Методи вимірювання параметрів в екології. Практична робота 2. Побудова графіка лінійної функції за результатами експерименту (з використанням рівняння лінійної регресії).