Проект EcoCitizens

Проект EcoCitizens дуже важливий для громади, оскільки дозволяє побудувати не тільки систему "збирання даних", а й системи оперативного сповіщення та рекомендацій!.

 
«EcoСitizens» — проект краудсорсингового моніторингу екологічних показників та стану довкілля. Основною ідеєю проекту є накопичення та обробка великого масиву екологічної інформації за допомогою моніторингових пристроїв на базі платформ Arduino чи Raspberry Pi.
Однією із переваг проекту є те, що вся інформація про стан довкілля матиме геопросторову прив’язку. Це дозволить використовувати численні методи обробки геопросторової інформації при візуалізації та аналізі цих даних. А відносна низьковартість моніторингових пристроїв дозволяє масове їхнє використання, що сприятиме розвитку щільної моніторингової мережі.
Проект має на меті вирішення проблеми неадекватного екологічного моніторингу, коли великі міста мають лише 2-5-7 постів моніторингу, при цьому аналіз домішок в повітрі відбувається лише 2-4 рази на добу. Це призводить до колосальних похибок при визначенні екологічної ситуації на конкретній місцевості, а також не дає можливості оперативно реагувати на екологічні загрози.

 

Оцінка: 
0
No votes yet