Удосконалення системи моніторингу зелених насаджень міста Вінниці

Із кожним роком швидкі темпи урбанізації міських територій призводить до погіршення екологічної ситуації у місті. Забруднення атмосфери, грунтів та водойм часто сягає критичного рівня. Як альтернатива покращення ситуацій у містах є озеленення міських територій та збільшення кількості зелених зон. Проте щільна забудова та негативні антропогенні умови для життєдіяльності рослин призводять до витіснення та зникнення зелених насаджень. Тому актуальним на сьогодні постає питання удосконалення системи моніторингу зелених насаджень для покращення санітарно-гігієнічних, рекреаційних та художньо-декоративних умов у сучасних містах.
Система моніторингу зелених насаджень забезпечує спостереження, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан зелених насаджень у містах, прогнозує його зміни і розробляє науково обґрунтовані рекомендації для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.
Система моніторингу зелених насаджень спрямована на:

  • підвищення рівня інформованості органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  про стан зелених насаджень;
  • підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях;
  • підвищення ефективності заходів зі створення, відновлення та збереження зелених насаджень;
  • сприяння розвитку зелених зон та збереженню зелених насаджень усіх видів у містах та селищах міського типу України.

Місто Вінниця належить до міст України із високим показником озеленення, що становить 9,4 м²/чол. Серед основних об’єктів озеленення: ботанічний сад «Поділля» на території якого зростає понад 900 видів і форм дерев і чагарників, Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького, музей-садиба М.М.Коцюбинського, П’ятничанський парк, парк ім. Академіка Ющенка, дендрарій лісово-дослідної станції та міський лісопарк.
На сьогодні внаслідок старіння та поступового згасання біологічних процесів у міських дерев та чагарників фітонцидна, знезаражувальна‚ киснеутворююча здатність зелених насаджень міста значно знижена. У місті  Вінниця збільшилась кількість перестійних, потенційно аварійних дерев, які потребують поступової заміни на молоді дерева цінних порід з поліпшеними декоративними та естетичними властивостями.
Санітарний стан зелених насаджень загального користування (парків, скверів) здебільшого не відповідає сучасним вимогам ведення паркового господарства. Це призводить до збільшення кількості сухостійних дерев, захаращення зелених насаджень та інших негативних явищ.
Система моніторингу зелених насаджень у місті Вінниця не налагоджена. Для більшості об’єктів зелених зон паспорти інвентаризації з переліком кількісних та якісних характеристик відсутні, а, отже, відсутні й дані про загальний стан рослинності на цих об’єктах. Тому удосконалення моніторингу зелених насаджень міста є основою для систематизацій та згрупування основних даних про такі об’єкти. Це дозволить покращити роботу виконавчих органів та забезпечити запобігання негативних явищ, що призводять до погіршення стану рослинності у місті.
У місті Вінниця утриманням та охороною зелених зон займається відділ Вінницької міської ради, а саме Департамент комунального господарства та благоустрою. Для візуального відображення об’єктів озеленення департаментом використовуються карти в ГІС Панорама, де насесені всі об’єкти міста, але їх характеристики відсутні, що унеможливлює  проведення  повноцінного аналізу даних.
Система моніторингу передбачає проведення ряду заходів щодо обстеження зелених насаджень: ведення звітності, обліку та інвентаризації зелених насаджень, огляд зелених насаджень.
Інвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної інвентаризації, підприємствами, організаціями, які мають на це право, а також балансоутримувачами об’єктів благоустрою раз на 5 років з квітня до жовтня і передбачає:
1) визначення загальної  площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо;
2) визначення кількості дерев і чагарників за видами насаджень, породами,  віком, діаметром на висоті 1,3 м  стовбурів дерев та стану їхнього утримання;
3) визначення вартості об’єкта загалом і його окремих ділянок;
4) вчасне внесення змін, які відбулися в зелених насадженнях, у креслення, паспорти об’єктів зеленого господарства та зведені дані про зелені насадження населеного пункту.
Важливою характеристикою є оцінка стану зелених насаджень на об’єктах. Пропонується її проведення згідно Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, що передбачає поділ зелених насаджень на дерева, кущі, газони і квітники, що знаходяться у задовільному чи незадовільному стані згідно виявлених ознак.
На прикладі двох об’єктів озеленення міста Вінниці: меморіалу по вулиці Примакова та площі по вулиці Театральній, пропонується провести удосконалення існуючої системи моніторингу зелених насаджень міста Вінниці.
Для виконання поставленого завдання були виконано:
– аналіз нормативно правових документів та карт ГІС Панорама міста Вінниці для виявлення недоліків та напрямків подальшого удосконалення;
– проведення натурних досліджень та збір інформації на отриманих об’єктах озеленення міста Вінниці;
– удосконалення карт ГІС Панорама, а саме створення нових об’єктів та внесення зібраних даних на карту;

  • оцінка стану об’єктів на основі створених карт.


Рис. 1. Площа по вулиці Театральній – фрагмент створеної карти

У результаті опрацювання даних та візуалізації на карті м Вінниці було отримано такі карти (рис. 1, 2).

Порівнюючи два об’єкта дослідження між собою, площу по вул. Театральній та меморіал визволення по вул. Примакова можна зробити висновки, що загальний стан об’єктів різний.
Рослинні насадження на території меморіалу знаходяться у задовільному стані, територія чиста і без пошкоджень. Тоді як на площі по вул. Театральній більшість рослин мають незадовільний стан, всихають і потребують заміни.
В результаті натурних досліджень та збору інформації про об’єкти було встановлено, що основними причинами цього є розташування об’єкта у щільній забудові міста та поряд із дорогами, де присутнє велике транспортне навантаження. Деревам не вистачає відкритого грунту та води для нормального розвитку.
Внаслідок щорічного обрізання крони гілки на деревах сохнуть, приріст майже відсутній.

Рис. 2.  Меморіал по вул. Примакова – фрагмент створеної карти

Для покращення ситуації на об’єктах озеленення міста Вінниці пропонується:
1) удосконалення системи моніторингу зелених насаджень міста Вінниці, що включає проведення ряду заходів щодо обстеження зелених насаджень та обліку і інвентаризації зелених насаджень – створення паспортів об’єктів озеленення.
2) створення геоінформаційних карт із переліком всіх зон озеленення у місті та детальною характеристикою всіх складових, особливо рослинності.
3) підвищення ефективності заходів зі створення, відновлення та збереження зелених насаджень на основі отриманих даних та виявлених недоліків.
Оновлення даних та візуалізація на карті ГІС Панорама дозволить проводити оцінку як загального стану озеленення в місті так і на його окремих об’єктах, підвищить ефективність обслуговування, створення, відновлення та збереження зелених насаджень.

Список літератури

  1. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць : підручник / В. П. Кучерявий, Львів: Світ, 2005. – 456 с.
  2. Фендюр Л. М. Озеленення міських територій / Л. М. Фендюр, О. В.Дубова, Запоріжжя: ЗГУ, 2001. – 32 с.
  3. Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України // Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 № 226.
  4. НАКАЗ 10.04.2006  N 105. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 27 липня 2006 р. за № 880/12754.

Удосконалення системи моніторингу зелених насаджень міста Вінниці [Електронний ресурс]  / Ящолт А.Р., Піта О.В.  // Режим доступу: http://eco.com.ua/content/udoskonalennya-systemy-monitoryngu-zelenyh-nasadzhen-mista-vinnyci

Оцінка: 
0
No votes yet