Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів

        Введення хлору в органічну сполуку надає її біологічну активність, яка проявляється в блокуванні важливих біологічнитх процесів в мікроорганізмах, рослинах і тваринах: процесу фотосинтезу, клітинного ділення, впливають на дихання рослин і тварин, регулюють ріст рослин і т.д., тому біологічно активні хлорвмісні органічні сполуки  використовують для виготовлення  пестицидів, які застосовують для боротьби з шкідливими, або небажаними мікроорганізмами, рослинами і тваринами.
        В промисловості  пестициди використовують у вигляді емульгуючих препаратів, змочуючих порошків, концентрацій суспензій, дустів, гранульованих препаратів. В зв’язку з цим пестициди, крім основного препарату, в своєму складі мають значну кількість домішок і наповнювачів таких як тальк, карбонат кальцію, каолін, поверхнево-активні речовини тощо.
        В багатьох країнах, зокрема в Україні, знаходиться велика кількість  залишків невикористаних токсичних пестицидів. Під час їх зберігання, особливо на відкритих місцях, вони попадають в підземні і ґрунтові води. Потім залишки пестицидів разом з водою проникають в рослини і тварини, а також з продуктами харчування в організм людини, сприяючи виникненню різноманітних захворювань і отруєнь. Крім того, великий вміст пестицидів в ґрунті або в воді може привести до непридатності використання останніх. Тому утилізація старих запасів пестицидів є особливо актуальною задачею.
        В даний час розроблені різноманітні способи утилізації пестицидів. Проте ні один із них не знайшов широкого застосування.
        В зв’язку з цим, нами пропонується новий спосіб утилізації залишків старих пестицидів. Суть його заключається в дослідженні за допомогою хімічних і фізико-хімічних методів аналізу складу залишків старих пестицидів. Далі виділення хлору, або інших елементів в ПП і виду органічної речовини, на основі якої одержується пестицид (аліфатична, циклічна чи ароматична сполука). Для аліфатичних і циклічних хлормісних органічних речовин рекомендується використовувати наступні стадії утилізації: нагрівання пестициду разом з органічним розчинником, який містить луг, при температурі 80-120оС; відділення органічного розчинника від твердих нерозчинних речовин і спалювання органічного розчинника з залишками пестициду. Для утилізації ароматичних хлормістних органічних речовин до указаних стадій додається стадія сплавлення пестициду з твердим лугом при температурі 280-320оС.
        Даний спосіб відрізняється від запропонованих тим, що для повного згоряння пестициду його спалюють разом з органічним розчинником і для уникання викиду в атмосферу шкідливих газоподібних хлорвмісних речовин (оксидів хлору, фосгену, хлору тощо) хлор відділяють від органічної речовини пестицидного препарату.
 
Література
1. Петрук В.Г., Яворська О.Г., Ранський А.П. та інші. Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів. Монографія / Під ред. Петрука В.Г. ? Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003.  – 253с.
2. Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів. Монографія / під редакцією Петрука В.Г. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 254 с. 
3. Сучасні технології знешкодження та утилізації відходів виробництва / Глухівський І.В., Шумейко В.М., Овруцький та інші, ? К.: ДІПК Мінекобезпеки України, 1998.  – 42с. 
4. Мельников Н.Н. Химия пестицидов. – М.: Химия, 1968. – 495 с.
 

Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів / Прокопчук С.П., Петрук Р.В.   // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 29.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet