Список питань на екзамен з дисципліни "Екологічне інспектування"

Назва: 
Список питань на екзамен з дисципліни "Екологічне інспектування"

Список питань на екзамен з дисципліни "Екологічне інспектування"

1. Поняття і мета екологічного інспектування.
2. Форми екологічного контролю
3. Суб’єкти і об’єкти екологічного інспектування.
4. Типи інспекцій.
5. Система органів екологічного контролю і інспектування.
6. Повноваження державних органів екологічного контролю.
7. Повноваження громадських органів екологічного контролю.
8. Загальні відомості про інспекції. Повноваження і права Державної екологічної інспекції.
9. Загальні відомості про здійснення перевірки.
10. Підготовка та організація перевірки.
11. Види і частини перевірки.
12. Права та обов’язки державних інспекторів.
13. Загальні відомості про здійснення перевірки
14. Планування, організація і підготовка до перевірки
15. Порядок проведення і початок перевірки
16. Хід інспекторської перевірки
17. Оформлення перевірки
18. Матеріали і документи, які повинні розглядатися при перевірці повітроохоронної діяльності підприємства
19. Вимоги до розміщення та обладнання місць відбору проб з газопилових потоків
20. Що повинно перевірятися на автопідприємствах?
21. Операція «Чисте повітря»
22.  Поняття інвентаризації викидів забруднювальних речовин у повітря та чим регламентується її проведення
23.  Порядок проведення інвентаризації
24.  Зміст звіту інвентаризації
25.  Перевірка водоспоживання
26.  Перевірка водовідведення
27.  Перевірка потенційних джерел забруднення поверхневих і підземних вод
28. Перевірка водоохоронних заходів
 

Посилання: 
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ekolog_inspekt/metod_vkaz_dla_zaoch.doc
Кількість сторінок: 
1
Формат: 
doc
Розділи екологічної бібліотеки::