Про основні результати комплексного екологічного моніторингу зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу

        Південноукраїнський енергокомплекс (ПУЕК) розташований в Миколаївській області, в межах  басейну р. Південний Буг. До складу ПУЕК входять: Південно-Українська АЕС з трьома блоками ВВЕР-1000 та водоймищем-охолоджувачем, Ташлицька гідроакумулююча електростанція з верхньою водоймою (ТГАЕС); Олександрівська ГЕС (ОГЕС) з  Олександрівським водосховищем (ОВ), що відносяться до потенційно небезпечних об’єктів. Більше 10 років з різних обставин  стримувався будівництво ТГАЕС, ОГЕС та ОВ. Після 2002 р. проходила  інтенсивна добудова ТГАЕС та ОВ. У період весняної повені  2006 р. було  здійснене заповнення ВО до відмітки 14,7 м, а у липні – пущено в експлуатацію першу чергу ТГАЕС. 
       Після виходу розпорядження Кабінету Міністрів України № 342-р від 17.06.02 “Про затвердження проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС” на Інститут геохімії навколишнього середовища  (ІГНС) НАН та МНС України з 2003 р. було покладене завдання щодо здійснення комплексного екологічного моніторингу під час будівництва та експлуатації об’єктів ТГАЕС і ОГЕС у зоні їх впливу. До виконання моніторингових досліджень також залучені спеціалізовані установи НАН України та інших відомств: інститути гідробіології, ботаніки ім. Холодного, геофізики ім. Суботіна НАН України; Київський національний університет ім. Шевченка, Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування Мінпаливенерго України, Український НДІ екологічних проблем Мінприроди України, ВАТ "Укргідропроект" та ТОВ "Геотехнології". 
       Основні висновки моніторингових досліджень зводяться до наступного:
1. За багаторічний період спостережень (понад 100 років) за метеорологічними характеристиками, середньорічна температура повітря зросла на 3оС і можна з великою вірогідністю передбачати подальше її зростання  у наступні 10–20 років.
2. Простежується тенденція до збільшення середньомісячних температур переважно   у  зимовий період, що може призвести  до певної трансформації мікрокліматичних умов у регіоні.
3. Незважаючи на значну зарегульованість стоку басейну р. Південний Буг водосховищами та екстенсивну господарську діяльність, стік річки не зменшується. 
4. Вплив забору води з р. Південний Буг для промислових потреб ПУЕК на фоні загального водокористування в басейні річки є незначним. В цілому, за фізико-хімічними показниками макрокомпонентного складу та мінералізації водні об’єкти у зоні впливу ТГАЕС та ОВ відповідали нормативним вимогам до якості води.
5. Існує 20 раритетних видів рослин, що потрапляють під прямий або опосередкований вплив (затоплення або підтоплення) Олександрівського водосховища при реалізації проекту будівництва ТГАЕС (гвоздика південнобузька, голонасінник одеський, ковила волосиста, ковила гранітна, рябчик руський, сон богемський, рястка Буше, смілка південнобузька, тюльпан дібровний, валеріана пагононосна, вероніка Гриня, виноград лісовий, горицвіт весняний, оман високий, очитка Борисової, півник солелюбний, смілка приземкувата, юринея Пачоського, бурачка Савранського, жовтозілля дніпровське).Для їх збереження розроблена спеціальна програма реабілітаційних заходів.
6. Підвищення рівня Олександрівського водосховища до відмітки 14,7 м, на думку експертів, сприятиме зменшенню процесів  синантропізації території, у зв’язку із зменшенням площ для поширення адвентивних видів.
       У районі ПУЕК виявлено близько 40 видів наземних молюсків, більше 6700 видів комах та 303 види наземних хребетних тварин – представників чотирьох класів (амфібії, плазуни, птахи та ссавці), з яких найбільш чисельною групою є птахи (211 видів), а найменш чисельною – земноводні (9 видів). Проміжне місце за видовим різномаїттям посідають ссавці (70 видів) та плазуни (13 видів). При заповненні ОВ до відмітки 14,7 м будь-яких  відчутних впливів на тваринний світ не очікується. 
 
Про основні результати комплексного екологічного моніторингу зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу / Соботович Е.В., Лисиченко Г.В., Литвинський Л.Л., Ляшенко А.В., Новосад В.В., Олексієнко В.Р., Серебряков В.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 103.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet