Утилізація дренажних вод полігонів твердих побутових відходів

       Проблема утилізації твердих побутових відходів є однією з найактуальніших як в Україні, так і в світі в цілому, а тому потребує негайного вирішення. Львівщина знаходиться в складі 4 областей України, які характеризуються найвищими показниками нагромадження відходів, і місто Львів відіграє в цьому не останню роль. 
       Основним методом видалення твердих побутових відходів залишається складування їх на полігонах та неорганізованих звалищах разом з промисловими відходами ІІІ і ІV класів небезпеки. До 80 відсотків полігонів для твердих побутових відходів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і експлуатуються без запобіжних заходів щодо забруднення підземних вод та повітряного басейну.
       Загальний об’єм накопичених побутових відходів на Грибовицькому сміттєзвалищі м. Львова (площа міста – 171 км2, кількість жителів – 813 тис. осіб) протягом останніх 3 років становив 1 млн.м3/рік, що складає 1,15 м3/рік на 1 мешканця (0,77 кг за день/особу). Це звалище потрапило до переліку ста найбільш екологічно небезпечних об’єктів України. Тут мертвим вантажем роками лежать 8,4 млн тонн відходів, 11 га озер кислих гудронів. Стічні води зі сміттєзвалища не проходять очищення, і через це в них фіксують перевищення гранично допустимих норм шкідливих речовин у сотні й тисячі разів. Експлуатація Грибовицького звалища перевищена в два рази – норма 15 років, а місто використовує його з 1959 року. За останні 10 років не відведено жодного нового місця для утилізації сміття.
       Сьогодні актуальним для Львова є спорудження нового полігону для централізованого зберігання, утилізації та видалення небезпечних промислових відходів, сортування побутових відходів, налагодження моніторингу за станом довкілля у місцях зберігання токсичних відходів на території підприємств та інше.
       Захист від забруднення ґрунтів і ґрунтових вод здійснюється шляхом облаштування спеціального протифільтраційного екрану, покладеного по всьому днищу та бортах полігону, системи перехоплення, відведення й очищення фільтрату, а також системи спостережних свердловин для контролю якості ґрунтових вод.
Захист від забруднення ґрунтів і повітряного басейну здійснюється шляхом щоденного перекриття заповнених робочих карт полігону шарами ґрунту, організації системи збору, відведення та утилізації біогазу, устаткування робочих карт переносними сітками, що перехоплюють легкі фракції (папір, плівки), які переносяться вітром, рекультивації поверхні заповнених ділянок полігону.
       Захист поверхневих водяних об’єктів, обмежених лісосмугою, від забруднення зливовими та талими водами, що стікають з території полігону, здійснюється шляхом очищення поверхневого стоку та відведення транзитних поверхневих вод.
       Зазвичай, для забезпечення гідроізоляції дна котловану для всіх схем складування відходів, основу полігону покривають ущільненим шаром глини. Можна також як гідроізоляцію використовувати компостовані відходи, що пролежали в буртах не менше року. Дно і укоси котловану повинні мати протифільтраційні екрани з природних матеріалів із коефіцієнтом фільтрації води не більшим 10-9 м/с і товщиною не меншою 1,0 м. Для захисту штучної гідроізоляції від механічних ушкоджень на її поверхню насипають шар дрібного піску, подрібненого суглинку або дрібнозернистих промислових відходів (IV класу небезпеки) з розміром зерна не більше 0,5 мм, завтовшки не менше 0,5 м. Матеріал штучної гідроізоляції має бути хімічно стійким до тривалого впливу фільтрату.
Нами запропоновано замінити шар глини – шаром природного сорбенту, в якості якого пропонується використати бентоніт або палигорскіт. В результаті цього передбачається часткове очищення дренажних стічних вод від амонійного азоту, нітратів та нітритів, які частково сорбуються природними сорбентами.
Після проходження дренажних вод через шар сорбенту пропонується доочищувати їх за допомогою біологічного методу очищення, застосовуючи для цього активний мул різного віку. Нами проведені дослідження, в результаті яких встановлені оптимальні умови реалізації такого процесу.
 
Утилізація дренажних вод полігонів твердих побутових відходів / Мальований М.С., Малик Н.Ю., Рошко В.В.   // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 32.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet