V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ. ВІННИЦЯ. 23–26 ВЕРЕСНЯ 2015

V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ. ВІННИЦЯ. 23–26 ВЕРЕСНЯ 2015. ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

Інформуємо Вас, що з 23 по 26 вересня 2015 р. в місті Вінниці буде проведений “V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю”. Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь та департаментів, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)
1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у
природокористуванні.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
10. Проблеми екологічних освіти і науки, виховання та культури.
11. Прилади і методи контролю параметрів навколишнього середовища,
речовин, матеріалів та  виробів.
12. Хімія довкілля та екотоксикологія.
13. Проблеми змін клімату та біосфери.
14. Екологія людини та екотрофологія.
15. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.
16. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.

 

Детальну інформацію можна отримати на наших web-сайтах:
http://ineek.vntu.edu.ua
http://eeb.vntu.edu.ua

 

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова
Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного уні-верситету
Президія
Шевченко І.А.,  Міністр екології та природних ресурсів України
Свитко С.М., голова Вінницької обласної ради
Коровій В.В., голова Вінницької обласної державної адміністрації
Моргунов С.А., в.о. голови Вінницької міської ради
Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної еко-логічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
Петрук В.Г., д.т.н., професор, Заслужений природоохоронець України, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету
Члени комітету:
Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)
Адаменко Я.О., д.т.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)
Азаров С.І., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Астрелін І.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Білявський Г.О., д.г.-м.н., проф. (Україна, Київ)
Боголюбов В.М., д.пед.н.,  доц. (Україна, Київ)
Бойченко С.В., д.т.н.,  проф. (Україна, Київ)
Ващенко В.М., д.ф.-м..н., проф. (Україна, Київ)
Волох А.М., д.б.н., проф. (Україна, Мелітополь)
Гомеля М.Д., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Горова А.І., д.б.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
Гудков І.М.,  акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)
Димань Т.М., д.с.-г.н., проф. (Україна, Біла Церква)
Запорожець О.І., д.т.н.,  проф. (Україна, Київ)
Ісаєнко В.М., д.б.н.,  проф. (Україна, Київ)
Клименко М.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
Крайнов І.П., д.т.н.,  проф. (Україна, Київ)
Кучерявий В.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Львів)
Лико Д.В., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
Лисиченко Г.В., д.т.н.,  проф., член-кор. НАНУ (Україна, Київ)
Мальований М.С.,  д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Машков О.А., д.т.н.,  проф. (Україна, Київ)
Масікевич Ю.Г., д.б.н., проф. (Україна, Чернівці)
Мітрясова О.П., д.пед.н., проф. (Україна, Миколаїв)
Мокрий В.І., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Мудрак О.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Вінниця)
Нєкос А.Н., д.г.н., проф. (Україна, Харків)
Патика В.П., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)
Пилипенко Ю.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Херсон)
Погребенник В.Д., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Рідей Н.М., д.пед.н., проф. (Україна, Київ)
Рильський О.Ф., д.б.н., проф. (Україна, Запоріжжя)
Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Стольберг Ф.В., д.т.н., проф. (Україна, Харків)
Шапар А.Г., чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
Шапорєв В.П., д.т.н., проф. (Україна, Харків)
Шмандій В.М., д.т.н., проф. (Україна, Кременчук)
Шматков Г.Г., д.б.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
Іванов А.П., д.ф.-м.н., проф. (Республіка Бєларусь, Мінськ)
Vіctor Kopetsky, Ph.D.  (Canada, Toronto)
Edward Zvenygorodsky, Ph.D.  (Canada, Toronto)
Vasyl Kravets, Ph.D.  (GB, Manchester)
Merab Baratashvili, D.Sc.Eng., Prof. (Грузія, Кутаїсі)
Myroslav Zoriy, Dr. rer. nat (Germany, Jülich)
Lidia Dabek. dr hab., prof. (Poland, Kielce)
Hristo Krachunov, PhD, prof. (Bulgaria, Varna)

ОРГКОМІТЕТ
Голова Павлов С.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ВНТУ
Заступники голови
Іщенко В.А., к.т.н., доцент, в.о. зав. каф. ЕЕБ ВНТУ
Мокін В.Б., д.т.н.,  проф., зав. каф. КЕЕМІГ ВНТУ
Ранський А.П., д.х.н., проф., зав. каф. ХХТ ВНТУ
Члени оргкомітету
Богачук В.В., к.т.н., доц., нач. науково-дослідної частини ВНТУ
Крисько В.Г., дир. департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
Остапчук І.С., в.о. нач. Державної екологічної інспекції у Вінницькій області
Корольчук І.Є., заст. міського голови Вінницької міської ради
Якубович Г.А., дир. департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради
Слободянюк О.А., голова Вінницької обласної громадської організації «Асоціа-ція перевізників»

 

ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ
• Міністерство освіти і науки України
• Міністерство екології та природних ресурсів України
• Вінницький національний технічний університет
• Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
• Національний технічний університет України “КПІ”
• Національний університет “Львівська політехніка”
• Національний університет біоресурсів та природокористування України
• Одеський державний екологічний університет
• Чорноморський державний університет імені Петра Могили
• Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
• Вінницька обласна державна адміністрація
• Вінницька обласна рада
• Вінницька міська рада
• Департамент екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
• Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
• Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг
• Інститут фізики ім. Степанова НАН Бєларусі
• Kielce University of Technology – Politechnika Świętokrzyska
• Forschungszentrum Jülich GmbH in der Helmholtz-Gemeinschaft
• Akaki Tsereteli State University

 

МОВИ
Робочі мови з’їзду – українська, російська, англійська.
РОБОТА СЕКЦІЙ
Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного університету.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявки, текстів доповідей,
актів експертизи, копії платіжного
доручення про сплату оргвнеску                     до 8.06.2015
Повідомлення про прийняття доповіді
та запрошення на з’їзд                                      до 30.06.2015
Початок реєстрації                                            23.09.2015
Відкриття з’їзду                                                 24.09.2015

ОРГВНЕСОК
Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі 250 грн.
Для студентів та аспірантів ( без керівників) участь у з’їзді 150 грн.
Заочна участь у з’їзді 150 грн (збірник надсилається поштою).
Оргвнесок за одну роботу включає:
- інформаційні послуги;
- реєстрацію та консультативні послуги;
- публікацію до початку роботи з’їзду збірника тез доповідей
та буклета з програмою з’їзду;
- чайно-кавові перерви;
- презентацію наукових матеріалів  на секції, стендах або на пленарному засіданні.
Оргвнесок не враховує плату за проживання та харчування.
Оплата від іноземних учасників здійснюватиметься під час реєстрації в національній валюті в еквіваленті 50 доларів.

Рахунки для сплати оргвнесків:
Отримувач платежу:
ФОП Слободянюк Олександр Андрійович
ЄДРПОУ 2455805196
р/р 26001034407600 в АТ «Укрсиббанк» м. Харків, МФО 351005
(Платник єдиного податку третьої групи: послуги  у сфері інформаційних технологій)

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДУ
Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані науково-програмним комітетом, будуть опубліковані у збірнику тез доповідей, а  наукові статті у журналах “Вісник Вінницького політехнічного інститу-ту” (внесений до міжнародної наукометричної бази) чи “Екологічні науки”, включених до переліку ВАК України, відповідно їх вимог

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
Для учасників з’їзду передбачене ознайомлення з історичними та культу-рними пам'ятками Вінниці, зокрема, Національним музеєм-усипальницею всесвітньо відомого хірурга Миколи Пирогова, екскурсія по річці Пів-денний Буг на теплоході “Ляля Ратушна”, ставки «Вервольф», зоопарку, фонтану «ROSHEN», геліопарку (заміський комплекс) «Баттерфляй».

Технічно-редакційна група інституту екологічної безпеки та моніто-рингу довкілля
Іщенко В.А., Кватернюк С.М., Петрук Р.В., Васильківський І.В.,  Турчик П.М. (каф. ЕЕБ),
Крижановський Є.М., Ящолт А.Р. (каф. КЕЕМІГ), 
Гордієнко О.А., Тітов Т.С., Панченко Т.І. (каф. ХХТ)
Тихонова С.В. (каф. ФВ)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або анг-лійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003.

Необхідно надіслати:
1. Тези доповіді (1 повна сторінка) подається у вигляді doc-файлу елект-ронною поштою.
• Всі поля сторінки – 2,3 см. Сторінка – А4, книжна.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.
Формули: 11 (Σ-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (Σ-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляють-ся по центру.
Рисунки: вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Пра-вка”, “Специальная вставка” и вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.
• Порядок розміщення матеріалу:
УДК: зліва в верхньому рядку ставиться 11pt;
Автори: пропустивши рядок, друкуються великими літерами ініціали і прізвища співавторів, країна й місто (в дужках); bold (12pt);
Назва: у наступному рядку посередині великими літерами,
bold (напівжирний 12pt), інтервал перед і після 6pt;
Текст тез: з наступного рядка з абзацу 11pt.
2. Скановану копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.
3. Заявку учасника.
Надсилайте матеріали у електронному вигляді за адресою:
petrukvg@gmail.com
тема листа: ECOLOGY-2015

4. Наукова стаття окремо від тез подається відповідно до вимог жур-налів.
Екологічні науки: http://ecoj.dea.gov.ua/dlya-avtorov на пошту pressdei@ukr.net  з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2015», якщо наукова стаття переважно природничо - біологічного спрямування
чи Вісник ВПІ:
http://visnyk.vntu.edu.ua/about/submissions#authorGuidelines
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-2015», якщо наукова стаття переважно природ-ничо-технологічного спрямування

Стаття повинна містити: коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковими посиланнями на літе-ратурні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристи-ку методу розв’язання задачі; отримані результати; висновки; список літературних джерел.
Стаття повинна містити оригінальне вирішення (розв’язання ) конкретної екологічної проблеми (задачі).

Термін подачі матеріалів до 8 червня 2015 р.

Довідки за телефоном:
0432-598443 (каф.),
0432-598442 (каб.)
Факс: 0432-43-80-96
http://vk.com/club22134503
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123029861094758

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
УВАГА! Подається у електронному вигляді для кожного автора доповіді.

Я бажаю взяти участь в роботі з’їзду
“V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ”

Прізвище     
Ім'я     
По батькові     
Науковий ступінь     
Вчене звання     
Посада     
Підрозділ     
Організація     

Службова адреса     

Телефон     
Факс     
E-mail     
Домашня адреса     

Телефон     
Дата     

Я планую:
• виступити з секційною доповіддю    
• представити доповідь на стенді   
• взяти участь як слухач   
• заочна участь   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДЬ:
Автор 1:
Автор 2:
Автор 3:
Назва доповіді
№ секції, на якій автор бажає доповідати
(підкреслити, хто з авторів буде доповідати)

 

Оцінка: 
0
No votes yet