Створення палива на основі деревної стружки

        В процесі переробки деревної сировини утворюється значна кількість тирси та стружки. Одним із шляхів їх використання є виробництво паливних гранул. Гранулювання полягає в отриманні гранул певної форми, в яких за умови мінімального об'єму концентрується максимальна кількість деревної речовини, що максимізує їх теплотворну здатність. Важливим є те, що на відміну від вугілля гранули з деревних відходів практично не містять сірки. Виготовлені із деревних відходів паливні гранули створюють можливість отримання енергії та забезпечують можливість збереження паливних копалин. Так, спалювання 5 т деревних відходів економить 1 т мазуту або 1000 м3 газу, спалювання 1м3 деревних відходів дозволяє отримати від 1 до 1,4 Гкал тепла.
       Нашою метою було створення гранул, які б складалися з двох компонентів, а саме наповнювача та зв?язуючої речовини. В якості наповнювача виступали відходи лісового господарства, які практично на всій Україні вивозяться на звалища. Там під дією природних явищ вони розносяться річками і полями, погіршуючи стан навколишнього середовища. Це приводить до загибилі риби і міграції тварин, а також до розмноження комах-шкідників. Як зв’язуюче, було вибрано відходи паперово-целюлозного виробництва. Вибір цього виду зв’язуючому був оснований на тому, що воно утворюється в процесі переробки деревини і в його склад входять витяжки з неї. Основною перевагою створення гранул цим методом є зменшення зусилля в процесі їх формування, а також зменшення витрати енергії пов?язаної з нагріванням та охолодженням сировини і готової продукції. 
       Проведення порівняння характеристик одержаних гранул з характеристиками деяких видів палива дозволяє виділити основні переваги створення гранул описаним методом:
1. Теплота згоряння паливних гранул практично ідентична теплоті згоряння кам’яного вугілля, яке, в свою чергу, є основним джерелом тепла в багатьох регіонах України;
2. Утворення сірчаних сполук в процесі горіння кам’яного вугілля складає 1 –3% сірки, яка створює кислотні дощі, руйнює біосферу планети. В той же час, в процесі горіння брикетів і гранул не виділяється сірчаних сполук, що робить його відносно екологічно чистим паливом;
3. В кам’яному вугіллі достатньо велика зольність (10 –20%), а в брикетах і гранулах вона мінімальна і складає 0,5 – 1%;
4. Знижується ризик пожежі і вибухів в процесі зберігання та транспортування гранул.
       В таблиці 1 наведено властивості різних видів палива, а також гранул, які утворені із використанням наповнювача і зв’язуючої речовини.
 
Таблиця 1 –  Основні показники різних видів палива.
Паливо

Вологість

Об’ємна вага т/м3

Теплотворна здатність МДж/кг

Еквівалент до умовного палива
Умовне паливо

-

-

29,31

1
Торфовий брикет

13,0

0,65

17,58

1,67
Торф кусками

35

0,45

11,97

2,45
Донецкий антрацит

5

0,83

28,09

1,04
Донецьке кам’яне вугілля

3,5

0,85

25,77

1,14
Мазут

2

0,998

39,65

0,74
Бензин

0

0,75

43,73

0,67
Гас

0

0,826

42,96

0,68
Дерево змішаних порід

30

0,45

11,36

2,6
Пресовані деревні брикети

10 – 12

0,75

14,65 – 16,75

2 – 1,75
Брикети з кори

10 – 12

0,8

11,72 – 12,56

2,5 – 2,33
Деревні брикети із зв´язуючим

6 - 8

0,9

20,9 – 21,4

1,29 – 133
 
Створення палива на основі деревної стружки / Бать Р.Я, Мальований М.С., Атаманюк В.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 210.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet