх вимог.

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
Для учасників з’їзду передбачене ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками Вінниці, зокрема, Національним музеєм-усипальницею всесвітньо відомого хірурга Миколи Пирогова, екскурсія по річці Пів-денний Буг на теплоході “Ляля Ратушна”, ставки «Вервольф», зоопарку, 3D світломузичного фонтану «ROSHEN», геліопарку (заміський комплекс) «Баттерфляй».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ
Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 2003.

Необхідно надіслати:
1. Тези доповіді (1 повна сторінка) подаються у вигляді doc-файлу електронною поштою.
• Всі поля сторінки – 2,3 см. Сторінка – А4, книжна.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.
Формули: 11 (Σ-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (Σ-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляються по центру.
Рисунки вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Специальная вставка” и вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.
• Порядок розміщення матеріалу:
УДК: ставиться зліва у верхньому рядку, 11pt;
Автори: пропустивши рядок, друкуються великими літерами ініціали і прізвища співавторів, країна й місто (в дужках); bold (12pt);
Назва: у наступному рядку посередині великими літерами,
bold (напівжирний 12pt), інтервал перед і після 6pt;
Текст тез: з наступного рядка з абзацу 11pt.
2. Скановану копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.
3. Заявку учасника.
Надсилайте матеріали в електронному вигляді за адресою:
ecology6zizd@gmail.com 
тема листа: ECOLOGY-2017

4. Наукова стаття окремо від тез подається відповідно до вимог журналів.
«Екологічні науки»: http://ecoj.dea.gov.ua/dlya-avtorov на пошту pressdei@ukr.net  з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2017»

«Environmental Problems»: http://science2016.lp.edu.ua/uk/ep  на пошту eplviv.journal@gmail.com   з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2017».

Стаття повинна містити: коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковими посиланнями на літературні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристику методу розв’язання задачі; отримані результати; висновки; список літературних джерел.
Стаття повинна містити оригінальне вирішення (розв’язання) конкретної екологічної проблеми (задачі).

Термін подачі матеріалів до 19 червня 2017 р.

Довідки за телефоном:
0432-598443 (каф.),
0432-598442 (каб.)
Факс: 0432-43-80-96
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123029861094758

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
УВАГА! Подається у електронному вигляді для кожного автора доповіді.

Я бажаю взяти участь в роботі з’їзду
“VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНА-РОДНОЮ УЧАСТЮ”

Прізвище     
Ім'я     
По батькові     
Науковий ступінь     
Вчене звання     
Посада     
Підрозділ     
Організація     

Службова адреса     

Телефон     
Факс     
E-mail     
Домашня адреса     

Телефон     
Дата     

Я планую:
• виступити з секційною доповіддю    
• представити доповідь на стенді   
• взяти участь як слухач   
• заочна участь*   
*Вказати номер відділення Нової пошти для доставки збірника   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДЬ:
Автор 1:
Автор 2:
Автор 3:
Назва доповіді
№ секції, на якій автор бажає доповідати
(підкреслити, хто з авторів буде доповідати)

 

Оцінка: 
0
No votes yet