Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив

       Однією з глобальних проблем сьогодення є забруднення навколишнього середовища пластиковими відходами, зокрема відходами упаковки, для виготовлення якої використовується полістирол. Як відомо, пластикова упаковка має малий період споживання, проте великий період розкладу. Так як відходи полімерних упаковок накопичуються у великій кількості на сміттєзвалищах, то постає проблема їх переробки та усунення.
До технологічних методів усунення відходів пластикової упаковки відноситься їхнє знешкодження і утилізація (вживання з користю). 
       Найбільш оптимальним варіантом утилізації пластикових відходів в наш час є їхнє спалювання. Але при спалюванні відходів полімерів в атмосферу потрапляють шкідливі газоподібні продукти – високотоксичні діоксини, хлористий водень, діоксид сірки, а зола і стоки, які утворюються при цьому, містять немало інших шкідливих компонентів. 
       З метою повторного використання відходів з полістиролу пропонується їхнє використання в якості оболонки для капсулювання мінеральних добрив. Це вирішує дві проблеми: зменшується вартість капсульованих мінеральних добрив за рахунок використання відходів та одночасної їх утилізації. Для покращення біодеструкції полістиролу до їх складу додавали полісахарид (картопляний крохмаль) в кількості 10?30% мас.  Другим важливим фактором, який впливає на кінетику процесу, є вміст самих біодеструкторів. Дана величина в природних умовах залежить від типу ґрунту, а саме – від вмісту органічних речовин.  Для досліджень прийнято зміну даного параметра від 2% до 8% мас.
       Необхідну кількість крохмалю в суміші з полістиролом визначали ваговим методом. Для отримання 10%-ї суміші зважували 90г полістиролу і 10г крохмалю. Попередньо подрібнений (розміром 2 мм) полістирол перемішували з крохмалем. Потім до отриманої суміші поступово невеликими частинами додавали толуол, до отримання однорідної маси. Далі розчин поміщали в сушильну шафу до повного випаровування розчинника, яку визначали за стабілізацією маси взірця. Після видалення толуолу отриману речовину розділяли на рівні частини масою 5г. Аналогічним чином, з відповідними пропорціями компонентів, готували взірці з вмістом крохмалю 20 % (паралельні досліди в центрі плану) і 30 %.
       Через кожні 15 днів визначали молекулярну масу взірця на віскозиметрі. З метою отримання достовірних результатів одночасно проводили три паралельних досліди. Дослідження проводили за незмінної температури (20оС) і вологості ґрунтового середовища (30%). 
       Показано можливість застосування відходів полістиролу як дешевої екологічно чистої оболонки для капсулювання мінеральних добрив, які мають пролонговану дію. Проведені дослідження показали, що  на основі відходів полістиролу можна отримувати полімерні композиції придатні для контрольованої біологічної деструкції із наперед розрахованою динамікою. 
       Застосування відходів в якості вторинних матеріальних ресурсів є одним із перспективних напрямків у вирішенні даної проблеми.
 
Література
1. Штарке Л. Использование  промышленных и бытовых отходов пластмас: Пер. с нем./ Под ред. В.А. Брагинского. – Л.: Химия, 1987. – 176с.
2. Биодеструктирующие полимерные материалы: Cб. Науч. тр. – Киев: Наукова думка, 1982. – 88с. 
3. Охрана окружающей среды при производстве пластмасс и гигиена применения пластмасс//Охтинское научно-производственное объединение “Пластмассполимер” под ред. Т.Н. Зеленковой. – Л.: 1978. – С.87-93.
 
 
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив / Ващук В.В., Нагурський О.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 39.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet