Підсистема “Вода і скиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України

        Проблема антропогенного забруднення поверхневих вод завжди була і буде актуальною. Для контролю цього процесу в Україні функціонує мережа служб Держекоінспекції (ДЕІ) Мінприроди України, які здійснюють контроль скидів стічних вод у природні та контроль стану забруднення поверхневих вод як результат цього впливу. Відомо, що Україна є однією з найменш забезпечених питною водою країн в Європі. Раннє виявлення різкого погіршення якості та стану вод дозволяє вчасно вживати природоохоронні заходи, які спрямовані на поліпшення цієї якості та стану. 
       В результаті здійснення контролю накопичується велика кількість даних, які підлягають обробці та узагальненню. Увесь процес реєстрації даних досить трудомісткий, тривалий і не виключає можливість помилок та описок. Тому Держекоінспекцією була поставлена задача створення Єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України. Дана система, яка отримала скорочену назву АСК “Екоінспектор”, була створена у 2005 році колективом викладачів та студентів Вінницького національного технічного університету під керівництвом завідувача кафедри моделювання та моніторингу складних систем, Мокіна В.Б.
       АСК “Екоінспектор” має три основні підсистеми: “Вода і скиди”, “Ґрунти та відходи” та “Викиди”. Охарактеризуємо підсистему “Вода і скиди”. Регіональними підрозділами аналітичного контролю проводиться аналіз якості поверхневих вод та скидів (відбір та дослідження проб поверхневих, морських, підземних вод та скидів згідно плану роботи), вибірковий інспекційний контроль та проведення досліджень за скаргами. За результатами хіміко-аналітичного контролю ведеться моніторинг поверхневих вод. Також здійснюється контроль підприємств щодо якості стічних вод, які вони скидають у природні водойми. У тих випадках, коли експлуатуються свердловини із підземними водами, вони також підлягають контролю з боку ДЕІ. 
       Створена підсистема “Вода і скиди” дозволяє повністю автоматизувати усю роботу екоінспекторів: створення електронних видів актів відбору проб та протоколів вимірювання показників якості та властивостей води; контроль підприємств-забруднювачів, на яких зафіксовано перевищення ГДК та ГДС; побудова і перевірка градуювальних характеристик; ведення журналів: “Реєстрація проб”, “Побудова та перевірка градуювальних характеристик”, “Результати визначення маси”, “Оперативний контроль похибки”, “Оперативний контроль відтворення”, “Результати визначення хронічної токсичності”.
       Використовуючи розроблений пакет програм, екоінспектор вводить в комп’ютер акт відбору проб разом із паспортом проби, інформацію про об’єкт контролю та іншу необхідну інформацію, яку отримано з місця відбору проб. Після цього екоінспектор повинен пройти увесь ланцюг процесу вимірювання значень показників якості та властивостей поверхневих, підземних та зворотних вод. 
       Підсистема забезпечує автоматичне перенесення інформації з одного документу в інший. Наприклад, введені дані про створ відбору проб та річку, на якій здійснювався відбір проб, заносяться і в усі інші документи (акт відбору проб, протокол, відповідні для цього журнали та звіти). Програма дозволяє автоматично формувати звіти одразу у тому ж форматі MS Excel чи MS Word, де їх звикли власноруч набирати екоінспектори. Є спеціальний інструмент автоматичного формування звіту у стандартній формі із результатами спостережень якості води, зібраними за рік по усіх показниках якості та по усіх створах. Такий інструмент значно полегшує роботу екоінспектора по підготовці відповідного звіту.
       Налагоджений механізм збирання регіональних баз даних підсистеми в єдиний загальнодержавний банк даних в ДЕІ Мінприроди України та формування узагальнюючих звітів.
       З початку 2006 року проводиться всебічне тестування системи на практиці. До кінця 2006 планується впровадження підсистеми в усіх регіональних держекоінспекціях України.
 
Підсистема “Вода і скиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України / Зіскінд Ю.Л., Мокін В.Б., Боцула М.П., Ящолт А.Р.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 61.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet