Практична робота № 1 Розрахунок фінансового ефекту при впровадженні природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів

Назва: 
Практична робота № 1 Розрахунок фінансового ефекту при впровадженні природоохоронних і ресурсозберіг

Скачати

 

Практична робота № 1

Розрахунок фінансового ефекту при впровадженні природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів

 

Завдання. Розрахувати чистий дохід від впровадження ресурсозбергіаючих заходів на підприємстві у вигляді використання вітроустановок і сонячних панелей. Строк реалізації проекту 7-10 років.  У випадку негативного фінансового ефекту розрахувати строк окупності проекту.

Чистий дохід від впровадження природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів на конкретному підприємстві розраховується за формулою:

,

де Вепвартість зекономленого палива, грн./рік;

     Пвплата за викиди забруднювальних речовин в навколишнє середовище, грн./рік;

     Пз – плата за нанесену шкоду здоров’ю населення, грн./рік;

     Кtкапіталовкладення в природоохоронні і ресурсозберігаючі заходи, грн.;

     t – термін впровадження природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, років.

Вартість зекономленого палива:

,

де nвартість палива (1 т нафти – 3000 грн., 1 тис. м3 газу – 2000 грн., 1 т вугілля – 1000 грн.; 1 т мазуту – 3700 грн.

     Еп – кількість зекономленого палива або кількість палива, яку необхідно було б спалити для отримання енергії, виробленої альтернативними джерелами. Фактично Eп – це загальна кількість палива, яке використовується на підприємстві (тоді вважаємо, що ми повністю замінюємо його альтернативними джерелами).

Плата за викиди забруднювальних речовин в навколишнє середовище:

де Мі - обсяг викиду забруднювальної речовини, т

,

де q - питомі викиди забруднювальної речовини.

При спалюванні вугілля: SO2 – 30 кг/т, NOx – 9 кг/т, СО - 55 кг/т, пил – 10 кг/т; при спалюванні газу: SO2 – 0,0037 кг/м3, NOx – 0,0031 кг/м3, СО – 0,0051 кг/м3, пил – 0,0007 кг/м3);

Нбі - норматив збору за тонну і-тої забруднюючої речовини, грн/т;

 

Назва забруднюючої речовини

Норматив збору, грн/т

Азоту оксиди

80

Аміак

15

Ангідрид сірчистий

80

Вуглецю окис

3

Вуглеводні

4,5

Тверді речовини

3

 

 

 

 

Кнас - коригувальний коефіцієнт, який враховує чисельність жителів населеного пункту;

 

Чисельність населення, тис.чол.

Коефіцієнт

До 100

1

100,1-250

1,2

250,1-500

1,35

500,1-1000

1,55

Понад 1000

1,8

 

 

Кф - коригувальний коефіцієнт, який враховує народногосподарське значення населеного пункту;

 

Тип населеного пункту

Коефіцієнт

Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (райцентри, міста районного значення, селища та села)

1

Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканські та обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення)

1,25

Населені пункти, віднесені до курортних Автономної       Республіки Крим

1,65

 

 

Капіталовкладення у вітрову або сонячну енергетику складають:

,                                                                   

де k – питомі капіталовкладення у виробництво енергії (для вітроустановок
k = 1500 грн. на 1кВт∙год виробленої енергії, для сонячних панелей k = 25000 грн. на
1 кВт∙год.);

     с – теплоємність палива, яке замінюється, кДж/т (кДж/м3);

     τ – час роботи установки (год/рік).

 

Скачати

Формат: 
doc
Розмір: 
47 кБ