Стартує конкурс «Енергія і середовище»

Конкурс «Енергія і середовище» в Україні в 2014–2015 навчальному році є Національним туром Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище», що проводиться в рамках міжнародної освітньої програми SPARE та всесвітньої декади ООН «Освіта для сталого розвитку» за підтримки Норвезького товариства охорони природи і INFORSE Europe (Європейська мережа розвитку сталої енергетики).

Цьогорічне гасло конкурсу звучить так:

Енергоефективність – найбільш велике, чисте та дешеве джерело енергії.

Передбачено три номінації:

для школярів:

  • Проекти з енергозбереження, енергоефективності та відновлюваної енергетики.
  • Інформування суспільства/пропаганда енергоефективності.

для педагогічних працівників:

  • Педагогічна розробка.

До участі в конкурсі запрошуються учні позашкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів віком до 17 років включно, які мають досягнення у практичній діяльності в сфері змін клімату, впровадження енергозбереження, використання поновлюваних джерел енергії для місцевих потреб, у підвищенні енергоефективності шкільних будівель. А також педагогічні працівники позашкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, які мають напрацювання у розвитку освіти школярів і просвіти населення з питань ефективного використання та заощадження енергії.

Національний тур конкурсу проводиться у два етапи:

І етап − заочний (жовтень-січень). Для участі в ньому необхідно надіслати до 10 січня 2015 року заповнену реєстраційну картку та конкурсну роботу, виконану на електронних носіях українською мовою (не більше шести сторінок разом з ілюстраціями), на електронну адресу ekoviddil@nenc.gov.ua або eremurusua@ukr.net з позначкою: «Енергія і середовище». Список учасників ІІ етапу конкурсу буде оприлюднено після 16 січня 2015 року на сайтах www.nenc.gov.ua та www.eremurus.org

ІІ етап − очний. Він відбудеться 16-17 лютого 2015 року на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Три переможці зможуть узяти участь у Міжнародній літній школі SPARE, що діятиме в передгір’ях Тянь-Шаню (Казахстан) в липні 2015 року.

Витрати на відрядження керівників та проїзд дітей на очний етап Національного туру Міжнародного конкурсу «Енергія і середовище» здійснюються за рахунок організації, що відряджає. Харчування дітей під час заходу забезпечує Національний координатор SPARE в Україні.

Умови проведення Національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовище»

у 2014-2015 н.р.

 

1.Загальні положення

 

Конкурс «Енергія і середовище» в 2014–2015 навчальному році (далі − Конкурс) є Національним туром Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище», який проводиться в рамках міжнародної освітньої програми SPARE (найбільшого міжнародного освітнього проекту для школярів з питань змін клімату та енергетики) та всесвітньої декади ООН «Освіта для сталого розвитку» за підтримки Норвезького товариства охорони природи і INFORSE Europe (Європейська мережа розвитку сталої енергетики).

Конкурс проходить під гаслом: Енергоефективність – найбільш велике, чисте та дешеве джерело енергії

 

2.Мета та завдання Конкурсу

 

2.1.               Метою Конкурсу є виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді, створення умов для науково-дослідницької діяльності.

2.2.                                         Основними завданнями Конкурсу є:

-   залучення учнівської молоді до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів як найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів, а отже й боротьби з глобальним потеплінням;

-   сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді;

-   задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації;

-   активізація творчої діяльності вчителів, які працюють над питаннями підвищення обізнаності школярів і населення щодо ефективного використання та збереження енергії, пом`якшення змін клімату.

 

3.Учасники Конкурсу

3. До участі в Конкурсі запрошуються:

-   учні, вихованці загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком до 17 років включно, які мають досягнення у практичній діяльності в сфері змін клімату, енергозбереження, використання поновлюваних джерел енергії для місцевих потреб, підвищення енергоефективності шкільних будівель;

-   педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, які мають напрацювання з питань роботи з учнями і населенням щодо ефективного використання та збереження енергії.

 

4.Порядок проведення Конкурсу

4.1. Національний тур Конкурсу пройде у два етапи:

І етап − заочний − з 1 жовтня 2014 р. до  10 січня 2015 р.

ІІ етап − очний (у формі стендових доповідей) − 17-18 лютого  2014 р.

