Питання до колоквіуму

Назва: 
Питання до колоквіуму

Скачати

Питання до колоквіуму 1

з дисципліни «Заповідна справа»

 

 1. Яку мету переслідують при заповіданні? Що представляє собою заповідна територія?
 2. Чи необхідна абсолютна недоторканість заповідних територій?
 3. Опишіть історію становлення заповідної справи в Україні
 4. Які етапи пройшла у своєму розвитку заповідна справа?
 5. Які позитивні і негативні моменти у сучасному стані заповіданяя в нашій країні?
 6. В чому полягає ключова різниця між заповідними територіями в Україні і за кордоном?
 7. Які заповідні території відносяться до природних, а які – до штучно створених людиною?
 8. Які заповідні території можуть бути лише загальнодержавного значення, а які – лише місцевого?
 9. Чим принципово відрізняються національні природні парки і заповідники?
 10.  Які заповідні території виділяють за міжнародною класифікацією?
 11.  Як співвідносяться між собою категорії ПЗФ України і за класифікацією МСОП?
 12.  Основні законодавчі акти України, які мають відношення до заповідної справи
 13.  Кому підпорядковані заповідні об’єкти в Україні?
 14.  Які заповідні об’єкти можуть перебувати у приватній власності, а які – взагалі не можуть перебувати ні у приватній, ні у комунальній власності?
 15.  В яких міжнародних угодах і конвенціях, які стосуються заповіданння, примає участь Україна?
 16.  Чим керуються, коли вибирають ту чи іншу територію для того, щоб її заповісти?
 17.  Як вибирають оптимальну площу заповідної території?
 18.  Розкрийте суть резервування територій
 19.  Порядок створення заповідної території
 20.  Опишіть етап підготовки і подання клопотання про створення заповідного об’єкту.
 21.  Опишіть етапи узгодження з власниками територій і проектування заповідних територій  
 22.  Охарактеризуйте природні заповідники
 23.  Охарактеризуйте біосферні заповідники
 24.  Охарактеризуйте національні природні парки
 25.  Охарактеризуйте заказники
 26.  Охарактеризуйте регіональні ландшафтні парки
 27.  Охарактеризуйте заповідні урочища і пам’ятки природи
 28.  Охарактеризуйте ботанічні сади і зоологічні парки
 29.  Охарактеризуйте дендрологічні парки і парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

Питання до колоквіуму 2

з дисципліни «Заповідна справа»

 

 1. Поняття охоронних зон і які завдання вони виконують?
 2. Пріоритет захисту і пріоритет збереження, які пріоритети в різних категоріях ПЗФ?
 3. Хто управляє охороною природи в різних категоріях ПЗФ?
 4. Основні види діяльності людини, які негативно впливають на зникаючих тварин і рослин
 5. Червона Книга, періодичність її оновлення, з яких розділів складається
 6. Що таке екологічна мережа та які її основні завдання
 7. Складові частини екологічної мережі
 8. Рівні екологічної мережі. Які землі можуть бути включені до складу екомережі?
 9. Особливості екологічної мережі України. Виконання загальнодержавної програми формування національної екомережі
 10.  В чому полягає необхідність створення міждержавних заповідних територій? Які міждержавні заповідні території є в Україні?
 11.  Які наукові дослідження проводять у заповідниках?
 12.  Що представляє собою літопис природи?
 13.  Яким чином здійснюють облік заповідних територій?
 14.  Поняття державного кадастру заповідних територій
 15.  Заходи, які здійснюються для відновлення природних екосистем у заповідниках
 16.  На яких заповідних територіях проводиться рекреаційна діяльність? Як вона реалізується?
 17.  Екологічні стежки, їх завдання
 18.  Види екологічних стежок. Етапи створення екологічної стежки

Скачати

Формат: 
doc
Розмір: 
37 кБ