Перелік дозвільних документів екологічного характеру

Відповідно до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» в Україні станом на 1 лютого 2014 року видаються сто сорок два (142) дозвільні документи. Цікаво, що вісімдесят вісім (88) із них в більшій чи меншій мірі носять екологічний характер. Для полегшення сприйняття чималого за обсягом  переліку спеціалісти МБО «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ)  згрупували їх в категорії.

Загального характеру

 1. Висновок державної екологічної експертизи

Об’єкти рослинного світу

 1. Фітосанітарний сертифікат
 2. Фітосанітарний сертифікат на реекспорт
 3. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу
 4. Дозвіл на ввезення насіння і садивного матеріалу сортів, занесених до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробування визнаних перспективними
 5. Спеціальне рішення щодо насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України і не визнаного перспективним
 6. Дозвіл на селекцію дикорослих рослин у природних умовах та інтродукцію рослин, до яких застосовано селекційні методи
 7. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення
 8. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення

Пестициди та засоби захисту рослин

 1. Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин
 2. Сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
 3. Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу
 4. Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився
 5. Погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва
 6. Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів

Об’єкти тваринного світу

 1. Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України
 2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району
 3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1 та № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст
 4. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу
 5. Дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, крім неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню
 6. Дозвіл на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля
 7. Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка)
 8. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин
 9. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами
 10. Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу
 11. Дозвіл на створення і поповнення зоологічних колекцій
 12. Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин
 13. Дозвіл на утримання диких тварин у неволі
 14. Погодження проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, та промислового вилову риби в місцях, де розводяться бобри і хохулі

Рибні ресурси

 1. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)
 2. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України
 3. Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів
 4. Сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення
 5. Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову
 6. Дозвіл на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом

Червонокнижні види

 1. Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України
 2. Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу видів, занесених до Червоної книги України
 3. Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу видів, занесених до Червоної книги України
 4. Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України

ГМО

 1. Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі
 2. Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі
 3.  Дозвіл на ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань)
 4. Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей
 5. Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Біобезпека

 1. Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів
 2. Дозвіл на створення, виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин

Санітарно-епідеміологічного благополуччя

 1. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення
 2. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо
 3. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення
 4. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей

Земельні ресурси

 1. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
 2. Дозвіл на користування природними лікувальними ресурсами місцевого значення
 3. Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, яке здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад

Лісові ресурси

 1. Висновок щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства
 2. Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача
 3. Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами
 4. Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
 5. Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок
 6. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

Водні ресурси

 1. Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
 2. Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів
 3. Дозвіл на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на малих річках
 4. Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду
 5. Дозвіл на розроблення та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти
 6. Дозвіл на спеціальне водокористування
 7. Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування
 8. Погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан
 9. Погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод

Атмосферне повітря та клімат

 1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 2. Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Корисні копалини

 1. Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок
 2. Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами
 3. Погодження місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт
 4. Погодження місць розташування гірничих підприємств на підпорядкованій їм території виходячи з інтересів територіальної громади
 5. Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
 6. Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

ПЗФ

 1. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду
 2. Дозвіл на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів

Поводження з відходами

 1. Дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами
 2. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
 3. Дозвіл на розміщення відходів
 4. Дозвіл на зберігання та видалення відходів
 5. Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів
 6. Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів
 7. Спеціальний дозвіл на змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія
 8. Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами

Інші

 1. Погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної, небезпечної продукції
 2. Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Джерело: epl.org.ua

Теми: 
Оцінка: 
0
No votes yet