4.1.1.  І-й етап Конкурсу проходить у формі заочного конкурсу поданих конкурсних робіт. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно надіслати до 10 січня 2015 року заповнену реєстраційну картку та конкурсну роботу, виконану на електронних носіях українською мовою, на електронні адреси: radchenko@nenc.gov.uа або eremurusua@ukr.net, з поміткою: «На конкурс «Енергія і середовище».

4.1.2. На підставі поданих матеріалів конкурсне журі проведе відбір учасників ІІ етапу конкурсу. Списки учасників ІІ етапу Конкурсу будуть оприлюднені після 16 січня 2015 року 2015 р. на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua   та на сайті національного координатора SPARE www.eremurus.org

4.2. ІІ-й етап Конкурсу відбудеться у формі стендових доповідей 16-17 лютого 2015 року  на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

4.3. За підсумками Національного туру конкурсу три переможця будуть нагороджені поїздкою в міжнародний табір – Міжнародну літню школу SPARE, яка відбудеться в передгір’ях Тянь-Шаню (Казахстан) в перші дні липня.

 

Переможці Національного туру конкурсу нагороджуються дипломами та призами.

 

5. Номінації конкурсних робіт та вимоги до них

 

5.1.          Конкурс проводиться за такими номінаціями:

Для школярів:    

Номінація 1. Проекти з енергозбереження, енергоефективності та відновлюваної енергетики.

-              Проекти з впровадження енергозбереження та енергоефективності у школі, в будинку, в районі (проект має розглядати реально існуючі об’єкти), запропоновані методи та технології для більш ефективного та економного використання енергії. Обґрунтуйте, як можливо здійснити цей проект, та які результати можна отримати.

-      Проекти енергопостачання від поновлюваних джерел енергії. Він має містити обґрунтування, чому Ви обрали саме це джерело енергії та цю технологію, а також опис – як цей проект може бути реалізований на практиці та який це дасть результат (вироблення енергії, заміщення традиційних джерел).

Для робіт цієї номінації потрібно оцінити, наскільки Ваша робота допомагає знизити викиди парникових газів

Номінація 2. Інформування суспільства/пропаганда енергоефективності:

На конкурс надається інформаційний продукт, створений школярами, який адресований конкретним цільовим групам (дітям, батькам, шкільним адміністраціям, звичайним мешканцям, місцевій владі, бізнесу) і дає конкретні поради із практичних дій для зниження викидів парникових газів у школі, вдома, в масштабах всього місцевого співтовариства (міський мікрорайон, район,  селище). Конкурсна робота може бути виконана у вигляді листівки, газети, плакату, буклету, відеоролику, мультимедійного продукту, презентації ppt. В реєстраційній формі (в анотації) має бути вказано, кому адресований продукт.

 

Для педагогічних працівників:

Номінація 3. Педагогічна розробка.

- Практичний урок «Збережемо клімат за допомогою простих енергетичних рішень» 

На конкурс надається конспект уроку/факультативу (це може бути фрагмент заняття до 1-2 годин), присвяченого ПРАКТИЧНИМ ЕНЕРГЕТИЧНИМ РІШЕННЯМ, які можна відтворити на індивідуальному рівні, в масштабі школи, будинку або місцевого співтовариства для зниження викидів парникових газів.

- Дидактичні матеріали з теми «Збережемо клімат за допомогою простих енергетичних рішень»

На конкурс надається комплект дидактичних матеріалів для школярів про практичні заходи для зниження викидів парникових газів, зменшення впливу людини на клімат. Приймаються роботи, виконані у формі роздаткових матеріалів для практичного уроку/експерименту, плакатів, презентацій ppt. Якщо конкурсні матеріали є частиною більшої освітньої концепції, необхідно подати стислий опис цієї концепції – не більше 0,5 стр.

 

5.2.          Правила оформлення робіт на національний конкурс

Конкурсна робота надається в електронному вигляді українською чи російською мовою.

Вступ (актуальність проблеми саме в місцевій ситуації) не більше 0,5 сторінки, конкретна задача, яку вирішує автор, методи вирішення, результат, як це впливає на зміни клімату.

