План діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік


МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 23 грудня 2010 року N 589
Про затвердження Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 5 січня 2011 року N 2

На виконання вимог, встановлених статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо забезпечення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регуляторними органами, наказую:

1. Затвердити План діяльності Мінекоресурсів з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (далі - План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату міністерства, урядових органів державного управління у системі Мінекоресурсів забезпечити виконання цього Плану у визначені строки.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

М. В. Злочевський  


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
23.12.2010 N 589 План діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рікN 


Назва проекту регуляторного акта
(проекти постанов, законів, указів Президента)
 


Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта 


Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення регуляторного акта 


Строк підготовки проекту регуляторного акта 


 


1. 


Проект Екологічного кодексу України 


Забезпечення належного правового регулювання відносин у галузі охорони, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на стан довкілля, генетичного фонду людини та живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів 


Юридичний департамент 


I квартал 2011 


2. 


Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" 


Урегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з видачею переоформленням, видачею дубліката та анулюванням документу дозвільного характеру 


Юридичний департамент 


I квартал 2011 


3. 


Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" 


Дерегуляція відносин у сфері господарської діяльності, зменшення регуляторного тиску на суб'єкти господарювання, створення сприятливого інвестиційного клімату 


Юридичний департамент 


II квартал 2011 


4. 


Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" 


Виконання пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 9-р "Про затвердження плану дій (стратегії) щодо виконання пунктів 11 - 12 рішення IV/2 Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" 


Управління державної експертизи 


II квартал 2011 


5. 


Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" 


Гармонізація (адаптація) природоохоронного законодавства до законодавства ЄС 


Департамент екологічної безпеки 


IV квартал 2011 


6. 


Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пестициди та агрохімікати" 


Гармонізація (адаптація) природоохоронного законодавства до законодавства ЄС 


Департамент екологічної безпеки 


IV квартал 2011 


7. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування" 


Удосконалення регулювання сфери спеціального водокористування та приведення у відповідність до чинного законодавства 


Юридичний департамент 


I квартал 2011 


8. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища" 


Визначення порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища на виконання вимоги ст. 22 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" 


Департамент державного екологічного моніторингу та атмосферного повітря 


IV квартал 2011 


9. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" 


Виконання пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 9-р "Про затвердження плану дій (стратегії) щодо виконання пунктів 11 - 12 рішення IV/2 Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" 


Управління державної експертизи 


III квартал 2011 


10. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо застосування екологічного маркування та декларацій" 


На виконання статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" тарозпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 N 267-р "Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006 - 2010 роках" 


Управління державної експертизи 


I квартал 2011 


11. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про вартість проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються у відкритій системі" 


Доручення Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 N 20972/10/1-09 стосовно визначення тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо ГМО та доручення Кабінету Міністрів України від 30.01.2010 N 1920/1/1-10 щодо перенесення термінів на виконання розроблення ДЕЕ документації щодо ГМО до 31.12.2010 


Управління державної експертизи 


II квартал 2011 


12. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання у 2011 році спеціальних дозволів на користування надрами" 


Нормативне регулювання правових відносин у сфері надрокористування 


Юридичний департамент 


Після прийняття державного бюджету на 2011 рік 


13. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення у 2011 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами" 


Нормативне регулювання правових відносин у сфері надрокористування 


Юридичний департамент 


Після прийняття державного бюджету на 2011 рік 


14. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на комплексну реалізацію державної екологічної, політики, здійснення природоохоронних заходів" 


Затвердження порядку щодо визначення механізму та напрямів використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 


Департамент економіки та фінансів (за поданням відповідних виконавців) 


Протягом 30 днів з дня набрання чинностіЗаконом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" 


15. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків, завданих негативним природним явищем" 


Затвердження порядку щодо визначення механізму та напрямів використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 


Департамент економіки та фінансів (за поданням відповідних виконавців) 


Протягом 30 днів з дня набрання чинностіЗаконом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" 


16. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295" 


Приведення у відповідність положень цієї постанови до вимог чинних законів і кодексів України сприятиме удосконаленню проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів в Україні, зменшуватиме розповсюдження на території України неякісних препаратів 


Департамент екологічної безпеки 


II квартал 2011 


17. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1218" 


Удосконалення нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами 


Департамент екологічної безпеки 


I квартал 2011 


18. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 915" 


Удосконалення нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами 


Департамент екологічної безпеки 


III квартал 2011 


19. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року N 1120" 


Удосконалення нормативно-правової бази у сфері транскордонного перевезення відходів 


Департамент екологічної безпеки 


I квартал 2011 


20. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року N 440" 


Удосконалення переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів 


Департамент екологічної безпеки 


II квартал 2011 


21. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" 


Удосконалення переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами та відходами як вторинною сировиною 


Департамент екологічної безпеки 


II квартал 2011 


22. 


Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у План дій (стратегію) щодо виконання пунктів 11 - 12 рішення IV/2 Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" 


Виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 N 50173/3/1-10 до листа МЗС від 08.10.2010 N 51/13-641-3424 


Управління державної експертизи 


I квартал 2011 


23. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.95 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" 


Відповідно п. 37 Плану заходів щодо виконання у 2010 році Загальної програми адаптації законодавства Європейського Союзу, затвердженогорозпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 N 1196-р 


Управління державної експертизи 


II квартал 2011 


24. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.95 N 484" 


Забезпечення повноти обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних унаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України 


Управління водних екосистем та ресурсів 


Протягом 2011 року 


25. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Методики встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об'єкти" 


Забезпечення виконання вимогВодного кодексу України щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових вод у водні об'єкти із використанням європейського досвіду у цій галузі 


Управління водних екосистем та ресурсів 


Протягом 2011 року 


26. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить" 


Порядок урегулює відносини між Міністерством екології та природних ресурсів України та суб'єктами господарювання, що виникають у процесі видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить 


Департамент державного екологічного моніторингу та атмосферного повітря 


I квартал 2011 


27. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу Мінекоресурсів від 07.11.2000 N 187 "Про затвердження Порядку планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних робіт" 


Усунення суперечностей вказаного наказу з наказом Мінекономіки від 27.07.2010 N 925 "Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів за державні кошти" 


Управління інвестицій, координації роботи наукових установ та виконання науково-технічних програм 


IV квартал 2011 


28. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Методики проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища" 


Методологічне забезпечення проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища 


Департамент державного екологічного моніторингу та атмосферного повітря 


IV квартал 2011 


29. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Інструкції з проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" 


Затверджена Інструкція з проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря забезпечить удосконалення нормативної бази з питань охорони атмосферного повітря 


Департамент державного екологічного моніторингу та атмосферного повітря 


IV квартал 2011 


30. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження екологічних вимог до автозаправних станцій щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" 


Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 


Департамент державного екологічного моніторингу та атмосферного повітря 


IV квартал 2011 


31. 


Проект наказу про затвердження правил ведення належної сільськогосподарської практики, яка сприяє скороченню викидів аміаку та утилізації біогазу 


Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 


Департамент державного екологічного моніторингу та атмосферного повітря 


IV квартал 2011 


32. 


Проект спільного наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної митної служби України "Про внесення змін та доповнень до спільного наказу Мінприроди, Мінекономіки та Держмитслужби від 30.07.2009 N 789/414/709" 


Удосконалення нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами 


Департамент екологічної безпеки 


III квартал 2011 


33. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу від 30.07.2002 N 294" 


Удосконалення умов для отримання дозволів. 


Департамент екологічної безпеки 


III квартал 2011 


34. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінекології від 19.03.2001 N 52/105 


Удосконалення умов для здійснення діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною 


Департамент екологічної безпеки 


I квартал 2011 


35. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінекології від 12.02.2001 N 27/44 


Удосконалення умов для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами 


Департамент екологічної безпеки 


I квартал 2011 


36. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною за переліком, що визначений Кабінетом Міністрів України" 


Удосконалення умов для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами 


Департамент екологічної безпеки 


I квартал 2011 


37. 


Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами" 


Удосконалення умов для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами 


Департамент екологічної безпеки 


I квартал 2011 


38. 


Проект Указу Президента України "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" 


Приведення акта у відповідність доКонституції УкраїниЗакону України "Про Кабінет Міністрів України"Указів Президента України від 13.10.2010 N 953 "Питання діяльності органів виконавчої влади" та від 09.12.2010 N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" 


Юридичний департамент 


I квартал 2011 року 


39. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" 


Приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства 


Юридичний департамент 


I квартал 2011 року (План із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 05.01.2011 р. N 2)

 

 

Теми: 
Оцінка: 
0
No votes yet