Методичні вказівки з дисципліни “Заповідна справа”

Назва: 
Методичні вказівки з дисципліни “Заповідна справа”

скачати

Лекційний курс

 

№ п/п

Тема лекції та короткий зміст

Години

1

Загальні основи заповідної справи.

Зміст, завдання, об’єкти заповідної справи. Основні поняття: заповідна територія, природні території особливої охорони та ін. Функції природно-заповідних територій.

1

2

Категорії природно-заповідних територій.

Біосферні заповідники. Національні природні парки. Природні заповідники. Регіональні ландшафтні парки. Заказники. Пам’ятки природи. Ботанічні сади. Дендрологічні парки. Зоологічні парки. Заповідні урочища. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Міжнародна класифікація заповідних територій.

3

3

Проектування і створення заповідних територій.

Основні вимоги до підбору об’єктів природно-заповідного фонду. Порядок утворення і реєстрація об’єктів природно-заповідного фонду. Резервування територій для заповідання.

2

4

Охорона навколишнього середовища на заповідних територіях.

Заповідні режими різних категорій охоронних територій. Заходи по збереженню природи на територіях природно-заповідного фонду. Червона книга. Зелена книга.

2

5

Екологічна мережа. Європейська екомережа. Шляхи втілення принципів екомережі в Україні. Міждержавні природно-заповідні території як складові екомережі. Об’єкти природно-заповідного фонду як елементи національної екомережі.

2

 

Практичні заняття

 

№ п/п

Тема

Години

1

Оцінка природно-заповідного фонду України

2

2

Оцінка природно-заповідного фонду Вінниччини

2

3

Проектування екомережі

2

 


Виконання контрольних робіт

 

Контрольна робота складається із 4 теоретичних питань та одного практичного завдання. Теоретичні питання вибираються залежно від варіанту із відповідного переліку.

 

Перелік питань для контрольних робіт

1. Мета та задачі заповідної справи

2. Історія розвитку заповідної справи в Україні

3. Законодавча база заповідної справи

4. Класифікація природно-заповідних територій

5. Охорона природи в біосферних заповідниках

6. Охорона природи в природних заповідниках

7. Охорона природи в національних природних парках

8. Охорона природи в заказниках

9. Порядок утворення та реєстрації природно-заповідних територій

10. Підбір територій для заповідання

11. Літопис природи

12. Джерела фінансування заповідних територій

13. Наукові дослідження на територіях природо-заповідного фонду

14. Екомережа як новий спосіб охорони природи

15. Особливості формування Всеукраїнської екомережі

16. Екологічні стежки як спосіб дослідження заповідної території

17. Основні види правопорушень та притягнення до відповідальності за порушення правил охорони на територіях ПЗФ

18. Порядок і види використання територій ПЗФ

19. Освітньо-виховна діяльність на заповідних територіях

20. Участь громадськості у сфері охорони природи і заповідання територій

 

Практичне завдання. Дослідити вибрану за варіантом заповідну територію – описати історію утворення, площу, характер зайнятої території, особливості режиму охорони, види тварин і рослин, що охороняються, оцінити перспективи функціонування.

 

Перелік заповідних територій для виконання практичного завдання:

1. Біосферний заповідник "Асканія-Нова"

2. Чорноморський біосферний заповідник

3. Карпатський біосферний заповідник

4. Дунайський біосферний заповідник

5. Кримський природний заповідник

6. Канівський природний заповідник

7. Луганський природний заповідник

8. Український степовий природний заповідник

9. Поліський природний заповідник

10. Ялтинський природний заповідник

11. Природний заповідник Мис Мартьян

12. Карадазький природний заповідник

13. Природний заповідник Розточчя

14. Природний заповідник Медобори

15. Дніпровсько-Орільський природний заповідник

16. Природний заповідник Єланецький степ

17. Природний заповідник Горгани

18. Казантипський природний заповідник

19. Опукський природний заповідник

20. Рівненський природний заповідник

21. Черемський природний заповідник

22. Карпатський національний природний парк

23. Шацький національний природний парк

24. Національний природний парк Синевир

25. Азово-Сиваський національний природний парк

26. Вижницький національний природний парк

27. Національний природний парк Подільські Товтри

28. Національний природний парк Святі Гори

29. Яворівський національний природний парк

30. Національний природний парк Сколівські Бескиди

31. Деснянсько-Старогутський національний природний парк

32. Ужанський національний природний парк

33. Національний природний парк Гуцульщина

34. Національний природний парк Великий Луг

35. Галицький національний природний парк

36. Національний природний парк Гомільшанські ліси

37. Ічнянський національний природний парк

38. Мезинський національний природний парк

39. Національний природний парк Прип’ять-Стохід

40. Будь-який закордонний заповідник або національний природний парк

 

 

 

 

 

 

Перелік питань на залік

 

 1. Яку мету переслідують при заповіданні? Що представляє собою заповідна територія?
 2. Чи необхідна абсолютна недоторканість заповідних територій?
 3. Опишіть історію становлення заповідної справи в Україні
 4. Які позитивні і негативні моменти у сучасному стані заповіданяя в нашій країні?
 5. В чому полягає ключова різниця між заповідними територіями в Україні і за кордоном?
 6. Які заповідні території відносяться до природних, а які – до штучно створених людиною?
 7. Які заповідні території можуть бути лише загальнодержавного значення, а які – лише місцевого?
 8. Чим принципово відрізняються національні природні парки і заповідники?
 9.  Які заповідні території виділяють за міжнародною класифікацією?
 10.  Як співвідносяться між собою категорії ПЗФ України і за класифікацією МСОП?
 11.  Основні законодавчі акти України, які мають відношення до заповідної справи
 12.  Кому підпорядковані заповідні об’єкти в Україні?
 13.  Які заповідні об’єкти можуть перебувати у приватній власності, а які – взагалі не можуть перебувати ні у приватній, ні у комунальній власності?
 14.  Чим керуються, коли вибирають ту чи іншу територію для того, щоб її заповісти?
 15.  Розкрийте суть резервування територій
 16.  Порядок створення заповідної території
 17.  Охарактеризуйте природні заповідники
 18.  Охарактеризуйте біосферні заповідники
 19.  Охарактеризуйте національні природні парки
 20.  Охарактеризуйте заказники
 21.  Охарактеризуйте регіональні ландшафтні парки
 22.  Охарактеризуйте заповідні урочища і пам’ятки природи
 23.  Охарактеризуйте ботанічні сади і зоологічні парки
 24.  Охарактеризуйте дендрологічні парки і парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
 25.  Поняття охоронних зон і які завдання вони виконують?
 26. Основні види діяльності людини, які негативно впливають на зникаючих тварин і рослин
 27. Червона Книга, періодичність її оновлення, з яких розділів складається
 28. Що таке екологічна мережа та які її основні завдання
 29. Складові частини екологічної мережі
 30. Особливості екологічної мережі України. Виконання загальнодержавної програми формування національної екомережі
 31.  В чому полягає необхідність створення міждержавних заповідних територій? Які міждержавні заповідні території є в Україні?
 32.  Які наукові дослідження проводять у заповідниках?
 33.  Що представляє собою літопис природи?
 34.  Яким чином здійснюють облік заповідних територій?
 35.  Поняття державного кадастру заповідних територій
 36.  На яких заповідних територіях проводиться рекреаційна діяльність? Як вона реалізується?
 37.  Екологічні стежки, їх завдання

 

Перелік рекомендованої літератури

 

 1. Заповідна справа в Україні: Навч. Поібник / За заг. ред. М. Д. Гродзинського, М. П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306 с.
 2. Давиденко В.М. Заповідна справа: Навч. посібник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 140 с.
 3. Забелина Н. М. Национальный парк. – М.: Мысль, 1987. – 170 с.
 4. Заповідні об’єкти Вінниччини / Під заг. ред. О. Г. Яворської. – Вінниця: Велес, 2005. – 104 с.
 5. Реймерс Н. Ф., Штильмарк Ф. Р. Особо охраняемые природные территории. – М.: Мысль, 1978. – 295 с.
 6. Журнал ”Заповідна справа в Україні”.
 7. Заповідна справа: Методичні рекомендації та контрольні завдання/ Уклад. І. В. Кононко. – К.: НАУ, 2005. – 88 с.
 8. Україна. Навчальний атлас. – К.: Картографія, 1998. – 96 с.

 

скачати

Формат: 
doc
Розмір: 
114 кБ