Тероризм ХХІ століття – реальна загроза техногенно-екологічній безпеці

        Тероризм, як соціально-політичне явище, в різноманітних формах свого прояву існує з давніх часів, але наприкінці ХХ на початку ХХІ ст. він набув суттєво нових якісних нехарактерних для минулого рис та проявів, почавши використовувати нові сучасні технологічні та технічні  засоби проведення терористичних актів. З поодиноких проявів він перетворився на масове явище і в одну з найбільш гострих глобальних проблем безпеки людства, що потребує адекватної комплексної багатосторонньої стратегічної реакції з боку світової спільноти.
        Як показує аналіз, за останній час загальне число міжнародних терористичних актів і число країн, які втягнуті у сферу діяльності терористів, має стійку тенденцію до  зростання. Всередині 90-х років тероризм охопив понад 100 країн світу, а кількість терактів перевищила 25 тисяч. Стрімкому росту терористичної активності передували зміни соціально політичної ситуації у світі, а також наступні об’єктивні та суб’єктивні причини кінця ХХ ст.: закінчення періоду “холодної війни”, розпад СРСР, зростаючі амбіції радикального крила ісламських фундаменталістських угруповань, багаточисельні регіональні та локальні конфлікти,  відтік висококваліфікованих  спеціалістів з високих технологій (зокрема, ядерних технологій) за кордон, доступ за допомогою “інтернет-технологій” до спеціальних знань в галузі радіаційної та ядерної фізики, значні фінансові та технологічні ресурси, якими заволоділи міжнародні терористичні угрупування та організації. 
        Серед визначених типів терористичних загроз, які на сьогодні існують – найнебезпечнішими є – ядерна, хімічна та біологічна. При цьому застосування ядерно-радіаційних матеріалів в терористичних актах мають найбільш високу вірогідність. Це обумовлено різними факторами, одним з найбільш значимих серед яких є неможливість створення ефективного захисту від іонізуючого радіаційного випромінювання та його довготривала післядія, а також найбільша уразливість для населення і навколишнього середовища внаслідок радіаційного забруднення. 
        На сьогодні міжнародними та національними інститутами влади активно розробляються нормативно-правові, організаційно-технічні та інші спеціальні заходи протидії терористично-техногенній загрозі. При цьому організаційно-технічні заходи потребують негайної подальшої розробки та впровадження в систему спеціалізованої ядерно-радіаційної безпеки держави. Існують декілька основних сценаріїв прояву ядерного тероризму:
- застосування чи загроза застосування викраденої або придбаної ядерної зброї;
- викрадення або придбання збройного урану чи плутонію та виготовлення на їх основі примітивних ядерних пристроїв;
- напад на ядерно-радіаційні матеріали та ядерну зброю при транспортуванні та їх крадіжка;
- напад на об’єкти атомної енергетики та створення аварійних ситуацій;
- напад на сховище високотоксичних радіоактивних відходів та створення радіаційного забруднення значних територій;
- виготовлення диспергуючих пристроїв для розсіювання радіоактивних речовин, виготовлення та застосування “брудної” бомби з високоактивних радіоактивних речовин. 
Ці та інші можливі акти прояву ядерного тероризму являються основою для розробки та впровадженню відповідних адекватних заходів з боку держави для унеможливлення та протидії терористичному акту або мінімізації наслідків при його реалізації. Виходячи з того, що для здійснення  зазначених акцій, терористам необхідно отримати ядерні чи радіаційні матеріали, боротьба з викраденням та несанкціонованим переміщенням радіоактивних речовин на сьогоднішній день – це один з основних шляхів у системі превентивних заходів протидії загрозі ядерного тероризму. До найбільш дієвих складових запобігання цим  негативним явищам є впровадження нових технологій  радіаційного контролю з підвищеною чутливістю та можливостями інтелектуальних систем  обробки і аналізу інформації. 
        Співробітниками ІГНС НАН та МНС України були розроблені спеціалізовані технічні інструментальні засоби, які відрізняються підвищеною чутливістю, інтелектуальністю та іншими спеціальними функціями, що дозволяють з високою вірогідністю дистанційно виявити ядерно-радіаційні матеріали на рухомих та нерухомих об’єктах, у тому числі, що транспортуються несанкціоновано. Ці технології та прилади можуть бути ефективно застосовані у анти- терористичній діяльності для зниження загрози та протидії актам ядерно-радіаційного тероризму. 
 
 
Забулонов Ю.Л., Лисиченко Г.В., Ковалевський В.В. (Україна, Київ)
Тероризм ХХІ століття – реальна загроза техногенно-екологічній безпеці
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet