Проблеми вулиць і доріг Донбасу

        Підземні гірничі роботи в Центральному районі Донбасу чинять шкідливий вплив на великі ділянки територій. Чим крутіше падіння пластів, тим менше значення граничного кута з боку падіння і зона впливу окремої виробки – еліпсоподібна мульда зрушення стає витягнутою у напрямі навхрест простягання на декілька кілометрів. Оскільки процес підробки в таких умовах практично ніколи не припиняється – в 80-і роки на шахтах одночасно працювало більше 20 крутопадаючих лав, – це мульди зрушення зливаються і в результаті відбувається складне комплексне перетворення території. При розташуванні на такій території міста шкідливому впливу процесу зрушення підлягатимуть всі об'єкти міської забудови – житлові і цивільні будівлі, промислові споруди, всі мережі підземних комунікацій і елементи транспортної інфраструктури. Саме таку ситуацію ми маємо в містах Центрального Донбасу, найтиповіше вона є в Горлівці. У місті підроблено 61% забудованої території, вулично-дорожня мережа якої складає 570 км. Процес зрушення земної поверхні має специфічний характер – окрім звичайних деформацій земної поверхні – осідань, нахилів, горизонтальних зрушень і деформацій,  відбувається утворення уступів заввишки до 60 см. Це терасоподібні ділянки локальної кривизни, витягнуті по простяганню пластів гірських порід. У таких умовах дорожній одяг вулиць і доріг випробовує цілий комплекс негативних дій, що приводять до його руйнування. Це переміщення основи у різних напрямах, порушення геомеханічної цілості шарів ґрунту, зміна поздовжніх і поперечних ухилів в хаотичних напрямах з порушенням умов роботи дорожнього водовідводу, зміни якісних характеристик, що призводять до зниження міцності покриття і земляного полотна. Вирішальне значення має зміна умов дорожнього водоводу, що викликає перезволоження земляного полотна і основи дорожнього одягу та зниженню їх міцнісних характеристик. У містах Центрального Донбасу річна сума атмосферних опадів складає 524 мм. На 1 км2 це дає 524000 м3 в рік. Одержану кількість опадів треба розділити на три частини, точне співвідношення між якими встановити поки нікому не вдавалося. Це випаровування, поверхневий стік і інфільтрація в ґрунт. Для зіставлення з техногенними перезволоженнями основ дорожнього одягу в містах Донбасу зробимо такий орієнтовний розрахунок. Припустимо, що половина річних опадів випаровується і на 1 км2 залишається 262000 м3 води на рік. Припустимо, що територія міста добре спланована і половина цієї води піде в орографічну мережу прилеглих до міста територій (у водотоки і водоймища). Ті, що залишилися на 1 км2 131000 м3 потраплять в ґрунт і на різних ділянках території, залежно від геологічної будови, типу ґрунтів, характеру покриву поверхні або підуть в глибше розташовані шари, або утворять верховодку, перезволожуючи основу дорожнього одягу. Приблизний підрахунок показав, що до 131 тис. м3/км2 в рік природної води в основу дорожнього одягу додається 146 тис. м3/км2 антропогенних водовтрат (більше 50% добової подачі). На таке перезволоження дорожній одяг вулиць південних міст не розрахований і не витримує навантажень від збільшеного в останні роки автомобільного руху. Рекомендується застосування горизонтального дренажу для пониження рівня ґрунтових вод в основі дорожнього одягу. Для захисту дренажу від поперечних і подовжніх зсувів слід сполучати труби між собою гофрованими гумовотканинними трубками завдовжки 0,20 - 0,25 м, що випускаються промисловістю. Доцільне застосування гнучких поліетиленових труб. В умовах безперервного замочування дорожнього одягу міських вулиць і доріг розрахунки міцності їх слід було б проводити не для ІУ, а для ІІ дорожньо-кліматичної зони, що викличе значне здороження. Другий шлях – реконструкція мереж водопостачання міст із заміною зношених трубопроводів. Для діаметрів до 250 мм доцільно і економічно вигідніше застосовувати поліетиленові труби, наприклад фірми «ЕЛЬПЛАСТ». Хоча із збільшенням діаметрів вартість поліетиленових труб стає більше вартості сталевої, терміни служби поліетиленових труб для подачі холодної води у декілька разів перевищують терміни служби сталевих труб. Крім того, при порівнянні необхідно врахувати вартість влаштування захисту сталевих труб від вихрових струмів, який не потрібен для полімерних труб. Поліетиленові труби набагато легші за сталеві, їх перевезення і монтаж економічніше, значно простіше і швидше. Вони мають менші гідравлічні опори, що дасть економію електроенергії на насосних станціях. Тому застосування поліетиленових труб окупиться за 2 – 3 роки.
 
Проблеми вулиць і доріг Донбасу / Васечкін М.В., Сірик О.Г., Мозгова О.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 201.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet