Методи вимірювання параметрів в екології. Практична робота 3. Обчислення результатів одноразового опосередкованого вимірювання.