Питання до колоквіумів з дисципліни ”Ландшафтна екологія”

Назва: 
Питання до колоквіумів з дисципліни ”Ландшафтна екологія”

Питання до колоквіумів з дисципліни ”Ландшафтна екологія”

 

Модуль 1

 1. Поняття ландшафтної екології
 2. Основні етапи розвитку ландшафтної екології
 3. Зв’язок ландшафтної екології з іншими науками
 4. Завдання та предмет ландшафтної екології
 5. Компоненти ландшафту
 6. Екологічно значимі властивості ландшафту
 7. Розміри ландшафтів та ландшафтоутворюючі фактори
 8. Класифікація ландшафтів
 9. Розкрийте суть поняття “геосистема”
 10. Назвіть основні властивості геосистем
 11. Які виділяють рівні та ранги геосистем?
 12. Поняття вертикальної структури геосистеми
 13. В чому полягає геокомпонентний спосіб поділу геосистем на складові частини?
 14. В чому полягає геомасовий спосіб поділу геосистем на складові частини?
 15. В чому полягає геогоризонтний спосіб поділу геосистем на складові частини?
 16. Вертикальні межі геосистем
 17. Які елементарні територіальні одиниці виділяють в межах геотопу та навіщо це роблять?
 18. Поняття генетико-морфологічної ландшафтно-територіальної структури
 19. Поняття позиційно-динамічної ландшафтно-територіальної структури
 20. Поняття басейнової ландшафтно-територіальної структури
 21. Поняття біоцентрично-сітьової ландшафтно-територіальної структури
 22. Способи опису ландшафтних територіальних структур
 23. Які бувають межі між геосистемами?
 24. Чим відрізняється динаміка геосистеми від її еволюції?
 25. Що таке характерний час та для чого його досліджують?
 26. Опишіть 3 типи можливого розвитку геосистем (циклічний, відновлення, еволюційний)
 27. За допомогою яких характеристик описують динаміку геосистем?
 28. Що таке елементарний ландшафтно-екологічний процес і для чого він використовується?
 29. Розкрийте зміст поняття “стекс”
 30. Яким чином визначають вік геосистем?

 

 

Модуль 2

 1. Зовнішні та внутрішні ландшафтно-екологічні фактори
 2. Поняття стану, простору станів та області станів геосистем
 3. Поняття ландшафтно-екологічної ніші та чим вона відрізняється від екологічної ніші?
 4. Стійкість геосистем та її форми
 5. Трансформація енергії у геосистемі та вплив людини на цей процес
 6. Потоки вологи у геосистемі та вплив людини на них
 7. Вплив людини на кругообіги речовин. Ландшафтно-геохімічні бар’єри
 8. Самоочищення геосистем, за допомогою яких процесів воно реалізується
 9. Види антропогенних впливів за типом виробництва та за тривалістю, навести приклади
 10. Позитивні та негативні антропогенні впливи, приклади.
 11. Приклади порушення земель внаслідок антропогенної діяльності
 12. Оцінка антропогенних навантажень
 13. Класифікація антропізованих ландшафтів за ступенем змінності людиною
 14. Класифікація антропізованих ландшафтів за типом використання земель
 15. Поняття ладшафтно-екологічного прогнозування та з яких блоків воно складається
 16. Методи ладшафтно-екологічного прогнозування
 17. Типи ладшафтно-екологічних прогнозів
 18. Поняття оптимізації геосистем, в чому вона полягає?
 19. Мета ландшафтно-екологічного картографування та його напрямки
 20. Алгоритми складання карт екологічних ситуацій
 21. Використання геоінформаційних систем у ландшафтній екології
Посилання: 
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/landshaftna_ekologija/pitannja_do_kolokv%B3um%B3v.doc
Кількість сторінок: 
2
Формат: 
doc
Розмір: 
36 кБ
Розділи екологічної бібліотеки::