Питання до колоквіумів з дисципліни ”Ресурсоенергозбереження”

Назва: 
Питання до колоквіумів з дисципліни ”Ресурсоенергозбереження”

Скачати

Питання до колоквіумів з дисципліни ”Ресурсоенергозбереження

Модуль 1

1. Причини ресурсної та енергетичної криз в світі

2. Стан ресурсоенергозбереження в Україні

3. Поняття енергоефективності та енергозбереження

4. Класифікація джерел енергії

5. Характеристика вугілля як енергоресурсу

6. Характеристика природного газу як енергоресурсу

7. Характеристика нафти як енергоресурсу

8. Характеристика урану як енергоресурсу

9. Використання викопних видів палива в Україні

10. Основні законодавчі документи Європейського союзу у сфері ресурсоенергозбереження

11. Основні законодавчі документи України у сфері ресурсоенергозбереження

12. Принцип роботи ТЕС

13. Фактори розміщення ТЕС

14. Екологічні проблеми українських ТЕС

15. Шляхи ресурсозбереження на ТЕС

16. Принцип роботи АЕС

17. Вплив АЕС на довкілля

18. Економічна та екологічна доцільність використання АЕС в Україні

19. Проблема зберігання відпрацьованого ядерного палива

20. Принцип роботи ГЕС

21. Особливості ГЕС

22. Екологічний вплив ГЕС

23. Стан гідроенергетики в Україні

24. Шляхи збереження тепла та енергії в квартирах і будинках

 

Модуль 2

1. Енергоспоживання у світі

2. Види показників ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (вартісні, натуральні, комбіновані)

3. Енергоємність економіки України. Основні галузі енергоспоживання

4. Причини високої енергоємності в Україні

5. Комплексна державна програма з енергозбереження, її завдання та перші результати впровадження

6. Потенціал енергозбереження в металургії, комунальному та сільському господарствах

7. Напрямки покращення ресурсозберігаючої політики

8. Альтернативні джерела енергії та їх світове використання

9. Капітальні затрати і собівартість енергії, виробленої альтернативними джерелами. Динаміка зміни цін на ”альтернативну” енергію

10. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії

11. Розвиток альтернативної енергетики в Україні

12. Загальна характеристика сонячної енергетики та напрямки використання сонячної енергії

13. Сонячні колектори

14. Фотоелектричні системи (сонячні панелі) та сонячні електростанції

15. Проблеми і негативний вплив сонячної енергетики

16. Загальна характеристика вітрової енергетики

17. Капіталовкладення у будівництво вітрових установок та вартість енергії, отриманої з вітряків

18. Види вітряків, їх особливості, переваги та недоліки

19. Проблеми і негативний вплив вітрової енергетики, шляхи їх вирішення

20. Вітроенергетика в Україні

21. Використання відходів біомаси для отримання енергії

22. Використання біогазу

23. Використання біоетанолу.

 

Скачати

Формат: 
doc
Розмір: 
31 кБ