Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія. Розділ ІІ Демографічні та економічні дані

Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія / В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, О.Г. Яворська, В.В. Черній, С. М. Кватернюк, П.М. Турчик, Р.В.Петрук, Д.В. Мацюк, І.В. Васильківський, В.А. Іщенко/ Під ред. д.т.н., проф.Петрука В.Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця,  2007. – 160 с.

  

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗДІЛ ІІ ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
РОЗДІЛ ІІІ ПРАВОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА СТРУКТУРА
РОЗДІЛ IV ОБ’ЄМ НАКОПИЧЕНИХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ V ДЖЕРЕЛА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІ ХАРАКТЕРИСТИКА (СТРУКТУРА ТА МОРФОЛОГІЯ) ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІ УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІІ ТАРИФИ ТА ПЛАТЕЖІ ЗА ЗБІР, ТРАНСПОРТУВАННЯ І РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ ІX СИСТЕМА ЗБИРАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ X ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ XІ МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
РОЗДІЛ XІІ ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЇЇ УЧАСТЬ В ПРОЦЕСІ ЗБОРУ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Перелік громадських організацій природоохоронного спрямування Вінниччини

 

РОЗДІЛ ІІ

ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ

2.1 Населення Вінницької області на даний момент

Вінницька область має в своєму складі 27 сільських районів і три райони в обласному центрі, 18 міст, серед яких 6 – облас­ного значення, 29 селищ міського типу, 1466 сіл та хуторів. Чи­сельність населення області (станом на 01.04.2005 р.) 1714,8 тис. чол., в т. ч. міського - 812,5 тис. чол., сільського – 902,3 тис. чол. Густота населення на км2 – 69 чол.

Таблиця 2.1 – Кількість населення у районах Вінницької області


Барський

Бершадський

Вінниць­кий

Гайсинський

Жме­рин-ський

Ілліне-цький

Калинів-ський

Козятин-ський

Крижопі-льський

58767

67891

75991

62506

39775

40763

62478

45199

38716

Липовецький

Літинсь-кий

Могилів-Подільсь-кий

Мурова-нокурило-вецький

Немирів-ський

Оратів-ський

Піщансь-кий

Погреби-щенський

Теплиць-кий

42552

40310

37842

30798

55786

25606

23700

35569

33476

Тиврів-
ський

Томаш-пільський

Тростя-нецький

Туль­чин-ський

Хмільницький

Чернівецький

Чечель-ницький

Шарго-родський

Ямпільсь-кий

45883

38281

40375

61870

41864

26618

25551

62649

45436

 

2.2 Демографічна ситуація у місті Вінниці

Таблиця 2.2 – Динаміка демографічних процесів у 2002-2005 роках та прогноз на 2006 рік


№ з/п

Показник

Один, виміру

2002

2003

2004

2005

2006
прогноз

1.

Чисельність наявного населення, тис. осіб (на початок року)

тис. осіб

356,4

357,9

360,0

362,2

363,0

2.

Чисельність постійного населення, на початок року)

тис. осіб

354,6

355,9

357,1

357,5

358,0

3.

Природний приріст, осіб

Осіб

-501

-320

-97

-293

0

4.

Механічний приріст (міграція), тис. осіб

тис. осіб

2,0

14

14

2,3

0,7

 

Станом на 01.01.2006 року чисельність наявного населення міста склала 362,2 тис. чол. і збільшилась на 1960 осіб. У 2005 році народилися 3400 осіб, померли – 3693. Коефіцієнт народжуваності склав 9,4 народжених на 1000 населення проти 9,5 у 2004 році. Коефіцієнт смертності збільшився на 4,1% і склав 10,2 померлих на 1000 населення. Відбувалося природне скорочення населення – депопуляція.

2.3 Населення 10 найбільш заселених міст Вінниччини

Таблиця 2.3 – Кількість населення, що проживає в містах обласного підпорядкування Вінниччини


м.Вінниця

356473

м.Ладижин

25107

м.Могилів-Подільський

36405

м.Хмільник

22278

м.Жмеринка

31734

м.Бар

17200

м.Гайсин

25 600

м.Бершадь

13300

м.Козятин

25207

м.Тульчин

14600

2.4 Очікуваний відсоток приросту

Протягом тривалого часу чисельність населення Вінницької області постійно скорочується. Основним фактором зменшення чисельності є природне скорочення, як результат перевищення кількості померлих над кількістю народжених. В 2003р., як і в 2002р., кількість народжених на 1000 чоловік населення становила – 8,6 чоловік. В абсолютних показниках число народжених дещо зменшилось в порівняні з 2002р. (15077 – в 2002р., 15048 – в 2003р.). В 2003р. зросла народжуваність у міській місцевості, в розрахунку на 1000 чоловік населення вона становила 9,3 чоловік (в 2002 р. – 8,9). Народжуваність у сільській місцевості зменшилась з 8,3 до 8,1 чоловіка на 1000 чоловік населення. Протягом 2001-2003рр. спостерігається неухильне зростання рівня смертності. В 2003р. рівень смерті порівняно з 2002 роком збільшився з 29378 до 29865, або в розрахунку на 1000 населення з 16,7 до 17,1. В 2003р. в області померло 5384 особи працездатного віку. Як і в попередні роки, рівень смертності в сільській місцевості вищий, ніж в міській – 21,7 та 12,1 чоловік на 1000 чоловік населення відповідно. Серед причин смерті найбільш поширеною є смертність від захворювань системи кровообігу – 20937, що склало 70,1%, від всіх випадків смерті в 2005р.

2.5 Доходи домогосподарств

Зберігається тенденція щодо зростання реальних прибутків населення. За 2005 рік середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без урахування найманих працівників малих підприємств і зайнятих фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), дорівнювала 712,08 грн., що в 1,6 рази перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 2005 рік (453 грн.), та на 32 % відповідний минулорічний показник.

Элемент диаграммы Chart 1
Элемент диаграммы Chart 1
Рисунок 2.1 – Динаміка зміни населення України та ТПВ з 1999 по 2005 р.

 

  

Оцінка: 
0
No votes yet