Текстовий матеріал приймається як документ у форматі doc (WORD 97) або RTF з використанням стандартних шрифтів 12 кегля, із вбудованими ілюстраціями та таблицями, що не виходять за межі друку.  Об’єм  роботи – не більше 6 сторінок разом з ілюстраціями. Загальний розмір документа без архівації – не більше 500 Кб.

У номінації 2 приймаються презентації у форматі MS Power Point, документи Adobe PDF, розміром не більше 1 мб.

Відеоролики (не більше 2 хвилин) в форматах WMV, DiVX и MPEG-1, мультфільми у форматі Macromedia Gladh (SWF) та комп’ютерні ігри приймаються за умови, якщо розмір файлу в архіві не перевищує 1Мб. Відеоролик треба завантажити на YouTube.

Комплект матеріалів повинен вміщувати заповнену реєстраційну форму на 1 сторінку. Наполегливо рекомендуємо використовувати архіватори RAR або ZIP.

Матеріали, що не відповідають цим вимогам, не розглядатимуться.

 

5.3.          Критерії оцінки конкурсних робіт:

При оцінюванні конкурсних робіт звертається увага на актуальність обраної теми, обґрунтованість методик, що використовуються при виконанні проекту, отримання практичного результату, аргументованість висновків, якість оформлення проекту.

У номінації 2 враховується також оригінальність виконання та художнє оформлення. При оцінюванні братимуть до уваги рівень складності та самостійності виконання проекту, що відповідає віку автора.

При оцінюванні педагогічних розробок приймається до уваги можливість тиражування запропонованих педагогічних технологій, орієнтованість на створення у дітей та дорослих мотивації до практичної діяльності, використання інтерактивних методів для залучення дітей до дискусії, творчості, діяльності, спрямованої на збереження енергії або використання відновлюваної енергії в результаті цієї педагогічної розробки.

Більш детальну інформацію про умови участі в Національному турі конкурсу «Енергія і середовище» в 2014-2015 навчальному році можна отримати за телефонами: 0 (44) 430-43-90, 430-00-64, а також на сайті:  www.nenc.gov.ua та www.eremurus.org

Якщо ви прочитали умови Конкурсу і бажаєте взяти в ньому участь, вам потрібна Анкета-Заявка-Енерiя-Середовище-2015

Важливо! Заповнену реєстраційну анкету та конкурсну роботу (в електронному вигляді, українською мовою) необхідно до 10 січня 2015 року надіслати на обидві наступні електронні адреси: radchenko@nenc.gov.uа та eremurusua@ukr.net з темою листа (обов’язково, бо ваша робота може загубитися): «На конкурс «Енергія і середовище».

Рекомендації для учасників конкурсу

Правилами проведення конкурсу не допускається копіювання робіт інших учасників або подання на конкурс робіт, що не являються самостійною розробкою учасника конкурсу. Будь ласка, вживайте зусиль для того, щоб ваша робота дійсно належала вам. Це є головною запорукою вашого успіху. Пам`ятайте, що на конкурсі вже багато років поспіль працює досвідчене журі, завданням якого є якісна оцінка ваших робіт. Намагайтеся зробити свою роботу оригінальною, конкретною, практично застосованою. Для цього вам в нагоді стануть обов`язково для ознайомлення рекомендації:

Рекомендації для підготовки проектів з енергоефективності — система компетенцій, критерії оцінки, методологія розробки

 

Довідково:

Відповідно до наказів Міністерства від 14.08.2014 № 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014-2015 навчальний рік за основними напрямками позашкільної освіти» та від 08.11.2013 № 1575 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 р. за № 2037/24569, у жовтні 2014 року – лютому 2015 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводить Національний тур міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище».

Міжнародний конкурс «Енергія і середовище» проводиться в рамках міжнародної освітнього проекту SPARE (найбільшого міжнародного освітнього проекту для школярів з питань змін клімату та енергетики) та всесвітньої декади ООН «Освіта для сталого розвитку» з метою пошуку й підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів. Захід проводиться спільно з Національним координатором проекту SPARE в Україні − громадською організацією «Екологічний клуб «Еремурус» і за підтримки програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Норвезького товариства охорони природи і INFORSE Europe (Європейська мережа розвитку сталої енергетики).

Безпосереднє керівництво Національним туром конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Джерело

Оцінка: 
0
No votes yet