Очищення комунально-побутових стічних вод комунального підприємства “Водоканал” м. Ужгород

        Комунальне підприємство “Водоканал” м. Ужгород є монополістом в системі водозабезпечення населення та підприємств питною водою, а також водовідведення. Дане підприємство використовує два основні джерела питної води – річка Уж та артезіанська свердловина с. Минай. При цьому, проводиться централізований каналізаційний збір комунально-побутових стічних вод, які після попередньої очистки на міських очисних спорудах скидаються в річку Уж в межах міста Ужгород. Очисні споруди КП “Водоканал” значно застаріли і, в зв’язку із зростанням навантаження на них, ступінь очищення стічних вод є недостатнім, що призводить до поступового забруднення річки Уж. Через кілька кілометрів після скиду зазначених комунально-побутових стічних вод річка Уж перетинає кордон України, а погіршення якості річкової води може стати причиною загострення міждержавних стосунків.
        Тому, відповідно плановим роботам у 2008 році передбачено реконструкцію очисних споруд КП “Водоканал”, а для розробки нової технології очищення комунально-побутових стічних вод підприємство заключило договір з Ужгородським національним університетом (УжНУ) на проведення науково-дослідних робіт. Виконання робіт по розробці нової технології очищення комунально-побутових стічних вод проводиться на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища УжНУ (ДБ-621П).
        В процесі виконання науково-дослідних робіт було встановлено кількісний та якісний склад забруднювальних речовин у комунально-побутових стічних водах, одержано музей резистентних бактеріальних культур та визначено навантаження на очисні споруди з врахуванням можливості його зростання. Апробована в лабораторних умовах нова багатоступенева система очищення комунально-побутових стічних вод, яка складається з кількох стадій:
  • фізико-хімічна обробка комунально-побутових стічних вод, яка включає в себе поєднання коагуляції та окислення;
  • біохімічне очищення з використанням оригінального біофільтру, який являє собою клиноптилоліт із адсорбованими на його поверхні бактеріями-деструкторами;
  • доочищення стічних вод використанням клиноптилоліту.
        Використання сорбенту на різних стадіях очищення води потребує різного фракційного складу, а така послідовність очищення стічних вод забезпечує видалення із вод завислих речовин, основної кількості органічних забруднювальних речовин, в тому числі і поверхнево-активних речовин, сірководню, сполук Нітрогену, тощо та знезараження вод (вилучення умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів). Врахування специфіки забруднювальних речовин при модифікації бактеріального компоненту біофільтра дозволяє забезпечити високий ступінь очищення стічних вод. Окремі штами бактерій, які використовуються в конструкції біофільтра, є авторськими, а сама конструкція біофільтра захищена патентом України.
        Проведено розрахунок економічної ефективності впровадження нової технології комплексного очищення комунально-побутових стічних вод і показано, що економічна доцільність забезпечується за рахунок зменшення капітальних та експлуатаційних витрат. Крім того, забезпечення необхідного ступеня очищення комунально-побутових стічних вод сприятиме покращенню якості вод річки Уж, що позитивно позначиться на екологічному стані водойми та регіону в цілому.
 

Чундак С.Ю., Сухарев С.М., Бойко Н.В., Чонка І.І., Сухарева О.Ю. (Україна, Ужгород)
Очищення комунально-побутових стічних вод комунального підприємства “Водоканал” м. Ужгород
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 1 “Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet