Про концепцію державної програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики

       Концепція державної цільової програми розробляється з метою обґрунтування необхідності її розроблення та визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми. Державна цільова програма по забезпеченню екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики, включаючи каскади ГЕС з водоймищами на ріках Дніпро й Дністер, малі ГЕС (далі Програма) спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. Програма розроблялася під загальним керівництвом Мінпаливенерго відповідно до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про державні цільові програми", "Основні напрямки державної політики України у галузі охорони середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки" та Енергетичною стратегією. Вона має статус галузевої екологічної програми, що потребує державної підтримки. Актуальність і доцільність розробки Програми визначаються такими факторами:
- басейни рік Дніпро та Дністер з каскадами водоймищ, що є одними з найбільш розвинених у промисловому і сільськогосподарському відношенні регіонів України, являють собою великі багатогалузеві водогосподарчі комплекси;
- високий рівень розвитку техносфери, концентрації потужностей та обсягів води у водоймищах Дніпровського і Дністровського каскадів ГЕС, визначають такі наслідки у випадку аварій, які за  своїми масштабами можна  прирівняти до стихійних лих;
-через надмірне антропогенне навантаження сучасний екологічний стан водоймищ ГЕС Дніпровського й Дністровського каскаду та нижніх ділянках рік до гирла можна визначити як такий, що наближається до кризового, що істотно ускладнює соціально-економічний розвиток прилягаючих регіонів, які забезпечуються їхніми водними ресурсами, негативно впливає на стан здоров’я й умови життя населення, має біологічну розмаїтість;
- ГЕС Дніпровського і Дністровського каскадів загальною потужністю 4,7 млн. кВт відіграють найважливішу роль у забезпеченні надійної роботи об’єднаної електричної системи  України, забезпечуючи покриття пікової частини графіка навантажень, швидкодіючий аварійний і частотний резерв об’єднаної енергосистеми;
-сучасний стан гідроенергетичних об’єктів не можна вважати задовільним. ГЕС Дніпровського та Дністровського каскадів характеризуються в цілому тривалим періодом експлуатації, застарілим обладнанням зі значним рівнем амортизаційного зносу, використанням несучасних систем контролю за безпекою.
        Рішення комплексної проблеми з забезпечення екологічної безпеки Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС, малих ГЕС необхідно здійснювати на якісно новому рівні відповідно до корінних змін в екологічній політиці, використанні природних ресурсів і стратегії соціально-економічного розвитку країни.
       На підставі аналізу сучасної ситуації з екологічною безпекою об’єктів гідроенергетики в Програмі планується розробити комплекс першочергових і довгострокових науково-технічних, економічних та організаційних заходів, що визначають шляхи вирішення однієї з важливих проблем – забезпечення екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики України. Одночасно з експлуатацією ГЕС і водоймищ для конретних цілей необхідно забезпечити збереження природно-екологічної рівноваги в екосистемі, що утворилась, а також комплексне і раціональне використання утворених водних об’єктів, а також територій, що межують з ними та підпадають під їх вплив.
       З огляду на масштабність і комплексний характер розглянутих проблем, пов’язаних з екологічним оздоровленням в цілому басейнів Дніпра та Дністра, Концепція передбачає, що зазначена Програма буде узгоджена з завданнями Національноі програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра і  поліпшення якості питної води, Державною Програмою екологічного оздоровлення басейну Дністра, Концепцією розвитку водного господарства України та іншими програмами.
 
Ландау Ю.О. (Україна, Харків), Лисиченко Г.В. (Україна, Київ)
Про концепцію державної програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
 
Оцінка: 
0
No votes yet